Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42750
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 9 "Основи цифрового представлення зображень та їх обробки"
Authors: Пісьціо, Вадим Петрович
Медвідь, Володимир Романович
Микулик, Петро Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 9 "Основи цифрового представлення зображень та їх обробки" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Пісьціо В.П., Медвідь В.Р., Микулик П.М. Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 22 с.
Issue Date: 30-Aug-2023
Submitted date: 30-Aug-2023
Date of entry: 14-Nov-2023
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль
Keywords: цифрова обробка сигналів
Mathcad
Page range: 22
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 9 "Основи цифрового представлення зображень та їх обробки" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Для студентів напряму: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Content: Лабораторна робота №9 3 Тема роботи 3 Мета роботи 3 Зображення як багатовимірні сигнали 3 Представлення зображень 3 Модель кольорових зображень 3 Колірна система CIE XYZ. 4 CMYK 4 Колірна модель RGB 4 HSB 4 YUV 5 Дискретизація зображень 5 Інтерполяційний ряд відновлення двовимірного сигналу 5 Представлення дискретизованих зображень 6 Квантування зображень за значенням яскравості 6 Основні методи обробки зображень 6 Етапи обробки зображень 7 Градаційна обробка зображень 7 Еквіалізація гістограми 8 Локальні методи обробки зображень 10 Лінійні фільтри 10 Згладжуючи фільтри 10 Контрастні фільтри 11 Різницеві фільтри 12 Нелінійні фільтри 12 Порогова фільтрація 13 Медіанна фільтрація 13 Екстремальні фільтри 13 Нелінійні фільтри виділення границь 13 Глобальні методи обробки зображень 14 Двовимірне перетворення Фур'є 14 Фільтрація зображень в частотній області 15 Частотні спотворення зображень і їх усунення 15 Передискретизація зображення 17 Пошук фрагментів на зображенні 18 Хід роботи 19 Контрольні запитання 20 Література 21 Зміст 22
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42750
References (Ukraine): 1. Бабак В. П. Обробка сигналів: підручник для вузів / В. П. Бабак, А. І. Хандецький, Е. Шрюфер – Київ: Либідь, 1996. – 390 с.
2. Ваврук Є. Я. Цифрове опрацювання сигналів та зображень, алгоритми та реалізація: навчальний посібник / Є. Я. Ваврук, Р. Б. Попович – Національний університет “Львівська політехніка”, 2008. – 147 с.
3. Яцимірський М. М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень / М. М. Яцимірський // – Львів: Академічний Експрес, 1997. – 219 с.
4. Ваврук Є. Я. Моделі контролю і діагностики систем опрацювання сигналів / Є. Я. Ваврук, В. А. Коваль // Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології”. – Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, 2006 – Випуск 35. – С. 131–139.
5. Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів: Навчальний посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. Павлиш. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 368 с.
6. Дробик О. В. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: Навчальний посібник / О. В. Дробик, В. В. Кідалов, В. В. Коваль, Б. Я. Костік, В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, Г. О. Сукач. – К.: Наукова думка, 2008. – 144 с.
7. Бондарєв В. Н. Цифрова обробка сигналів, методи і засоби: підручник для вузів / В. Н. Бондарєв, Г. Трестер, В. С. Чернега. – Харків: Конус, 2001. – 398 с.
8. Рибальченко М.О. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник / М. О. Рибальченко, О. П. Єгоров, В. Б. Зворикін. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с.
9. Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 8 "Оптимальна та адаптивна фільтрація сигналів" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик. – Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 14 с.
10. Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Неперервний спектральний аналіз сигналів" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик, Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 17 с.
11. Мандзій Б. А. Основи теорії сигналів: підручник для вищих навчальних закладів України / Б. А. Мандзій, Р. І. Желяк. Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Ініціатива, 2008. – 239 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lab09_2023.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи № 95,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools