Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42596

Title: Structure formation and performance properties of modified gypsum and phosphogypsum binders
Other Titles: Структуроутворення та експлуатаційні властивості модифікованих гіпсових і фосфогіпсових в’яжучих
Authors: Довбенко, Тетяна Олександрівна
Дворкін, Леонід Йосипович
Гомон, Святослав Святославович
Dovbenko, Tetiana
Dvorkin, Leonid
Homon, Sviatoslav
Affiliation: Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Dovbenko T. Structure formation and performance properties of modified gypsum and phosphogypsum binders / Tetiana Dovbenko, Leonid Dvorkin, Sviatoslav Homon // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 125–135.
Bibliographic description (International): Dovbenko T., Dvorkin L., Homon S. (2023) Structure formation and performance properties of modified gypsum and phosphogypsum binders. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 110, no 2, pp. 125-135.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (110), 2023
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University;, 2 (110), 2023
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 110
Issue Date: 20-Jun-2023
Submitted date: 3-Mar-2023
Date of entry: 11-Sep-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2023.02.125
UDC: 691.311
Keywords: гіпсове в’яжуче
фосфогіпсове в’яжуче
модифікатори
твердіння
мікроструктура
рентгенофазовий аналіз
електронно-мікроскопічний аналіз
ультразвуковий метод
питомий опір
gypsum binder
phosphogypsum binder
modifiers
hardening
microstructure
X-ray phase analysis
electron microscopic analysis
ultrasonic method
specific resistance
Number of pages: 11
Page range: 125-135
Start page: 125
End page: 135
Abstract: Проведено детальний аналіз утворення структури гіпсових та фосфогіпсових в’яжучих у чистому вигляді, а також і з додаванням оптимального складу добавок-модифікаторів. Розроблено добавку-модифікатор гіпсових в’яжучих матеріалів. основу якої складають гіперпластифікатори (поліакрилатні або полікарбоксилатні полімери) в комплексі з будівельним вапном в оптимальному співвідношенні, що дозволяє різко знизити водопотребу гіпсового й фосфогіпсового в’яжучих 0,35 та підвищити міцність у віці 2 годин до 12…18 МПа. Саме такі високоміцні модифіковані гіпсові та фосфогіпсові в’яжучі особливо цікавлять при проведенні фізико-хімічного аналізу в’яжучих речовин. Проведено експериментальні дослідження гіпсових тафосфогіпсових в’яжучих за допомогою ультразвукового імпульсного методу (УК-10П), рентгенофазового (дифрактометр ДРОН-3) та електронно-мікроскопічного аналізів. Для порівняльного аналізу структуроутворення використано різні композиції на основі гіпсу та фосфогіпсу. Ультразвукове імпульсне дослідження побудоване на визначенні швидкості поширення через гіпсові зразки переднього фронту ультразвукової хвилі. Використано наскрізне прозвучення матеріалу. За допомогою рентгенофазового аналізу і електронної мікроскопії вивчено новоутворенння гіпсового й фосфогіпсового в’яжучих. Збільшення зображень структуроутворення за електронної мікроскопії проведено в 40, 800 і 6000 раз. Встановлено, що процес твердіння гіпсових в’яжучих відбувається в 2 етапи – утворення коагуляційної структури та формування кристалізаційної будови, що супроводжується збільшенням міцнісних характеристик. Виявлено, що зміна питомого електричного опору й швидкість поширення ультразвукових хвиль для гіпсового та фосфогіпсового в’яжучих з комплексною добавкою на основі полімерів характеризується вищими значеннями в порівнянні з в'яжучими без добавок або з іншими модифікаторами. За допомогою методів рентгенофазового та електронно-мікроскопічного досліджень розкрито, що на процес структуроутворення гіпсових та фосфогіпсових в’яжучих наявність або відсутність добавок-модифікаторів не впливає. Проте при введенні в структуру добавки-модифіктора на основі суперпластифікатора Melflux у гіпсовому та фосфогіпсовому в’яжучих помітне щільніше розташування кристалів CaSO4·2H2O, що є ознакою значно меншої міжкристалічної порожнистості, ніж у композитів інших складів.
The structure formation of hardened samples of gypsum and phosphogypsum binders (with a complex of additives) is investigated by X-ray diffraction analysis and electron microscopy. The influence of additives-modifiers on the composition of curing products and on the morphology of the hydrate formation – CaSO4·2H2O – is determined. X-ray diffraction patterns and electron micrographs of hardened gypsum and phosphogypsum binders are shown.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42596
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.05.015
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2006.02.017
https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)00858-X
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.057
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.017
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.029
References (Ukraine): 1. Escalante-Garcıa J. I., Rios-Escobar M., Gorokhovsky A., Fuentes A. F. Fluorgypsum binders with OPC and PFA additions, strength and reactivity as a function of component proportioning and temperature. Cement & Concrete Composites. 2008. No. 30. Р. 88–96. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.05.015
2. Fraire-Luna P. E., Escalante-Garcia J. I., Gorokhovsky A.. Composite systems fluorgypsum–blastfurnance slag–metakaolin, strength and microstructures. Cement and Concrete Research. 2006. No. 36. P. 1048–1055. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2006.02.017
3. Arikan M., Sobolev K. The optimization of a gypsum-based composite material. Cement and Concrete Research, 2002. No. 32. P. 1725–1728. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)00858-X
4. Yasniy P., Gomon S., Gomon P. On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 57–64. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.057
5. Yasniy P., Gomon S. Timber with improved strength and deformable properties. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. Ternopil: TNTU. 2020. Vol. 99. No. 3. P. 17–27. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.017
6. Homon S., Vereshko O. Method of determination the initial elasticity modulus and timber deformation modulus under the influence of acid environment. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. 2022. Vol. 105. No. 1. P. 29–39. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.029
7. Keelly K. K., Southard J. C., Anderson C. T. Thermodinamic properties of gipsum and its dehidration products. Bureane of Miner: U.S. Cov. Print office W., 1941. 265 p.
8. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Мироненко А. В., Поліщук-Герасимчук Т. О., Кундос М. Г. Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в’яжучі та матеріали на їх основі: монографія. Рівне: НУВГП, 2011. 188 с.
9. Воркін Л. Й., Скрипник І. Г., Житковський В. В., Поліщук-Герасимчук Т. О. Особливості структуроутворення гіпсового каміння з добавками: V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. Стан сучасної будівельної науки. Збірник наукових праць. Полтава, 2007. С. 81–84.
10. Саницький М. А. Вплив хімічних додатків на гідратацію і твердіння будівельного гіпсу. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування, 1997. № 332. С. 240–242.
11. Саницький М. А., Фішер Х.-Б., Солтисік Р. А. Вплив модифікаторів на морфологію кристалів та властивості гіпсових в’яжучих. Вісник ДУ «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування, 2000. № 414. С. 61–64.
12. Fischer H.-B., Novak S., Műller M. Alterung' von Calciumsulfaten. Internationale Baustoffatagung “IBAUSIL-16”. Band 1. Weimar: Bauhaus-Unsversitat (bundesrepublik). 2006. P. 717–731.
13. Bailey J., E. Stav Gypsum Phase Characterization Using Thermogravimetric Analysis. Internationale Baustoffatagung “IBAUSIL-16”. Band 1. Weimar: Bauhaus-Unsversitat (bundesrepublik). 2006. P. 733–736.
14. Дворкін Л. Й., Скрипник І. Г. Фізико-хімічні і фізичні методи дослідження будівельних матеріалів. Рівне, 2006. 216 с.
References (International): 1. Escalante-Garcıa J. I., Rios-Escobar M., Gorokhovsky A., Fuentes A. F. Fluorgypsum binders with OPC and PFA additions, strength and reactivity as a function of component proportioning and temperature. Cement & Concrete Composites. 2008. No. 30. P. 88–96. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.05.015
2. Fraire-Luna P. E., Escalante-Garcia J. I., Gorokhovsky A.. Composite systems fluorgypsum–blastfurnance slag–metakaolin, strength and microstructures. Cement and Concrete Research. 2006. No. 36. P. 1048–1055. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2006.02.017
3. Arikan M., Sobolev K. The optimization of a gypsum-based composite material. Cement and Concrete Research, 2002. No. 32. P. 1725–1728. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)00858-X
4. Yasniy P., Gomon S., Gomon P. On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 57–64. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.057
5. Yasniy P., Gomon S. Timber with improved strength and deformable properties. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. Ternopil: TNTU. 2020. Vol. 99. No. 3. P. 17–27. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.017
6. Homon S., Vereshko O. Method of determination the initial elasticity modulus and timber deformation modulus under the influence of acid environment. Scientific Journal of Ternopil National Technical University. 2022. Vol. 105. No. 1. P. 29–39. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.01.029
7. Keelly K. K., Southard J. C., Anderson C. T. Thermodinamic properties of gipsum and its dehidration products. Bureane of Miner: U.S. Cov. Print office W., 1941. 265 p.
8. Dvorkin L. Y., Dvorkin O. L., Myronenko A. V., Polishchuk-Herasymchuk T. O., Kundos M. H. Modyfikovani hipsovi i sulʹfatno-shlakovi v'yazhuchi ta materialy na yikh osnovi: monohrafiya. Rivne: NUVHP, 2011. 188 p. [In Ukrainian].
9. Dvorkin L. Y., Skrypnyk I. H., Zhytkovsʹkyy V. V., Polishchuk-Herasymchuk T. O. Osoblyvosti strukturoutvorennya hipsovoho kamenyu z dobavkamy. V Mezhdunarodnaya nauchno-praktycheskaya Ynternet-konferentsyya. Sostoyanye sovremennoy stroytelʹnoy nauky. Poltava. 2007. P. 81–84.
10. Sanytsʹkyy M. A. Vplyv khimichnykh dodatkiv na hidratatsiyu i tverdinnya budivelʹnoho hipsu. Visnyk DU “Lʹvivsʹka politekhnika”. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya. 1997. No. 332. P. 240–242.
11. Sanytsʹkyy M. A., Fisher KH.-B., Soltysik R. A. Vplyv modyfikatoriv na morfolohiyu krystaliv ta vlastyvosti hipsovykh v'yazhuchykh. Visnyk DU “Lʹvivsʹka politekhnika”. Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya. 2000. No. 414. P. 61–64. [In Ukrainian].
12. Fischer H.-B., Novak S., Műller M. Alterung' von Calciumsulfaten. Internationale Baustoffatagung “IBAUSIL-16”. Band 1. Weimar: Bauhaus-Unsversitat (bundesrepublik). 2006. P. 717–731.
13. Bailey J., E. Stav Gypsum Phase Characterization Using Thermogravimetric Analysis. Internationale Baustoffatagung “IBAUSIL-16”. Band 1. Weimar: Bauhaus-Unsversitat (bundesrepublik). 2006. P. 733–736.
14. Dvorkin L. Y., Skrypnyk I. H. Fizyko-khimichni i fizychni metody doslidzhennya budivelʹnykh materialiv. Rivne, 2006. 216 p. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2023, № 2 (110)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.