Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44487

Title: Гвинтові конвеєри з еластичними поверхнями.
Authors: Гевко, Роман Богданович
Гевко, Іван Богданович
Ляшук, Олег Леонтійович
Дячун, Андрій Євгенович
Залуцький, Сергій Зіновійович
Станько, Андрій Ігорович
Довбуш, Тарас Анатолійович
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б., Гевко І.Б., Ляшук О.Л., Дячун А.Є., Залуцький С.З., Станько А.І., Довбуш Т.А. Гвинтові конвеєри з еластичними поверхнями. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2024. 239 с.
Issue Date: 7-Feb-2024
Date of entry: 7-Feb-2024
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
Country (code): UA
UDC: 621.867.4
Keywords: гвинтові конвеєри з еластичними поверхнями
переміщення крихких елементів
процес транспортування
шнекові механізми
продуктивність
проектування конструкцій шнекових механізмів
Number of pages: 239
Abstract: Монографія присвячена питанням проектування і дослідження гвинтових конвеєрів з еластичними поверхнями, основними характеристиками яких є можливість безпечного переміщення крихких елементів та продуктів із можливим підвищеним пошкодженням. Монографія складається з п’яти розділів, у яких представлено теоретичне обґрунтування параметрів гвинтових конвеєрів з еластичними поверхнями, викладено програму і методику проведення їх експериментального дослідження та представлено результати, проведено проектування перспективних конструкцій шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями і обґрунтування техніко-економічної ефективності використання гвинтових робочих органів з еластичними робочими поверхнями. Для інженерно-технічних працівників, науковців, аспірантів і студентів. Іл. 122. Табл. 24. Бібліогр.: 190 назв.
Content: Вступ ...6 Розділ 1. Особливості використання і проектування гвинтових конвеєрів та їх робочих органів з еластичними поверхнями ...8 1.1. Особливості конструкцій гвинтових конвеєрів ...8 1.2. Механіко-технологічні властивості сипких матеріалів ...17 1.3. Конструкції робочих органів гвинтових конвеєрів з еластичними поверхнями ...24 1.4. Аналіз результатів досліджень гвинтових конвеєрів з еластичними гвинтовими робочими органами ...38 Розділ 2. Теоретичне обґрунтування процесу транспортування зернових матеріалів еластичними гвинтовими робочими органами ...45 2.1. Синтез гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями ...45 2.2. Дослідження деформації волокон еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів при транспортуванні зернового матеріалу...50 2.3. Обґрунтування параметрів взаємодії волокон еластичного щіткоподібного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом...60 2.4. Обґрунтування параметрів взаємодії еластичного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом форми півсфера – конус ...74 2.5. Визначення зусилля деформації еластичної секції шнека при її взаємодії із зерниною еліпсоподібної форми ...82 2.6. Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні шнека з еластичними секціями, що перекриваються між собою ...96 Розділ 3. Конструкції шнекових механізмів з еластичними поверхнями і методика їх експериментальних досліджень ...110 3.1. Дослідний зразок гвинтового конвеєра із змінними гвинтовими робочими органами з еластичними поверхнями ...110 3.2. Методика проведення експериментів з визначення продуктивності та ступеня пошкодження зернового матеріалу при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами з суцільною камероподібною, з периферійною еластичною щіткоподібною та з щіткоподібною гвинтовою еластичними поверхнями ...119 3.3. Методика проведення досліджень з визначення ступеня пошкодження зернового матеріалу та енерговитрат при його транспортуванні гвинтовим робочим органом секційною еластичною робочою поверхнею ...128 3.4. Методика визначення впливу на величину деформації еластичної секції її параметрів і зовнішнього навантаження ...131 3.5. Методика проведення експериментів з визначення величини максимальної деформації волокон еластичного гвинтового робочого органу з щіткоподібною гвинтовою частиною ...133 Розділ 4. Результати експериментальних досліджень процесу транспортування еластичними гвинтовими робочими органами ...135 4.1. Результати експериментальних досліджень продуктивності шнекових механізмів гвинтовими робочими органами з суцільною камероподібною, з периферійною еластичною щіткоподібною та з щіткоподібною гвинтовою еластичними поверхнями ...135 4.2. Результати експериментальних досліджень ступеня пошкодження насіннєвого зернового матеріалу після транспортування гвинтовими конвеєрами із гвинтовими робочими органами з еластичними поверхнями ...154 4.3. Результати експериментальних досліджень з визначення потужності на приводі гвинтового конвеєра з секційною еластичною робочою поверхнею ...162 4.4. Експериментальні дослідження з визначення ступеня травмування зернового матеріалу жорстким шнеком та шнеком з секційною еластичною робочою поверхнею ...168 4.5. Результати експериментальних досліджень з визначення продуктивності транспортування зернового матеріалу жорстким шнеком і шнеком з секційною еластичною поверхнею ...175 4.6. Результати експериментальних досліджень з визначення впливу на величину деформації секції еластичної пластини її ширини, величини консольного виступу та маси мірних вантажів ...179 4.7. Результати експериментальних досліджень з визначення величини максимальної деформації волокон еластичного гвинтового робочого органу з щіткоподібною гвинтовою частиною ...183 Розділ 5. Проектування конструкцій шнекових механізмів з еластичними поверхнями ...190 5.1. Спосіб виготовлення шнекового робочого органу адаптованого для його кріплення з еластичними накладками ...190 5.2. Напрямки подальших досліджень з питань зменшення ступеня пошкодження матеріалів при його транспортуванні шнеками ...193 5.3. Перспективні розробки шнекових механізмів з еластичними поверхнями ...195 5.4. Обґрунтування техніко-економічної ефективності використання гвинтових робочих органів з еластичними робочими поверхнями ...206 Список використаних джерел ...216 Додатки ...238
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44487
ISBN: 978-617-7875-72-6
References (Ukraine): Барановський В. М., Соломка В. О., Онищенко В. Б. Вибір параметрів при конструюванні гвинтового конвеєра. Вісник Харківського дер. техн. ун-ту сільського господарства. Харків, 2001. Вип. 8. Т. 2. C. 209-215.
Богацький В. М. Удосконалення конструкції та обгрунтування параметрів шнекового дозатора порошкових реагентів для позапічної обробки сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.08. Донецьк, 2004. 18 с.
Бойко А. І., Куликівський В. Л. Аналіз конструкцій гвинтових транспортерів та живильників зерноочисних машин. Вісник Харківського нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. П. Василенка. Харків, 2011. Вип. 93. Т. 1. С. 199-205.
Бойко А. І., Савченко В. М., Куликівський В. Л. Визначення зусиль, що діють на периферійну частину витка шнека. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2011. Вип. 21. Т. 1. С. 15-26.
Борисенко О.А., Ушакова Л.М. Аналітична геометрія. Х.: Основа, 1993. - 192 с.
Вітровий А.О. Результати досліджень пошкодження зерна гнучким гвинтовим конвеєром //Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. пр. Нац. агр. ун-ту. -К.: В-во НАУ, -1999. -Т.6. -С.34-36.
Гвинтовий еластичний конвеєр: пат. 75314 Україна: МПК В 65 G 33/16 (2006.01). № u201206231 ; заявл. 23.05.12 ; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22. 5 с.
Гвинтовий змішувач з бункером рівномірного завантаження: пат. 150442 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202105716; заявл. 11.10.21; опубл. 11.02.22, Бюл. №7. 4 с.
Гвинтовий конвеєр: пат. 69808 Україна: МПК А 01 F 12/46 (2006.01). № u201113598 ; заявл. 18.11.11 ; опубл. 10.05.12, Бюл. № 9. 4 с.
Гвинтовий конвеєр: пат. 70813 Україна: МПК А 01 F 12/46 (2006.01). № u201114633 ; заявл. 09.12.11 ; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12. 5 с.
Гвинтовий конвеєр: пат. 73085 Україна: МПК А 01 F 12/00 (2012.01). № u201202448 ; заявл. 01.03.12 ; опубл. 10.09.12, Бюл. № 17. 4 с.
Ляшук О. Л., Рогатинська О. Р., Слободян Л. М., Гудь В. З., Клендій В. М., Гупка В. В. Стенд і результати дослідження гвинтового завантажувача сипких матеріалів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2019. Вип. 198. С. 226-232.
Ляшук О.Л. Науково-прикладні основи створення транспортнотехнологічних механізмів неперервної дії сільськогосподарських машин : дис. ... докт. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль: ТНТУ, 2015. 451 с.
Матухно Н. В. Шнекові транспортні органи зернозбиральних комбайнів. Науковий вісник: Зб. наук. праць Нац. агр. ун-ту. К., 1998. Вип. 9. С. 256–260.
Механiзми з гвинтовими пристроями / [Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін.]. Львiв : Свiт, 1993. 208 с
Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: підручник / О.М.Царенко, Д.Г.Войтюк, М.В. Швайко та ін. За ред. С.С. Яцуна.- К.: Мета, 2003.- 448 с.
Налобіна О.О., Бундза О.З. Обґрунтування параметрів завантажувально-розподільчого пристрою для комбікорму. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2022. Вип. 48. С. 53-58.
Олексюк В. П., Довбуш А. Д., Станько А. І. Застосування еластичних щіткоподібних поверхонь для зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Агроінженерія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» присвячена 90-й річниці з дня заснування механіко-технологічного факультету НУБіП України (Київ, 7-8 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С. 71-72. (Автором обґрунтовано можливість використання еластичних щіткоподібних поверхонь для зниження пошкодження сипких матеріалів)
Опалко В. Шатров Р., Шиш А., Марченко В. Механічне травмування зерна після збирання , Agroexpert (Україна). Київ. 2017. №2. С.48-52.
Перспективні гвинтові конвеєри: конструкції, розрахунок, дослідження : монографія / [Р. М. Рогатинський, І. Б. Гевко, О. Л. Ляшук та ін.]. Тернопіль, 2019. 212 с.
Пилипець М. І., Гевко І. Б, Пік А. І., Дмитрів Д. В. Оптимізація робочого органа з пружним валом для гнучких гвинтових конвеєрів. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. Львів, 2000. № 412. С. 84 – 91
Гевко Б. М., Дячун А. Є., Грудовий Р. С. , Гевко І. Б. Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст. Луцьк, 2013. Вип. 26. С. 3-12.
Пилипець М. І. Розробка і дослідження гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.04. Тернопіль, 1993. 23 с.
Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманьський Е.С. Опір матеріалів: підручник. К.: Вища школа, 2004. - 655 с.
Піддубний В.А., Стадник І.Я., Чагайда А.О., Петриненко Є.А. Обґрунтування параметрів змішувача для борошняних компонентів. Технічна інженерія. 2022. 1(89). С. 3–10.
Пік А. І. Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01. Луцьк, 1999. 20 с.
Планирование эксперимента в исследованиях технологических процессов: [пер. с нем.] / [К. Хартан, Э. Лецкий, В. Шефер и др.]. М. : Мир, 1977. 552 с
Рогатинська О. Р. Обґрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05. Тернопіль, 2006. 167 с.
Рогатинський Р. М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва : дис. ... докт. техн. наук : 05.20.01, 05.05.05. К., 1997. 502 с.
Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дмитрів Д. В., Гудь В. З., Дмитрів О. Р. Моделювання змішування компонентів гвинтовими конвеєрамизмішувачами. Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». 2020. Вип. 45. С. 85-93.
Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : монографія. Тернопіль, 2014. 280 с.
Рогатинський Р. М., Гевко І. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Грудовий Р. С.Визначення динамічних навантажень у гвинтових змішувачах. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2013. Вип. 40. С. 214-220.
Гевко Б. М., Любачівський Р. О., Дячун А. Є. Динамічна модель приводу гвинтового змішувача вібраційного. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2011. Вип. 30. С. 27-31.
Рогатинський Р. М., Дудін О. В., Рогатинська О. Р. Модель контактної взаємодії частинки вантажу з робочими поверхнями сільськогосподарських машин. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства “Механізація сільськогосподарського виробництва”. Харків: ХДТУСГ, 2003. Вип. 21. С. 222-228.
Рогатинський Р., Гевко И., Дячун А. Исследование крутных колебаний шнека. Научые труды Русенского университета «Ангел Кънчев»: Сельскохозяйственная техника и технологии. Аграрные науки и ветеринарная медицина. Ремонт и надежность. 2012. Том 51, Серия 1.1. С. 42–46.
Рогатинський Р., Гевко І. Модель конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями. Вісник ТНТУ. 2012. № 3 (67). С.197–210.
Рогатинський Р.М., Гевко І.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р., Мельничук А.Л., Шуст І.М. Генерування конструкцій гвинтових механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням. Перспективні технології та прилади. Луцьк, 2017. Вип. 10. С. 186-192.
Рогатинський Р.М., Гевко І.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р.,. Мельничук А.Л, Шуст І.М. Генерування конструкцій гвинтових механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням. Перспективні технології та прилади. Луцьк, 2017. Вип. 10. С. 186-192.
Рогатинський Р.М., Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Вар’ян А.Р. Синтез гвинтових транспортно-технологічних механізмів з транспортуючими кожухами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. Харків, 2016. Вип. 168. С. 149-155.
Рогатынский Р., Гевко И., Дячун А. Исследование крутных колебаний шнека. Научни трудове на Русенския университет. .Русе, 2012. . Т. 51, Серия 1.1. С. 42-46.
Станько А. І., Дячун А. Є., Головатий І. В. Дослідження деформації еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів для транспортування сипких матеріалів. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики”: присвяченої 90-річчю від дня народження професора Рибака Тимофія Івановича та 60-річчю кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин (Тернопіль, 29-30 вересня 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 177.
Станько А.І. Дослідження еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів та розроблення технології їх виготовлення. Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». Луцьк, 2022. Вип. 21. С. 125-131.
Станько А.І. Обґрунтування параметрів шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями для транспортування насіннєвих зернових матеріалів: Дис...канд. техн. наук: 133 “Галузеве машинобудування”.- Тернопiль, 2023.- 207 с.
Гевко Б. М., Рогатынский P. M.. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин. Львів : Вища школа, 1989. 176 с.
Стенд для дослідження ступеня пошкодження сільськогосподарських матеріалів: пат. 81469 Україна: МПК G01N 3/00, А01С 1/00. № u 201302116; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12. 5 с.
Сучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних напівфабрикатів: монографія / [І. Я.Стадник, В. А.Піддубний, В. М.Федорів та ін]. Тернопіль, 2021. 372 с.
Тарасенко А. П. Снижение травмирования семян при уборке и послеуборочной обработке. Воронеж : ФГОУ ВПО ВТАУ, 2003. 331 с.
Токарчук О.А. Обґрунтування параметрів скребкових робочих органів транспортерів-змішувачів концентрованих кормів: Дис. канд. техн. наук: 05.05.11.- Вінниця, 2014.- 155 с.
Федотова М., Трушаков Д. Зерно та його травмування або де найбільше пошкоджено зерно. Пропозиція. Київ. 2020. №7-8. С. 156-159.
Шнек з еластичним камероподібним елементом: пат. 150763 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01), B65G 33/16 (2006.01). № u202106203; заявл. 04.11.21; опубл. 13.04.22, Бюл. №15. 4 с.
Шнек з еластичною щіткоподібнгою поверхнею: пат. 142241 Україна: МПК B65G 33/14 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01). № u201911236; заявл. 18.11.19; опубл. 25.05.20, Бюл. №20. 4 с.
Шнек з еластичною щіткоподібною поверхнею: пат. 123753 Україна: МПК B65G 33/14 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01), A46B 3/10 (2006.01), A46B 7/10 (2006.01). № a 2019 11228; заявл. 18.11.19; опубл. 19.05.21, Бюл. №20. 7 с.
Шнек з еластичною щіткоподібною поверхнею: пат. 150968 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202106202; заявл. 04.11.21; опубл. 18.05.22, Бюл. №20. 4 с.
Шнек з секційною еластичною гвинтовою поверхнею: пат. 119856 Україна: МПК В65G 33/26, В65G 33/16. № u 201704151; заявл. 26.04.17; опубл. 10.10.17, Бюл. № 19. 4 с.
Гевко Б.М. Научные основы разработки винтовых транспортирующих механизмов сельскохозяйственных машин: Дис...д-ра техн. наук: 05.05.11 - Ростов-на-Дону, 1987.- 450 с.
Шнековий змішувач з регульованими отворами просипання: пат. 150445 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202105720; заявл. 11.10.21; опубл. 11.02.22, Бюл. №7. 4 с.
Шнековий змішувач: пат. 150443 Україна: МПК B65G 33/26 (2006.01). № u202105718; заявл. 11.10.21; опубл. 11.02.22, Бюл. №7. 4 с.
A kind of screw conveyor ensureing grain of rice integrality: pat. CN 209411039 U China: B65G 33/14 (2006.01). filing date: 22.11.2018; disclosure date: 20.09.2019. 7 p.
Articulated screw conveyor in bent pipe or ushaped groove: patent Japan: JP 55093715A. B65G33/16; B65G33/26. 16.07.1980.
Brush screw conveyer: pat. CN 209956835 U China: B65G 45/18 (2006.01). filing date: 12.03.2019; disclosure date: 17.01.2020. 7 p.
Brush setting structure of screw conveyor: pat. KR 100941923B1 South Korea: E03F 5/14 (2006.01). filing date: 13.12.2008; disclosure date: 18.08.2009. 12 p.
Bulgakov V., Pascuzzi S., Adamchuck V., Olt J., Ruzhylo Z., Trokhnaniak O., Santoro F., Arak M., Nowak J., Beloev H. Farm Research into power and load parameters of flexible screw conveyors for transportation of agricultural materials. Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture. FMPMSA2022. 2023 Lecture Notes in Civil Engineering. 2023. No 289. P. 61–75.
Custom Plastics Manufacturing : веб-сайт. URL: https://maljohn.com/ (дата звернення: 28.11.2022).
Diachun A., Hevko I., Stanko A., Korol O., Derysh O. The study of interaction parameters of the elastic brush screw working body fibers with the spherical surfaces of the grain material. Scientific Journal of TNTU. Ternopil, 2023. Vol. 109. No 1. P. 32–42.
Didukh V., Kirchuk R., Yaschuk A. Modeling of motion of material on the surface of spiral activator in bulk materials dryer. Motrol. Motoryzacja i Energetyka. 2013. Т. 15 Вип. 4.
Гевко И., Ляшук О., Дячун А., Довбиш А. Обоснование выбора конвейеров с расширенными технологическими возможностями. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. Lublin - Rzeszow, 2015. Vol. 17. No 4. P. 107-115.
Flexible screw conveyor: patent Japan: JP 55093715A. B65G33/16; B65G33/26. 25.01.2008.
Flight Brush Edging : веб-сайт. URL: https://mininglifeonline.net /equipment/screw-conveyor-components/flight-brush-edging/221 (дата звернення: 27.11.2022).
Flight Edging : веб-сайт. URL: https://www.kwsmfg.com/resources /features-and-benefits/flight-edging/ (дата звернення: 24.11.2022).
Hevko I., Liashuk O., Tson O., Dovbush T., Zalutskyi S., Stanko A. Installation for the investigation of screw working bodies with elastic surfaces and the results of their experimental tests. Scientific Journal of TNTU. Ternopil, 2021. Vol. 103. No 3. P. 98–109.
Hevko I., Lyashuk O., Sokil M., Slobodian L., Hud V., Vovk Yu. Resonant oscillation of vertical working part of conveyer-loader. Bulletin of the Karaganda University. «Physics» Series. 2019. No 2(94). 73–82.
Hevko I.B., Dyachun A.Ye., Gud V.Z., Rohatynska L.R., Klendiy V.M. Investigation of the stability of the torsorial vibrations of a screw conveyer under the influence of pulse forces. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2015. Vol.45. No.1. P. 77-86.
Hevko I.B., Hud V.Z., Lyashuk O.L., Hevko O.M., Shust I M. Research of resonance vibrations of the system “telescopic screw is a bulk media” condited by tortial vibrations. Karaganda University. «Physics» Series. 2020. No 2(98). P. 119–126.
Hevko Iv.B., Lyashuk O.L., Leshchuk R.Y., Rogatynska L.R., Melnychuk A.L. Investigation of the radius of bending for flexible screw sectional conveyers. INMATEH – Agricultural Engineering. Bucharest : INMA Bucharest / Romania, 2016. Vol. 48. No. 1. P. 35-42.
Hevko R., Trokhaniak A., Zalutskyi S., Stanko A. Screw conveyors with elastic surfaces. Physical and mathematical justification of scientific achievements: collective monograph. Boston, 2020. P. 80-96.
Hevko R.B., Dzyadykevych Y.V., Tkachenko I.G., Zalutskyi S.Z. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material. Вісник ТНТУ. Т. : ТНТУ, 2016. Т. 81. № 1. С. 77-87.
Гевко І. Б. Гвинтові транспортно-технологічні механізми: розрахунок і конструювання. Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. 307 с.
Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Hladyo Y.B., Tkachenko I.G., Lyashuk O.L., Pavlova O.M., Pohrishchuk B.V., Trokhaniak O.M., Dobizha N.V. Determination of interaction parameters and grain material flow motion on screw conveyor elastic section surface. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2019. Vol. 57. No 1. P.123-134
Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2015. Vol. 46. No. 2. P. 133 - 138.
Hewko B.M., Popovich P.V., Diachun A.Y., Lyashuk O.L., Liubachivskyi R.O. The study of bulk material kinematics in a screw conveyor-mixer. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2015. Vol. 47. No. 3. P. 156-163.
Hud V.Z., Rohatynsky R.M., Hevko I.B., Lyashuk O.L., Pіk A.I., Huryk O.Y. The research of the resonant oscillations of the system telescopic screw is a bulk environment caused by external periodic forces. INMATEH – Agricultural Engineering. 2020. No 60(1). P. 29–39.
KWS. Screw Conveyors Engineering Guide. Conveying Knowledge, Workmanship, Solutions. Release Date 4.1.16. 2015. 72 p.
Lutsiv I.V., Hevko Iv.B., Lyashuk O.L., Dubynyak T.S. Investigation of dynamical impact loads in screw conveyer drives with safety clutches. INMATEH – Agricultural Engineering. Bucharest, 2017. Vol. 51. No 1. P. 69 – 76.
. Lyashuk O. L., Hevko I. B., Hud V. Z., Tkachenko I. G., Hevko O. V., Sokol M. O., Tson O. P., Kobelnyk V. R., Shmatko D. Z., Stanko A. I. Research of non-resonant oscillations of the "telescopic screw - fluid medium" system. INMATEH - Agricultural Engineering. Bucharest/Romania, 2022. Vol. 68, No 3. P. 499-510
Lyashuk O., Rohatynskyi R., Hevko I., Dmytriv O., Tson O., Tkachenko I., Sokol M., Leshchuk R., Kobelnyk V. Investigation of Bulk Material Transportation by Screw Conveyer with Hinge-Pan Operating Device. Key Engineering Materials. Engineering Materials, Devicesand Equipments-2023. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2023. Vol. 948. P. 169-182.
Lyashuk O., Sokil M., Vovk Y., Levkovych M., Tson O., Kondratyuk D., Dmytrenko V. Analysis of resonance oscillations of extruder elastic screw conveyor. Int. J. Eng. Res. Africa. 2019. No 43. Р. 49–58. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JERA.43.49.
Lyashuk О., Diachun A.,Кuchvara I., Vovk Y., Dzyura V. Study of power parameters of forming profile elliptical screw workpieces. The International Journal of Integrated Engineering. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Publisher’s Office, 2021. Vol. 13. No. 4. P. 142-151
Гевко І. Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.02.02. Львів, 2013. 42 с.
Manjit K. Misra, Yuh-Yuan Shyy, Leopoldo Baudet, Stephen J. Marley Conveyors for Bulk Handling of Seed Soybeans. APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE. Iowa, 1991. Vol. 7(6). P. 735–740.
Mondal D. Design consideration of a laboratory size screw conveyor with variable speed for experimentation purpose-a methodological approach. Techno Societal. 2020. No 2(68). P. 705–715.
Moorthi S., Megaraj M., Nagarajan L., Karthick A., Bharani M., Patil P. Dynamic analysis and fabrication of single screw conveyor machine. Adv. Mater. Sci. Eng. 2022, No 10, P. 1–10.
Nalobina O., Vasylchuk N., Bundza O., Holotiuk M., Martyniuk V., Puts V.. Reaper blade system for harvesting sunflowers. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2023. Vol. 69. No. 1. P. 195-204.
Offenlegungsschrift: pat. DE 10 2005 053 082 A1 Deutschland: B65G 33/14 (2006.01). anmeldetag: 04.11.2005; offenlegungstag: 10.05.2007. 6 p.
Pankiv M., Pylypets M., Pankiv V., Pankiv Y., Dubchak N. Methodology for refining the performance of screw conveyor. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2022. No 1 (105). P. 95-107.
Rogatynskyi R., Hevko I., Diachun A., Rogatynska O., Melnychuk A. The cargo movement model by the screw conveyor surfaces with the rotating casing. Scientific Journal of TNTU. Tern. : TNTU, 2018. Vol. 92. No 4. P. 34–41.
Rohatynskyi R. M., Hevko Iv. B., Diachun A. Ye. The research of the torsional vibrations of the screw in terms of impulsive force impacts. Науковий вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2015. № 5 (149). С. 64-68.
Rohatynskyi R., Gevko I., Diachun A., Lyashuk O., Skyba O., Melnychuk A. Feasibility study of improving the transport performance by means of screw conveyors with rotary casings. Acta Technologica Agriculturae. Nitra/Slovak, 2019. Vol. 4. P. 141-146.
Rohatynskyi R.M., Hevko I.B., Diachun A.Ye. The research of the torsional vibrations of the screw in terms of impulsive force impacts. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2015. No 149(5). P 64–68.
Гевко І. Б. Розробка і дослідження низькочастотних пристроїв для виконання технологічних процесів гнучкими гвинтовими конвеєрами : автореф. дис. .... канд. техн. наук: 05.20.01. Луцьк, 1997. 18 с.
Screw conveyor: pat. CN 109592316 B China: B65G 33/14 (2006.01). filing date: 15.11.2018; disclosure date: 09.04.2019. 11 p.
Screw conveyor: patent USA: № 4,717,014 B65G65/16.Jan. 5, 1988.
Screw Flights : веб-сайт. URL: https://bulknet.com.au/screw-flights/# (дата звернення: 29.11.2022).
Tian Y., Yuan P., Yang F., Gu J., Chen M., Tang J., Su Y., Ding T., Zhang K., Cheng Q. Research on the Principle of a New Flexible Screw Conveyor and Its Power Consumption. Applied Sciences. 2018. Vol. 8. No.7.
Trokhaniak O.M., Hevko R.B., Lyashuk O.L., Dovbush T.A., Pohrishchuk B.V., Dobizha N.V. Research of the of bulk material movement process in the inactive zone between screw sections. INMATEH: Agricultural engineering. Bucharest/Romania, 2020. Vol.60. No.1. P. 261-268.
Yu W., Zhang K., Li D., Zou D., Zhang S. Numerical modeling of concrete conveying capacity of screw conveyor based on DEM. Powder Technol. 2022. No 29(6). P.361–374.
Zaica A., Olan M., Bunduchi G., Zaica A., Gageanu P., Paun A. Factors that influence coverage degree in seed treatment equipment having brush screw conveyor. Engineering for rural development. Jelgava/Latvia, 2020. P. 1325-1330.
Zaica A., Visan A., Paun A., Gageanu P., Bunduchi G., Zaica A., Stefan V., Manea D. The coating process of corn grains using a treatment machine with brush screw conveyor. Proceedings of the 44th International Symposium on Agricultural Engineering: Actual Tasks on Agricultural Engineering. Opatija/Croatia, 2016. P. 333-345.
Zaica A., Visan A., Zaica A., Olan M., Bunduchi G. Coating process of corn grains using treatment machine with brush screw conveyor. Engineering for rural development. Jelgava/Latvia, 2019. P. 233-238.
Zareiforoush H., Komarizadeh M.H., Alizadeh M.R. Review on screw conveyors performance evaluation during handling process. Journal of Scientific Review. 2010. No 2. P. 55–63.
Гевко І. Б., Гевко М. Р., Залуцький С. З., Станько А. І. Установка для дослідження параметрів шнекових механізмів з еластичними змінними поверхнями. Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Гевка Богдана Матвійовича. Проблеми теорії проектування та 218 виготовлення транспортно-технологічних машин (Тернопіль, 23-24 вересня 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 69-72.
Гевко І. Б., Довбуш Т. А., Цьонь О. П., Довбуш А. Д., Станько А. І. Cинтез гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями та результати їх дослідження. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2021. Вип. 47. С. 63-72
Гевко І. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Брощак І. І. Стендове оснащення для дослідження приводів та робочих органів гвинтових транспортнотехнологічних механізмів машин. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2013. Вип. 40. С. 50-55.
Гевко І. Б., Ляшук О. Л., Цьонь О. П., Станько А. І. Технологія виготовлення еластичних шнеків. Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології у машинобудуванні ОТМЕ-2022» (Івано-Франківськ – Яремче, 1-5 лютого 2022 р.). - ІваноФранківськ, 2022. С. 69-71.
Гевко І. Б., Оксентюк А. О., Галущак М. П. Організація виробництва: теорія і практика: підручник. К. : Кондор, 2008. 178 с.
Гевко І. Моделювання характеру навантаження на гвинтові робочі органи. Вісник ТНТУ. Тернопіль, 2011. Т. 16. № 1. С. 69-77.
Гевко І., Дячун А., Грудовий Р. Дослідження моменту інерції гвинтових транспортерів. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2012. № 16. С. 201-211.
Гевко І., Любачівський Р., Дячун А. Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів : Львів. нац. агроуніверситет, 2012. № 16. С. 237-246.
Гевко І., Станько А., Пік А., Лещук Р., Гурик О. Обґрунтування техніко-економічної ефективності використання гвинтових робочих органів зі щіткоподібною еластичною робочою поверхнею. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія “Агроінженерні дослідження”. Львів, 2022. № 26. С. 13-21.
Гевко І.Б., Вітровий А.О., Гурик О.Я. Динамічна модель процесу транспортування сипких матеріалів гвинтовим конвеєром. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 2001. Вип. 8. С. 72-82.
Гевко І.Б., Гевко Б.М. Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових виробів: підручник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 199 с.
Гевко Ів. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О. Структурний синтез гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями методом морфологічного аналізу. Вісник СевНТУ. Машиноприладобудування та транспорт. Севастополь, 2012. Вип. 128. С. 37-41.
Гевко Ів. Б., Дячун А. Є., Любачівський Р. О., Грудовий Р. С. Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтового конвеєра. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця, 2012. Вип. 11. Т.1(65). С. 119-122.
Гевко Ів. Б., Дячун А. Є., Тарасюк Ю. М. Результати експериментальних досліджень якості змішування кормових сумішей гвинтовим транспортером-змішувачем. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. Житомир, 2014. № 2 (45), Т. 4, Ч. 1. С. 308-315.
Гевко Ів., Дячун А., Любачівський Р. Розширення технологічних можливостей гвинтових конвеєрів. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2012. № 3(67). С. 143–150.
Гевко Ів., Дячун А., Рогатинська Л., Клендій В., Лотоцький Р. Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням. Вісник Тернопільського національного технічного університету. 2013. № 1(69). С. 131–140.
Гевко Ів.Б., Гудь В.З., Шуст І.М., Мельничук А.Л. Синтез телескопічних гвинтових конвеєрів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. Харків, 2016. Вип. 168. С. 85-91.
Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Мельничук А.Л., Вар’ян А.Р., Кондратюк О.М. Стендове обладнання для дослідження модернізованих гвинтових конвеєрів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне, 2016. Вип. 3 (75). С. 274-282.
Гевко Ів.Б., Дячун А.Є., Мельничук А.Л., Золотий Р.З., Шуст І.М. Техніко-економічне обґрунтування підвищення продуктивності транспортнотехнологічних процесів за допомогою гвинтових конвеєрів з обертовими кожухами. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Механізація сільськогосподарського виробництва. Харків, 2018. Вип. 190. С. 318-326.
Гевко Ів.Б., Ляшук О.Л., Дячун А.Є. Результати експериментальних досліджень гнучких гвинтових конвеєрів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Вінниця: ВНАУ, 2013. Вип. 2 (79). С. 17 – 24.
Гевко М.Р. Обґрунтування параметрів секційних гвинтових конвеєрів для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів: Дис. канд…техн. наук: 05.05.11.- Тернопіль, ТНТУ.- 2013.- 151 с.
Гевко Р. Б., Довбуш T. A., Станько А. І. Розробка еластичних щіткоподібних гвинтових робочих органів для транспортування сипких матеріалів з мінімальними їх пошкодженнями. Міжнародна науково-технічна конференція до 60- річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя (Тернопіль, 14–15 травня 2020 р.). Тернопіль, 2020. С. 61-62.
Гевко Р. Б., Станько А. І., Довбуш Т. А. Нові конструкції гвинтових робочих органів з еластичною секцією та щіткоподібними поверхнями. Збірник тез доповідей Матеріали VI-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020» (Херсон, 8-12 вересня 2020 р.). Херсон, 2020. С. 280-283.
Гевко Р. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами / Р. Гевко, С. Залуцький // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій.- Тернопіль 19-20 грудня 2012.- С.67-68.
Гевко Р. Покращення якісних показників при транспортуванні сипких матеріалів / Р. Гевко, О. Клендій, С. Залуцький // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць ХVIII міжн. наук. конф. (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2017.- С.49-52.
Гевко Р. Б. , Залуцький С. З. , Погріщук Б. В. , Клендій О. М. , Добіжа Н. В. Результати лабораторних досліджень еластичного секційного шнека. Вісник інженерної академії України. Київ, 2017. № 3. С.245-250.
Гевко Р. Б., Вітровий А. О., Пік А. І. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів. Тернопіль, 2012. 204 с.
Гевко Р. Б., Залуцький С. З. , Гевко М. Р. Розробка конструкції та технологія виготовлення шнекового робочого органу з еластичною. Вісник інженерної академії України. Київ, 2014. № 1. С. 152–159.
Гевко Р.Б. Гвинтовий конвеєр. Патент України на корисну модель №68113 МПК B 65 G 33/14 / Р.Б. Гевко, М.І. Шинкарик, С.В. Вознюк. Заявка № u201111551. Заявл. 29.09.2011. Опубл. 12.03.2012. Бюл.№5.
Гевко Р.Б. Спосіб виготовлення шнека з еластичною гвинтовою поверхнею. Патент № 80414 Україна, МПК В21D 11/06 // Р.Б. Гевко, М.І. Пилипець, С.З. Залуцький; заявник і власник Тернопільський національний економічний університет.– заявка № u 201214308; заявл. 14.12.2012; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10.
Гевко Р.Б. Установка для дослідження шнека з еластичною гвинтовою поверхнею Патент № 108782 Україна, МПК G65N 3/00, В65G 33/26. // Р.Б. Гевко, С.З. Залуцький, О.Р. Рогатинська, І.Г. Ткаченко; заявники і власники Гевко Р.Б., Залуцький С.З., Рогатинська О.Р., Ткаченко І.Г.- заявка № u 201601953; заявл. 29.02.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14
Гевко Р. Б., Залуцький С. В. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами конвеєра. Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». Луцьк, 2014. Вип. 24. С. 75–81.
Гевко Р. Б., Залуцький С. З. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень. Вісник інженерної академії України. Київ, 2015. № 1. С. 241–246.
Герман Х. Шнековые механизмы в технологии ФРГ. Л. : Машиностроение, 1975. 230 с.
Герук С. М., Дячун А. Є., Грудовий Р. С. Дослідження енергосилових параметрів конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу. Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2014. Вип. 99. Т. 1. С. 297-312.
Гнучкі гвинтові конвеєри: проектування, технологія виготовлення, експериментальні дослідження / [І. Б. Гевко, Р. Я. Лещук, В. З. Гудь та ін.]. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 207 с.
Григорьев А. М. Винтовые конвейеры. М. : Машиностроение, 1972. 184 с.
Грудовий Р. С., Герук С. М., Дячун А. Є. Дослідження енергосилових параметрів конвеєра із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу. Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2014. Вип. 99. Т. 1. С. 297-312.
Грудовий Р., Дячун А., Гевко І. Дослідження кінематики руху сипкого вантажу у гвинтовому еліптичному змішувачі. Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. Львів, 2012. № 16. С. 194-201.
Грудовий Р.С. Обґрунтування конструкцій і параметрів робочих органів шнекових транспортерів зерна: Дис…канд. тех. наук: 05.05.11.- Вінниця: ВНАУ.- 2013.- 157 с.
Гудь В. З. Механіко-технологічні основи розробки багатофункціональних секційних шнеків для зернового матеріалу: дис. ... докт. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2021. 410 с.
Гурик О. Я. Обгрунтування параметрів транспортерів-змішувачів сипких матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2003. 20 с.
Дерев’янко Д. А. Дослідження показників якості насіннєвого матеріалу озимої пшениці під час збирання, післязбирального обробітку і посіву. Техніка і технології АПК. 2011. № 6. С. 34–36.
Дерев’янко Д. А. Механіко-технологічне обґрунтування процесів зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами: дис. ... докт. техн. наук : 05.05.11. Тернопіль, 2018. 475 с
Дерев’янко Д. А. Травмування зерна внаслідок дії внутрішніх і зовнішніх чинників на якість насіння і зернофуражу. Зб. наук. пр. КНТУ. 2011. Вип. 24. С. 184–187.
Дідух В. Ф., Сацюк В. В. Вплив процесу змішування на якість гранульованих органо-мінеральних добрив. Сільськогосподарські машини. Луцьк, 1999. Вип. 5. С. 89–92.
Дідух В., Шимчук О., Дударєв І., Грабовець В. Ефективність пристрою шнекового типу для віджиму сапропелю. Вісник ТДТУ. 2009. Том 14. №1. С. 94-100.
Дідух В.Ф., Тарасюк В.В. Дослідження руху частинки органомінеральних добрив по формуючій поверхні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Вип.10.- Т.2.(59).- Вінниця: Видавничий центр ВНАУ, 2012.- С.84-88.
Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: навчальний посібник. К.: НТУУ “КПІ”, 1998. 408 с.
Дячун А. Є., Ляшук О. Л., Любачівський Р. О. Дослідження динаміки гвинтового секційного конвеєра. Вісник НТУУ “КПІ”. Серія машинобудування. К., 2013. № 3(69). С. 45–50.
Дячун А., Грудовый Р., Гевко И. Винтовой конвейер с вращающимся цилиндричиским кожухом. Научые труды Русенского университета «Ангел Кънчев»: Сельскохозяйственная техника и технологии. Аграрные науки и ветеринарная медицина. Ремонт и надежность. 2012. Т. 51. Серия 1.1. С. 31–35.
Еластичний шнек з розрізними пелюстками: пат. 124326 Україна: МПК B65G 33/16 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01). № a202003160; заявл. 26.05.20; опубл. 26.08.21, Бюл. №34. 3 с.
Еластичний шнек з розрізними пелюстками: пат. 143343 Україна: МПК B65G 33/14 (2006.01), B65G 33/26 (2006.01). № u202000461; заявл. 27.01.20; опубл. 27.07.20 , Бюл. №14. 5 с
Ефективні техніко-технологічні рішення вирощування льону: монографія / [О.О.Налобіна, В.В.Думич, Т.Л. Бабінець та ін]. Дослідницьке, 2021. 251 с.
Залуцкий С.З. Разработка и исследования эластичных шнеков // С.З. Залуцкий, Р.Б. Гевко, С.В. Синий / Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы междунар. науч.-техн. конф. молод. ученых.- Могилев: Белорус.-Рос. ун-т.- 2017.- С.47.
Залуцкий С.З. Результаты экспериментальных исследований шнеков с эластической поверхностью // С.З. Залуцкий, С.В. Синий / Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы междунар. науч.- техн. конф. молод. ученых.- Могилев: Белорус.-Рос. ун-т.- 2016.- С.45.
Залуцький С. З. , Гладьо Ю. Б. , Гевко Р. Б. , Погріщук Б. В. Визначення зусиль деформації еластичної лопаті шнека при її взаємодії із зерновим матеріалом. Вісник інженерної академії України. Київ, 2017. № 2. С. 13–19.
Залуцький С.З. Визначення параметрів еластичного шнека / С.З. Залуцький // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали IV міжнародна науково-практична конференція 30 листопада 2017 р. Частина 1. Тернопіль: Крок, 2017.- С.250-252.
Залуцький С.З. Визначення параметрів еластичних гвинтових робочих органів для мінімізації пошкоджень зернових матеріалів // С.З. Залуцький / Матеріали XIX наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.- Тернопіль, ТНТУ, 18-19 травня 2016.- С.109-110.
Залуцький С.З. Обґрунтування параметрів шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів: дис. ... канд. техн. наук : 05.05.05 / С.З. Залуцький.Тернопіль, 2018.197 с.
Залуцький С.З. Результати експериментальних досліджень шнекових робочих органів з еластичною гвинтовою поверхнею // С.З. Залуцький / Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій.- Тернопіль 17-18 листопада 2016.- С.203-204.
Залуцький С.З. Розробка та дослідження шнеків з еластичною гвинтовою поверхнею // С.З. Залуцький, Р.Б. Гевко, О.М. Клендій / Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології промислового комплексу”, випуск 3.- Херсон: ХНТУ, 2017.- С.137-140.
Залуцький С.З. Розробка та обґрунтування параметрів гвинтових робочих органів з еластичною поверхнею // С.З. Залуцький / Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій.- Тернопіль 25-26 листопада 2015.- С.144-145.
Залуцький С.З. Розробка шнека з еластичною гвинтовою поверхнею // С.З. Залуцький / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» 24-25 травня 2017 року / Умань: УНУС, 2017.- С.74-75.
Залуцький С.З. Способи зниження пошкодження сипких матеріалів гвинтовими робочими органами // С.З. Залуцький / Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», Кропивницький 1-3 листопада 2017 року.- С.120-122.
Залуцький С.З. Стенд для дослідження ступеня пошкодження сипких сільськогосподарських матеріалів // С.З. Залуцький / Матеріали XVIII наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.- Тернопіль, ТНТУ, 2014.- С.78-79.
Залуцький С.З., Гевко Р.Б., Гладьо Ю.Б., Ткаченко І.Г., Клендій О.М. Рух потоку сипкого матеріалу по поверхні шнека з еластичними секціями, що перекриваються між собою. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2018. № 11. С. 81-90.
Залуцький С. З. Методика та результати експериментальних досліджень шнекових робочих органів з еластичною гвинтовою поверхнею. Вісник інженерної академії України. Київ, 2016. № 1. С. 159–162.
Зенков Р. Л. Механика насыпных грузив. М. : Машиностроение, 1973. 220 с.
Іванченко Ф. К. Підйомно-транспортні машини. К. : Вища школа, 1993. 412 с.
Казачковський Н. Н., Якупов Д. В. Программа PowerSuite для настройки преобразователей частоты и устройств плавного пуска (версия 2.3.0): методичні вказівки [для слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів спеціальності 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід»]. Дніпропетровськ : НГУ, 2006. 45 с.
Клендій М. В. Обґрунтування параметрів перевантажувального патрубка гвинтового конвеєра : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.05. Тернопіль, ТДТУ. 2007. 137 с.
Кроп Л. И. Обработка и хранение семенного зерна. Москва: “Колос”, 1974. 176 с.
Куликівський В. Л., Палійчук В. К., Боровський В.М. Травмування зернового матеріалу гвинтовими робочими органами шнекових живильників. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Київ. 2017. Вип. 47(1). С. 124-131.
Куликівський В. Л. Розробка гвинтових транспортерів з підвищеним ресурсом для зерноочисних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11. Вінниця, 2012. 20 с.
Куликівський В.Л., Палійчук В.К., Боровський В.М. Дослідження процесу травмування зерна гвинтовим конвеєром // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Житомирський національний агроекологічний університет, 2016, вип..46.- С.160-165.
Лещук Р. Я. Обґрунтування конструктивно-силових параметрів секційних робочих органів гвинтових перевантажувальних механізмів : дис. ... канд. техн. наук. : 05.02.02. Тернопіль, 2004. 166 с.
Лещук Р., Гевко І., Комар Р. Результати експериментальних досліджень гвинтових перевантажувальних механізмів. Вісник ТДТУ. Тернопіль, 2003. Том 8. № 4. С. 56-61.
Ловейкін В. С., Рогатинська О. Р. Вибір раціональних параметрів та режимів роботи вертикальних гвинтових конвеєрів. Вібрації в техніці. К., 2005. № 3 (41). С. 61-68.
Ловейкін В. С., Рогатинська О. Р. Оптимізація режимів роботи гвинтових конвеєрів. Підйомно-транспортна техніка. К., 2004. № 2. С. 8-15.
Ляшук О. Л., Дячун А. Є. Дослідження динаміки процесу роботи гвинтового секційного конвеєра. Науковий вісник Херсонського державного морського інституту. Херсон, 2011. № 1(4). С. 215–221.
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моногр ГКЕ 2024_COVER.png2,03 MBimage/pngView/Open
Моногр ГКЕ 2024.pdf8,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools