Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44494
Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі». Модуль 4. Для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Микитишин, Андрій Григорович
Голотенко, Олександр Сергійович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі». Модуль 4. Для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» /укл. А. Г. Микитишин, О. С. Голотенко. // ТНТУ. – 2023. – 14 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 8-Feb-2024
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Abstract: Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Викладені матеріали приведені з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
Content: ЗМІСТ Лабораторна робота №22 Дослідження технологій широкосмугового доступу до Інтернету 4 Лабораторна робота №23 Налаштування бездротової мережі 8 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 14
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44494
References (Ukraine): РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Микитишин А.Г. Комп’ютерні мережі. Книга 1.: навчальний посібник / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник. – Львів: «Магнолія 2006». 2013. – 256 с. 2. Микитишин А.Г. Комп’ютерні мережі. Книга 2.: навчальний посібник / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник. – Львів: «Магнолія 2006». 2013. – 328 с. 3. Микитишин А.Г. Телекомунікаційні системи та мережі / Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк. П.Д. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 384 с. 4. Микитишин А.Г. Комплексна безпека інформаційних мережевих систем: навчальний посібник для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / Укладачі: А.Г. Микитишин, М.М. Митник, О.С. Голотенко, В.В. Карташов. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. – 324 с. 5. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі. Підручник. Том 1 / Буров Є.В., Митник М.М.; За заг. ред. Пасічника В.В. – Львів: «Магнолія 2006». 2019. – 334 с. 6. Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с. 7. ISO/IEC 11801 Information technology – Generic cabling for customer premises – Edition 2. 2. 8. EN 50173– Information Technology – Generic cabling systems. 9. TIA/EIA–568–C Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 10. ISO/IEC TR 14763–2. Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation. 11. ISO/IEC 14763–1 Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration. 12. Barry J Elliott Designing a structured cabling system to ISO 11801 2nd edition 2002, Published by Wood head Publishing Limited, Abington Hall, Abington Cambridge, England.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Модуль 4.pdfМетодичні рекомендації. Спеціальність 123. Модуль 4.361,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools