Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42748
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 "Цифрові фільтри"
Authors: Пісьціо, Вадим Петрович
Медвідь, Володимир Романович
Микулик, Петро Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 "Цифрові фільтри" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Пісьціо В.П., Медвідь В.Р, Микулик П.М. Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 18 с.
Issue Date: 30-Aug-2023
Submitted date: 30-Aug-2023
Date of entry: 14-Nov-2023
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль
Keywords: цифрова обробка сигналів
Mathcad
Page range: 18
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 7 "Цифрові фільтри" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Для студентів напряму: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Content: Лабораторна робота №7 3 Тема роботи 3 Мета роботи 3 Загальні поняття 3 Класифікація фільтрів 3 Класифікація за видом частотної характеристики 3 Лінійні стаціонарні фільтри 4 Імпульсна характеристика фільтра 5 Приклад фільтра 6 Класифікація фільтрів за імпульсною характеристикою 6 Трансверсальні цифрові фільтри 6 Імпульсна характеристика фільтра 7 Рекурсивні ЦФ 8 Стійкість рекурсивних фільтрів. 8 Задача синтезу цифрових фільтрів. 9 Синтез цифрового фільтра на основі скінченої імпульсної характеристики 9 Синтез цифрового фільтра на основі нескінченної імпульсної характеристики фільтра 10 Синтез цифрового фільтра на основі аналогового фільтра-прототипу. 10 Синтез фільтра як задача оптимізації 11 Синтез цифрового фільтра за правилами синтезу аналогових фільтрів 11 Апроксимація АЧХ фільтрів 12 Апроксимація за Чебишевим 13 Апроксимація фільтром Батерворта 14 Порядок розрахунку фільтра Батерворта 15 Порядок виконання роботи 16 Контрольні питання. 17 Література 17 Зміст 18
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42748
References (Ukraine): 1. Бабак В. П. Обробка сигналів: підручник для вузів / В. П. Бабак, А. І. Хандецький, Е. Шрюфер – Київ: Либідь, 1996. – 390 с.
2. Ваврук Є. Я. Цифрове опрацювання сигналів та зображень, алгоритми та реалізація: навчальний посібник / Є. Я. Ваврук, Р. Б. Попович – Національний університет “Львівська політехніка”, 2008. – 147 с.
3. Яцимірський М. М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень / М. М. Яцимірський // – Львів: Академічний Експрес, 1997. – 219 с.
4. Ваврук Є. Я. Моделі контролю і діагностики систем опрацювання сигналів / Є. Я. Ваврук, В. А. Коваль // Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології”. – Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, 2006 – Випуск 35. – С. 131–139.
5. Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів: Навчальний посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. Павлиш. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 368 с.
6. Дробик О. В. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: Навчальний посібник / О. В. Дробик, В. В. Кідалов, В. В. Коваль, Б. Я. Костік, В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, Г. О. Сукач. – К.: Наукова думка, 2008. – 144 с.
7. Бондарєв В. Н. Цифрова обробка сигналів, методи і засоби: підручник для вузів / В. Н. Бондарєв, Г. Трестер, В. С. Чернега. – Харків: Конус, 2001. – 398 с.
8. Рибальченко М.О. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник / М. О. Рибальченко, О. П. Єгоров, В. Б. Зворикін. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с.
9. Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Дослідження нестаціонарних сигналів спектральними методами" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь , П.М. Микулик. –Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 8 с.
10. Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 "Цифрові сигнали та зображення в системі Mathcad" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик. – Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 12 с.
11. Шрюфер Е., Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретизованих сигналів / Е. Шрюфер. – Київ, Либідь, 1992. -294с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lab07_2023.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи № 7623,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools