Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44482
Title: Методичні вказівки по організації виробничої практики бакалаврів. Для студентів спеціальності 174 «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування»
Authors: Тотосько, Олег Васильович
Стухляк, Данило Петрович
Станько, Андрій Андрійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки по організації виробничої практики бакалаврів. Для студентів спеціальності 174 «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування» / ТНТУ ім. І. Пулюя; уклад. О.В. Тотосько, Д.П. Стухляк, А.А. Станько. – Тернопіль: ТНТУ, 2024. – 29 с.
Issue Date: 2024
Date of entry: 7-Feb-2024
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 29
Abstract: Методичні вказівки призначені для організації та проведення виробничої практики бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 174 – «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування» на кафедрі комп’ютерно- інтегрованих технологій. Викладені матеріали визначають мету, місце, зміст ви- робничої практики, вимоги до відповідальних за проведення практики та практикантів, форми та методи контролю, вимоги до змісту, обсягу і структури звіту з практики, його оформлення та проведення заліку з виробничої практики.
Description: Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри комп’ютерно- інтегрованих технологій (протокол №7 від 29.01.2024 р.) Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (протокол №5 від 08.02.2019 р.)
Content: ВСТУП ... 5 1. Мета і завдання практики ... 6 2. Бази практики та розподіл робочого часу студента на практиці ... 8 3. Організація, керівництво та зміст виробничої практики ... 10 3.1. Порядок направлення студентів на практику ... 10 3.2. Практичні дії студентів по організації практики при самостійному виборі ними місця проведення виробничої практики ... 11 3.3. Обов’язки керівника виробничої практики від кафедри ... 12 3.4. Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства ... 14 3.5. Обов’язки студентів-практикантів ... 14 3.6. Робочий час і порядок проходження виробничої практики ... 15 3.7. Зміст виробничої практики ... 15 4. Структура та оформлення звіту з виробничої практики ... 20 4.1. Структура звіту з виробничої практики ... 20 4.2. Оформлення звіту з виробничої практики ... 20 5. Підведення підсумків виробничої практики ... 24 6. Критерії оцінювання результатів практики ... 25 6.1. Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ) ... 26 6.2. Критерії оцінки захисту звіту про практику ...27 Рекомендована література ... 29
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44482
Copyright owner: © Тотосько О. В., Стухляк Д. П., Станько А. А., 2024
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
References (Ukraine): 1. Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - Наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019
2. Методичні рекомендації Міністерства освіти України №31-5/97 від 14.02.96р.
3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. {Ел. ресурс}: http://kpi.ua/dokument_practice
4. ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основні надписи.
5. ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Специфікація.
6. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основні вимоги до креслень.
7. ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила обліку та зберігання.
8. ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схеми. Загальні вимоги до виконання.
9. ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила виконання електричних схем цифрової обчислювальної техніки.
10. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки i техніки. Структура i правила оформлення.
11. ГОСТ 19.002-80 ЕСПД. Схеми алгоритмів i програм. Правила виконання.
12. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Види програм i програмних документів.
13. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Позначення програм та програмних документів.
14. ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Загальні вимоги до програмних документів.
15. ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. Специфікація. Вимоги до звіту та оформлення.
16. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст програми. Вимоги до звіту та оформлення.
17. ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Опис програми.
18. ГОСТ 19.701-90 ЕСПД. Схеми алгоритмів, програм, даних та систем.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри КТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vurob_prakt_2024.pdf411,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools