Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42743
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Неперервний спектральний аналіз сигналів"
Authors: Пісьціо, Вадим Петрович
Медвідь, Володимир Романович
Микулик, Петро Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Неперервний спектральний аналіз сиг-налів" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Пісьціо В.П., Медвідь В.Р., Микулик П.М., Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 17 с.
Issue Date: 30-Aug-2023
Submitted date: 30-Aug-2023
Date of entry: 13-Nov-2023
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль
Keywords: цифрова обробка сигналів
Mathcad
Page range: 17
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 "Неперервний спектральний аналіз сигналів" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Для студентів напряму: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Content: Лабораторна робота №3 3 Тема роботи 3 Мета роботи 3 Спектральні представлення сигналів 3 Ряд Фур'є 3 Спектральна діаграма періодичного сигналу. 4 Комплексна форма ряду Фур'є 5 Інтегральне перетворення Фур'є 5 Перехід від ряду Фур'є до інтегрального перетворення 5 Основні властивості перетворення Фур'є 6 Властивості дійсної і уявною частин спектральної щільності 6 Спектральна щільність сигналу, зміщеного в часі і за частотою 7 Залежність спектральної щільності сигналу від вибору масштабу виміру часу 7 Спектр оберненого імпульсу 7 Спектральна щільність похідної і невизначеного інтеграла 7 Спектральна щільність добутку і згортки сигналів 8 Спектральна щільність типових сигналів 8 Спектральна щільність прямокутного відео імпульсу 8 Спектральна щільність дельта-функції 9 Спектральна щільність експоненціального відео імпульсу 9 Зв'язок між тривалістю імпульсу та шириною його спектра 9 Спектральні щільності не інтегрованих сигналів 9 Узагальнена формула Релея 10 Узагальнення поняття спектральної щільності 10 Спектральна щільність постійного в часі сигналу 10 Спектральна щільність комплексного експоненціального сигналу 10 Спектральна щільність синусоїдального коливання 10 Спектральна щільність функції включення. 11 Спектральна щільність радіоімпульсу 11 Зв'язок перетворення Фур'є з коефіцієнтами ряду 12 Спектральна щільність ряду Фур'є 12 Ефект Гібса 12 Завдання 14 Контрольні питання 14 Література 15 Додаток. Тестові сигнали 16 Зміст 17
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42743
References (Ukraine): Бабак В. П. Обробка сигналів: підручник для вузів / В. П. Бабак, А. І. Хандецький, Е. Шрюфер – Київ: Либідь, 1996. – 390 с.
Ваврук Є. Я. Цифрове опрацювання сигналів та зображень, алгоритми та реалізація: навчальний посібник / Є. Я. Ваврук, Р. Б. Попович – Національний університет “Львівська політехніка”, 2008. – 147 с.
Яцимірський М. М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень / М. М. Яцимірський // – Львів: Академічний Експрес, 1997. – 219 с.
Ваврук Є. Я. Моделі контролю і діагностики систем опрацювання сигналів / Є. Я. Вав-рук, В. А. Коваль // Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології”. – Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, 2006 – Випуск 35. – С. 131–139.
Ваврук Є. Я. Організація контролю та діагностики ШПФ-схем у режимі реального часу в системах опрацювання сигналів / Є. Я. Ваврук // Вісник НУ “Львівська політехніка”, комп’ютерні системи та мережі. – 2004. – № 523. – С 24–29.
Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів: Навчальний посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. Павлиш. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 368 с.
Дробик О. В. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: Навчальний посібник / О. В. Дробик, В. В. Кідалов, В. В. Коваль, Б. Я. Костік, В. С. Ла-зебний, Г. М. Розорінов, Г. О. Сукач. – К.: Наукова думка, 2008. – 144 с.
Бондарєв В. Н. Цифрова обробка сигналів, методи і засоби: підручник для вузів / В. Н. Бондарєв, Г. Трестер, В. С. Чернега. – Харків: Конус, 2001. – 398 с.
Рибальченко М.О. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник / М. О. Рибальченко, О. П. Єгоров, В. Б. Зворикін. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с.
Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 "Дослідження шумів ана-лого-цифрового перетворювача та способи їх зменшення" з курсу "Цифрова обробка си-гналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 13 с.
Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 9 "Основи цифрового пред-ставлення зображень та їх обробки" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 22 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lab03_2023.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи №3738,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools