Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44493
Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі». Модуль 3. Для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Микитишин, Андрій Григорович
Голотенко, Олександр Сергійович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі». Модуль 3. Для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» /укл. А. Г. Микитишин, О. С. Голотенко. // ТНТУ. – 2023. – 75 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 8-Feb-2024
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Abstract: Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Викладені матеріали приведені з урахуванням модульної системи навчання, рекомендацій до самостійної роботи і індивідуальних завдань, тем лабораторних занять, тестів, екзаменаційних питань, типової форми та вимог для комплексної перевірки знань з дисципліни.
Content: ЗМІСТ Лабораторна робота №13.1 Навігація в IOS 4 Лабораторна робота №13.2 Налаштування початкових параметрів комутатора 9 Лабораторна робота №13.3 Налаштування базового з'єднання між комутатором та ПК 15 Лабораторна робота №14.1 Налаштування початкових параметрів маршрутизатора 19 Лабораторна робота №14.2 Налаштування інтерфейсів маршрутизатора 23 Лабораторна робота №14.3 Перевірка зв'язку між безпосередньо під’єднаними мережами 28 Лабораторна робота №15.1 Дослідження реалізації VLAN 31 Лабораторна робота №15.2 Налаштування VLAN 35 Лабораторна робота №15.3 Налаштування транкового каналу 39 Лабораторна робота №16 Налаштування маршрутизації між VLAN 42 Лабораторна робота №17 Дослідження принципів роботи STP для уникнення петель 45 Лабораторна робота №18 Налаштування EtherChannel 47 Лабораторна робота №19.1 Налаштування статичного NAT 54 Лабораторна робота №19.2 Налаштування PAT 56 Лабораторна робота №19.3 Налаштування DHCPv4 59 Лабораторна робота №20 Налаштування статичних маршрутів та маршрутів за замовчуванням IPv4 і IPv6 63 Лабораторна робота №21.1 Налаштування динамічної маршрутизації на базі протоколу RIP 68 Лабораторна робота №21.2 Налаштування OSPFv2 для однієї зони 72
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44493
References (Ukraine): 1. Микитишин А.Г. Комп’ютерні мережі. Книга 1.: навчальний посібник / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник. – Львів: «Магнолія 2006». 2013. – 256 с. 2. Микитишин А.Г. Комп’ютерні мережі. Книга 2.: навчальний посібник / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник. – Львів: «Магнолія 2006». 2013. – 328 с. 3. Микитишин А.Г. Телекомунікаційні системи та мережі / Микитишин А.Г., Митник М.М., Стухляк. П.Д. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 384 с. 4. Микитишин А.Г. Комплексна безпека інформаційних мережевих систем: навчальний посібник для студентів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / Укладачі: А.Г. Микитишин, М.М. Митник, О.С. Голотенко, В.В. Карташов. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. – 324 с. 5. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі. Підручник. Том 1 / Буров Є.В., Митник М.М.; За заг. ред. Пасічника В.В. – Львів: «Магнолія 2006». 2019. – 334 с. 6. Воробієнко П.П., Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с. 7. ISO/IEC 11801 Information technology – Generic cabling for customer premises – Edition 2. 2. 8. EN 50173– Information Technology – Generic cabling systems. 9. TIA/EIA–568–C Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. 10. ISO/IEC TR 14763–2. Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation. 11. ISO/IEC 14763–1 Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration. 12. Barry J Elliott Designing a structured cabling system to ISO 11801 2nd edition 2002, Published by Wood head Publishing Limited, Abington Hall, Abington Cambridge, England
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Модуль 3.pdfМетодичні вказівки. Спеціальність 123. Модуль 3.827,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools