Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42601

Title: Features of using air-plasma cutting technology for manufacturing of helical flights and auger billets
Other Titles: Особливості використання технології повітряно-плазмового різання для виготовлення гвинтових і шнекових заготовок
Authors: Васильків, Василь Васильович
Vasylkiv, Vasyl
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Vasylkiv V. Features of using air-plasma cutting technology for manufacturing of helical flights and auger billets / Vasyl Vasylkiv // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 23–32.
Bibliographic description (International): Vasylkiv V. (2023) Features of using air-plasma cutting technology for manufacturing of helical flights and auger billets. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 23-32.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 1-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.023
UDC: 621 7.043
Keywords: виробництво
гвинтова заготовка
шнекова заготовка
повітряно-плазмове різання
схема формоутворення
вартість
manufacturing
helical flight
auger billet
air-plasma cutting
shaping scheme
cost
Number of pages: 10
Page range: 23-32
Start page: 23
End page: 32
Abstract: Запропоновано нові технологічні способи отримання гвинтових (ГЗ) і шнекових (ШЗ) заготовок, які базуються на використанні процесів повітряно-плазмового різання товстостінних трубних та штучних порожнистих заготовок. Описано особливості їх реалізації. Зокрема, обґрунтовано недоцільність застосування такої технології при виготовленні згаданих заготовок із міді, алюмінію та їх сплавів, а також сталей загального призначення, конструкційних вуглецевих сталей, а також сталей підвищеної та високої оброблюваності різанням. ЇЇ доцільно використовувати при виготовленні заготовок із матеріалів (високоміцних, корозійностійких, жаростійких та жароміцних сталей і сплавів), обробка яких тиском і різанням є ускладненою. Висвітлено результати дослідження впливу швидкості різання на форму профілю поперечного перетину витків згаданих заготовок. Показано, що запропонований спосіб забезпечує отримання ШЗ зі значною шорсткістю гвинтових поверхонь через непрорізування порожнистої заготовки зі сторони внутрішньої крайки витків, а також ГЗ профіль поперечного перерізу яких має форму трапеції з опуклими криволінійними, а також з прямолінійними бічними сторонами, але з різним об’ємом міжвиткового простору; прямокутника; оберненої трапеції з криволінійними випуклими бічними сторонами. Проведено дослідження вартості виконання робіт щодо виготовлення ГЗ залежно від висоти її витка для двох типів виробництв: одиничного (довжина витків до 50 м) та серійного (довжина витків до 2000 м) і двох видів матеріалів (вуглецеві конструкційні якісні та леговані сталі (сталі 45, 18Х2Н4ВА, 20Х) (група матеріалів 1) та корозійно-стійкі (нержавійні) сталі (AISI 321, AISI 316Ti) (група 2). Вартість виконання робіт складається з показників вартості (P1, P2) попереднього пробивання отвору та вартості (Q1-Q4) вирізування одного витка, довжина зовнішньої крайки якого становила 1 м. Зокрема встановлено, що виготовлення згаданих заготовок з обох груп матеріалів у серійному виробництві на 20–25% дешевша, ніж в одиничному. Вартість отримання ГЗ в обох типах виробництв із нержавійних сталей на 49–52% більша, ніж при їх отриманні з матеріалів першої групи. Визначено співвідношення вартості пропалювання згаданих матеріалів на початковому етапі повітряно-плазмового різання в різних типах виробництв відносно вартості вирізування 1 м довжини зовнішньої крайки витка. Запропоновано рекомендації щодо зниження вартості реалізації такого технологічного переходу. Аналіз вартості виконання робіт показав перспективність використання розглянутої технології в умовах різних типів виробництв.
The features of manufacturing helical flights and auger billets, implemented by air-plasma cutting in a spiral of thick-walled tubular and piece hollow blanks are described in article. It allows to obtain such blanks from high-alloy, corrosion-resistant and heat-resistant steels, the processing of which is difficult by pressure and cutting. The conditions for the rational use of such technologies are determined.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42601
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.044
https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-19-26
https://doi.org/10.1088/1757-899X/1018/1/012014
https://doi.org/10.19026/rjaset.6.3563
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.033
https://doi.org/10.31817/vjas.2020.3.4.06
https://doi.org/10.1016/j.procir.2012.07.050
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.12.024
https://doi.org/10.1080/10426914.2011.551952
https://doi.org/10.1007/s12289-008-0113-1
https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.05.061
References (Ukraine): 1. Васильків В. В., Пилипець М. І., Данильченко Л. М., Радик Д. Л. Параметрична стандартизація гвинтових і шнекових заготовок. Перспективні технології та прилади. 2021. № 19. С. 151–160.
2. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2017. No. 2. P. 36–41. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
3. Hevko Iv. B. Dyachun A. Y., Gypka A. B. Investigating the force parameters of forming the screw purifying elements. ISB-INMATEC – Agricultural and mechanical engineering. International symposium. 29–31 October 2015. Bucharest, 2015. P. 191–196. ISSN 2344–4118.
4. Li Zheng Feng, Li Qiang Jiang. Design of combined helical blade manufacturing device. Advanced Materials Research. 2013. Vol. 753–755. P. 1386–1390. Crossref. Doi: 10.4028/www.scientific.net/amr 753-755.1386. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR
5. Гевко Б. М., Пилипець М. І., Васильків В. В., Радик Д. Л. Технологічні основи формотворення різнопрофільних гвинтових заготовок. Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. 457 с. ISBN966-305-014-4.
6. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2021. Vol. 101. No. 1. P. 68–78. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
7. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 104. No. 4. P. 44–57. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.044
8. Feng Guang- liang, Bai Yin-shan. Some moulding ways of spiral vane. Coal Mine Machinery. 2006 Vol. 27 No. 9.
9. Ezekwe G. O. The screw-conveyor vane design for piece-wise construction. Nigerian Journal of Technology. 1975. Vol. 1. No. 1.
10. Пилипець М., Васильків В. Проектування секційних гвинтових заготовок. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Пулюя, 2013. 174 с. - ISBN 978-966-305-046-1.
11. Васильків В. В., Пилипець М. І., Данильченко Л. М., Радик Д. Л. Дослідження технології навивання кільцевих секторних заготовок для виготовлення гвинтових заготовок. Перспективні технології та прилади. 2021. № 19. С. 161–68. Doi: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-19-26.
12. Ropyak L. Ya., Vytvytskyi V. S., Velychkovych A. S., Pryhorovska T. O., Shovkoplias M. V. Study on grinding mode effect on external conical thread quality, 11th Int. Conf. on Advanced Manufacturing Technologies (ICAMaT 2020). Oct 29th, 2020, Bucharest, Romania. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1018, 012014. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1018/1/012014
13. Роп’як Л. Я., Маковійчук М. В., Рогаль О. В. Теоретичне дослідження зміни кута підйому гвинтової лінії конічних різьб. Резание и инструменты в технологических системах. 2015. Вып. 85. С. 252–262.
14. Quan-Quan Han and Ri-Liang Liu. Mathematical model and tool path calculation for helical groove whirling. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6 (19): 3584–3587, 2013. https://doi.org/10.19026/rjaset.6.3563
15. Gheorghe Pleşu. Package of calculus, drawing and design of the rolling tools for manufacturing of the helical surfaces. International Journal of Modern Manufacturing Technologies. 2014. No. 1. P. 65–70. ISSN 2067–3604.
16. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2021. Vol. 104. No. 4. P. 33–43. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.033
17. Васылькив В. В. Технологии изготовления литых винтовых и шнековых заготовок. Научни трудове на Русенския университет. Механика и машиностроителни технологии. 2014. Т. 53. Серия 2. С. 163–168.
18. Васильків В. В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації: автореф. дис. … д-ра техніч. наук: 05.02.08 Львів, 2015. 48 с.
19. Пилипець М. І., Васильків В. В., Радик Д. Л., Пилипець О. М. Передумови розроблення комбінованих операцій виготовлення гвинтових і шнекових заготовок методом обробки металів тиском. Перспективні технології та прилади. 2021. Вип. 18. С. 112–123.
20. Pham Thi Hang, Nguyen Thi Chau, An Duong Khang, Nguyen Hoang Anh, Pham Hong Son An Investigation on the effect of cutting parameters in CNC plasma cutting process for carbon steel. Vietnam Journal of Agricultural Sciences. 2020. No. 3 (4). Р. 831–842. https://doi.org/10.31817/vjas.2020.3.4.06
21. Salonitisa K. & Vatousianosb S. (2012). Experimental investigation of the plasma arc cutting process. Procedia CIRP. 3: 287–292. https://doi.org/10.1016/j.procir.2012.07.050
22. Bhowmicka S., Basub J., Majumdarc G. & Bandyopadhyayc A. (2018). Experimental study of plasma arc cutting of AISI 304 stainless steel. Materials Today: Proceedings. 5: 4541–4550. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.12.024
23. Ozek C., Caydas U. & Unal E. (2011). A fuzzy model for predicting surface roughness in plasma arc cutting of AISI 4140 stell. Materials and Manufacturing Processes. 27 (1): 95–102. https://doi.org/10.1080/10426914.2011.551952
24. Losub A., Nagit G. & Neguescu F. (2008). Plasma cutting of composite materials. International Journal of Material Forming Supply. 1: 1347–1350. https://doi.org/10.1007/s12289-008-0113-1
25. Kechagias J., Stavropoulos P., Maropoulos S. & Salonitis K. (2014). On the multi-parameter optimization of CNC plasma-arc cutting process quality indicators using Taguchi design of experiments. The 13th International Conference on Instrumentation, Measurement, Circuits and Systems – IMCAS '14. December 15–17, 2014. Istanbul, Turkey. 128–133.
26. Bini R., Colosimo B. M., Kutlu A. E. and Monno M., Experimental study of the features of the kerf generated by a 200 A high tolerance plasma arc cutting system, In: Journal of Materials Processing Technology. 2007. Р. 345–355. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.05.061
27. Tsiolikas A., Kechagias J. & Salonitis K. (2016). Optimization of cut surface quality during CNC plasma arc cutting process. International Journal of Systems Application, Engineering and Development. 10: 305–308.
28. Спосіб виготовлення шнекової заготовки: патент України на корисну модель № 131071; заявл. 01.06.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
29. Спосіб виготовлення гвинтових заготовок: патент України на корисну модель № 99244; заявл. 12.12.2014; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.
References (International): 1. Vasylʹkiv V. V., Pylypetsʹ M. I., Danylʹchenko L. M., Radyk D. L. Parametrychna standartyzatsiya hvyntovykh i shnekovykh zahotovok. Perspektyvni tekhnolohiyi ta prylady. 2021. No. 19. P. 151–160/ [In Ukrainian].
2. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae. 2017. No. 2. P. 36–41. https://doi.org/10.1515/ata-2017-0007
3. Hevko Iv. B. Dyachun A. Y., Gypka A. B. Investigating the force parameters of forming the screw purifying elements. ISB-INMATEC – Agricultural and mechanical engineering. International symposium. 29–31 October 2015. Bucharest, 2015. P. 191–196. ISSN 2344 – 4118.
4. Li Zheng Feng, Li Qiang Jiang. Design of combined helical blade manufacturing device. Advanced Materials Research. 2013. Vol. 753–755, P. 1386–1390. Crossref, Doi: 10.4028/www.scientific.net/amr. 753-755.1386. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR
5. Hevko B. M., Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennya riznoprofilʹnykh hvyntovykh zahotovok. Ternopilʹ: Vyd-vo TDTU im. I. Pulyuya, 2009. 457 p. ISBN 966-305-014-4 [In Ukrainian].
6. Diachun A., Vasylkiv V., Korol O., Myhailiuk V., Golovatyi I., Kuras A. Investigation of geometrical parameters in screw surfaces whirling process. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2021. Vol. 101. No. 1. P. 68–78. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.068
7. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods. Scientific Journal of TNTU (Tern.). Vol. 104. No. 4. P. 44–57. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.044
8. Feng Guang- liang, Bai Yin-shan. Some moulding ways of spiral vane. Coal Mine Machinery. 2006 Vol. 27 No. 9.
9. Ezekwe G. O. The screw-conveyor vane design for piece-wise construction. Nigerian Journal of Technology. 1975. Vol. 1. No. 1.
10. Pylypetsʹ M., Vasylʹkiv V. Proektuvannya sektsiynykh hvyntovykh zahotovok. Vyd-vo TNTU im. I. Pulyuya. Ternopilʹ, 2013. 174 p. ISBN 978-966-305-046-1. [In Ukrainian].
11. Vasylʹkiv V. V., Pylypetsʹ M. I., Danylʹchenko L. M., Radyk D. L. (2021) Doslidzhennya tekhnolohiyi navyvannya kilʹtsevykh sektornykh zahotovok dlya vyhotovlennya hvyntovykh zahotovok. Perspektyvni tekhnolohiyi ta prylady. No. 19. P. 161–168. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2021-19-26.
12. Ropyak L. Ya., Vytvytskyi V. S., Velychkovych A. S., Pryhorovska T. O., Shovkoplias M. V. Study on grinding mode effect on external conical thread quality, 11th Int. Conf. on Advanced Manufacturing Technologies (ICAMaT 2020). Oct 29th, 2020, Bucharest, Romania. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1018, 012014. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1018/1/012014
13. Rop"yak L. Ya., M. V. Makoviychuk, O. V. Rohal'. Teoretychne doslidzhennya zminy kuta pidyomu hvyntovoyi liniyi konichnykh riz'b. Rezaniye i instrumyenty v tekhnolohichyeskikh sistyemakh. Vol. 8. 2015. P. 252–262. [In Ukrainian].
14. Quan-Quan Han and Ri-Liang Liu. Mathematical model and tool path calculation for helical groove whirling. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 6 (19): 3584–3587, 2013. https://doi.org/10.19026/rjaset.6.3563
15. Gheorghe Pleşu. Package of calculus, drawing and design of the rolling tools for manufacturing of the helical surfaces. International Journal of Modern Manufacturing Technologies. 2014. No. 1. P. 65–70. ISSN 2067–3604.
16. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2021. Vol. 104. No. 4. P. 33–43. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.04.033
17. Vasyl'kiv V. V. Tekhnologii izgotovleniya litykh vintovykh i shnekovykh zagotovok, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet. Mekhanika i mashinostroitelni tekhnologii. Izd-vo Rusenski universitet “Angel Kanchev”, 2014. T. 53. Seriya 2. P. 163–168. [In Russian].
18. Vasylʹkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennya tekhnolohiy vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystannyam unifikatsiyi: avtoref. dys. … d-ra tekhn. nauk: 05.02.08. Lʹviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
19. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V. Radyk D. L., Pylypetsʹ O. M. Peredumovy rozroblennya kombinovanykh operatsiy vyhotovlennya hvyntovykh i shnekovykh zahotovok metodom obrobky metaliv tyskom. Perspektyvni tekhnolohiyi ta prylady. 2021. No. 18. P. 112–123. [In Ukrainian]
20. Pham Thi Hang, Nguyen Thi Chau, An Duong Khang, Nguyen Hoang Anh, Pham Hong Son An Investigation on the effect of cutting parameters in CNC plasma cutting process for carbon steel. Vietnam Journal of Agricultural Sciences. 2020. No. 3 (4). P. 831–842. https://doi.org/10.31817/vjas.2020.3.4.06
21. Salonitisa K. & Vatousianosb S. (2012). Experimental investigation of the plasma arc cutting process. Procedia CIRP. 3: 287–292. https://doi.org/10.1016/j.procir.2012.07.050
22. Bhowmicka S., Basub J., Majumdarc G. & Bandyopadhyayc A. (2018). Experimental study of plasma arc cutting of AISI 304 stainless steel. Materials Today: Proceedings. 5: 4541–4550. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.12.024
23. Ozek C., Caydas U. & Unal E. (2011). A fuzzy model for predicting surface roughness in plasma arc cutting of AISI 4140 stell. Materials and Manufacturing Processes. 27 (1): 95–102. https://doi.org/10.1080/10426914.2011.551952
24. Losub A., Nagit G. & Neguescu F. (2008). Plasma cutting of composite materials. International Journal of Material Forming Supply. 1: 1347–1350. https://doi.org/10.1007/s12289-008-0113-1
25. Kechagias J., Stavropoulos P., Maropoulos S. & Salonitis K. (2014). On the multi-parameter optimization of CNC plasma-arc cutting process quality indicators using Taguchi design of experiments. The 13th International Conference on Instrumentation, Measurement, Circuits and Systems – IMCAS '14. December 15–17, 2014. Istanbul, Turkey. 128–133.
26. Bini R., Colosimo B. M., Kutlu A. E. and Monno M., Experimental study of the features of the kerf generated by a 200 A high tolerance plasma arc cutting system, In: Journal of Materials Processing Technology. 2007. P. 345–355. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.05.061
27. Tsiolikas A., Kechagias J. & Salonitis K. (2016). Optimization of cut surface quality during CNC plasma arc cutting process. International Journal of Systems Application, Engineering and Development. 10: 305–308.
28. Method for producing auger billet. Patent № UA131071 (U). 2019-01-10.
29. Method for producing screw blanks. Patent № UA99244 (U). 2015-05-25.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.