Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41180

Title: Мікробіологія молочних продуктів вироблених з молока коров’ячого сирого: монографія
Authors: Кухтин, Микола Дмитрович
Горюк, Юлія Вікторівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний ISBN університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кухтин М.Д., Горюк Ю.В. Мікробіологія молочних продуктів вироблених з молока коров’ячого сирого / Кухтин М.Д., Горюк Ю.В. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023. – 149 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 5-Jun-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 579.67
Number of pages: 150
Abstract: У науковій монографії висвітлено питання гігієнічного контролю молока коров’ячого незбираного і кисломолочних продуктів, що надходять для реалізації на агропродовольчі ринки за мікробіологічними критеріями. Науково обґрунтовано та експериментально визначено мікробіологічні критерії безпечності сиру кисломолочного, який надходить для реалізації на агропродовольчі ринки, за вмістом бактерій роду Enterococcus. Доведено, що нормальна мікрофлора сиру кисломолочного виготовленого з молока коров’ячого незбираного представлена молочнокислими мікроорганізми та ентерококами, Встановлено, що з молока коров’ячого незбираного і кисломолочних продуктів (сметани, сиру кисломолочного), які реалізуються на агропродовольчих ринках, виділяються два біотипи S. aureus: var. hominis і var. bovis. Розроблено мікробіологічні критерії безпечності і методологію контролю для сметани і молока коров’ячого незбираного, які надходять для реалізації на агропродовольчі ринки, за вмістом коагулазопозитивних стафілококів. Наукова монографія розрахована на викладачів, магістрів, аспірантів, які викладають та вивчають харчову мікробіологію, особливо молока коровячого і молочних продуктів, а також спеціалістів мікробіологічних лабораторій та держпродспоживслужби, які займаються інспектуванням харчової сировини і продуктів.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ...6 ВСТУП ...7 РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ...9 1.1. Сучасні наукові підходи щодо мікробіологічного контролю якості та безпечності молока коров'ячого незбираного та молочних продуктів ...9 1.2. Джерела обсіменіння молока коров'ячого незбираного, яке одержане в особистих селянських господарствах ...13 1.3. Фактори, які сприяють забрудненню мікроорганізмами молока коров’ячого незбираного та кисломолочних продуктів, що надходять для реалізації на агропродовольчі ринки ...19 1.4. Контамінація молока коров’ячого незбираного та кисломолочних продуктів умовно-патогенною і патогенною мікрофлорою...21 1.5. Сучасні методи виявлення збудників харчових токсикоінфекцій і токсикозів, які передаються через молоко та молочні продукти...25 1.6. Роль молока і молочних продуктів у поширенні антибіотикостійких штамів мікроорганізмів в довкіллі ...27 1.7. Заключення з огляду літератури ...29 РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ...31 РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ...37 3.1. Удосконалення ветеринарно-санітарної експертизи сиру кисломолочного, який надходить для реалізації на агропродовольчі ринки...37 3.1.1. Мікробіологічний і біохімічний процеси у сирі кисломолочному, виготовленому з молока коров’ячого незбираного в лабораторних умовах...38 3.1.2. Мікробіологічний і біохімічний процеси у сирі кисломолочному, який надходить для реалізації на агропродовольчі ринки...47 3.1.3. Контамінація бактеріями роду Enterococcus сиру кисломолочного ...52 3.1.4. Ідентифікація бактерій роду Enterococcus, виділених із молока коров’ячого незбираного та сиру кисломолочного, їх чутливість до антибактеріальних препаратів...56 3.1.5. Розробка способу ветеринарно-санітарної експертизи сиру кисломолочного за вмістом бактерій роду Enterococcus...63 3.2. Ветеринарно-санітарна експертиза молока коров'ячого незбираного та сметани, які надходять для реалізації на агропродовольчі ринки за вмістом коагулазопозитивних стафілококів ...68 3.2.1. Ветеринарно-санітарний моніторинг молока коров’ячого незбираного за вмістом мікроорганізмів ...8 3.2.2. Ветеринарно-санітарна оцінка молока коров'ячого незбираного за вмістом соматичних клітин ...71 3.2.3. Ветеринарно-санітарна оцінка молока коров'ячого незбираного за вмістом коагулазопозитивних стафілококів...74 3.2.4. Ветеринарно-санітарна оцінка сметани за вмістом коагулазопозитивних стафілококів ...81 3.2.5. Розробка способу ветеринарно-санітарної експертизи сметани за вмістом коагулазопозитивних стафілококів...89 3.2.6. Біотипи золотистого стафілококу, які виділені з молока коров'ячого незбираного та молочних продуктів, їх чутливість до антибактеріальних препаратів ...92 РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ...99 ВИСНОВКИ ...116 ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ ...118 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...120 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41180
Copyright owner: © Кухтин М.Д., Горюк Ю.В, 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): 1. Горюк Ю. В. Мікробіологічна оцінка безпечності сиру кисломолочного «домашнього» виробництва / Ю. В. Горюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. − 2016. − Т.18, №1(65). − Ч.2. − С. 177 − 182.
2. Kukhtyn, M., Berhilevych, O., Kravcheniuk, K., Shynkaruk, O., Horiuk, Y., & Semaniuk, N. Formation of biofilms on dairy equipment and the influence of disinfectants on them //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – №. 5 (11). – С. 26-33.
3. Salata, V., Kukhtyn, M., Pekriy, Y., Horiuk, Y., & Horiuk, V. Activity of washing-disinfecting means “San-active” for sanitary treatment of equipment of meat processing enterprises in laboratory and manufacturing conditions //Ukrainian journal of veterinary and agricultural sciences. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-16.
4. Салата, В.З., Кухтин, М.Д., Семанюк, В.І. та Перкій, Ю.Б. (2017). Динаміка мікрофлори охолодженої і примороженої яловичини за її зберігання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 19 (73), 178–182.
5. Kukhtyn, M., Vichko, O., Berhilevych, O., Horyuk, Y., & Horyuk, V. Main microbiological and biological properties of microbial associations of" Lactomyces tibeticus" // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – Т. 7. – №. 6. – С. 1266-1272.
6. Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник-довідник / [Укл.: А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський та ін.]. – Чернівці: Книги - XXI, 2005. – 456 с.
7. Бергілевич О. М. и др. Мікробіологія молока і молочних продуктів //Суми: Університетська книга. – 2010. – 205.
8. Horyuk, Y. V., Kukhtyn, M. D., Perkiy, Y. B., & Horyuk, V. V. (2015). Контроль безпеки молока сирого за мікробіологічними показниками на агропродовольчих ринках Тернополя та Кам’янця-Подільського. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 17(1), 256-260.
9. Бергілевич О. М. Новий мікробіологічний ризик в сухих молочних сумішах для дітей – бактерія Enterobacter sakazakii / О. М. Бергілевич // Молочная индустрия. – 2014. - №2. – К.: Марко Пак, 2014. – С. 20 – 24.
10. Бергілевич О. М. Теоретичне та експериментальне обгрунтування оцінки мікробіологічного ризику Enterobacter sakazakii в молоці корів: автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра вет. наук : спец. 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза», 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» / Олександра Миколаївна Бергілевич. – К., 2011. – 41 с.
11. Garkavenko TO, Gorbatyuk OI, Dybkova SM, Kozytska T.G., Andriiashchuk V.O., Kukhtyn M.D. and Horiuk Y.V. Screening of Epidemiologically Significant Mechanisms of Antibiotics to β-Lactams in Enterobacteriaceae – Pathogens of Zoonoses. J Pure Appl Microbiol. 2021; 15(3):1245-1256.
12. Бондар Т. О. Сучасний стан лабораторної діагностики лістеріозу / Т. О. Бондар // Ветеринарна біотехнологія. – 2006. – № 8. – С. 16 – 23.
13. Berhilevych, O., Kasianchuk, V., Kukhtyn, M., Dimitrijevich, L., & Marenkova, T. (2019). The study correlation between physicochemical properties, botanical origin and microbial contamination of honey from the south of Ukraine. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), 863-869.
14. Berhilevych, O. М., Kasianchuk, V. V., Deriabin, O. M., & Kukhtyn, M. D. Isolation of Shiga toxin-producing strains of Escherichia coli from beef and swine carcasses and the characterization of their genes //Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – Т. 9. – №. 2. – С. 275-280.
15. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / [О. М. Якубчак, В. І. Хоменко, С. Д. Мельничук та ін.]; за ред. О. М. Якубчак, В. І. Хоменка. – К.: ТОВ «Біопром», 2005. – 800 с.
16. Kukhtyn, M., Salata, V., Kochetova, H., Malimon, Z., Miahka, K., Horiuk, Y., & Pokotylo, O. Content of 17β-Estradiol in Raw Milk in Ukraine //Issue: 6 (November-December). – 2022. – Т. 21. – С. 673.
17. Власенко І. Г. Сучасний стан нормативно-правової бази в Україні та ЄС: якість та безпека молока / І. Г. Власенко // Збірник статей «Євроатлантична інтеграція України: можливості та перспективи». ВТЕІ КНТЕУ. – 2008. – С. 12 – 15.
18. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості: ДСТУ 7525:2014. – [Чинний від 2014-10-23]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 26 с. – (Національний стандарт України).
19. Kukhtyn M. D. Biotype characterization of Staphylococcus aureus isolated from milk and dairy products of private production in the western regions of Ukraine / M. D Kukhtyn, Y. V. Horyuk, V. V. Horyuk, T. Y. Yaroshenko, O. I. Vichko, O. S. Pokotylo // Regulatory Mechanisms in Biosystems. − 2017. − №3, V.8. − P. 384−388.
20. Газдевич Д. В. Етіологічне значення ентерококів та їх біологічні властивості у розвитку інфекційних захворювань великої рогатої худоби / Д. В. Газдевич, Ю. К Дунаєв, О. В. Газдевич // Ветеинарна медицина. – 2014. – №. 99. – С. 79 – 83.
21. Kukhtyn, M., Vichko, O., Horyuk, Y., Shved, O., & Novikov V. (2018). Some probiotic characteristics of a fermented milk product based on microbiota of “Tibetan kefir grains” cultivated in Ukrainian household. Journal of Food Science and Technology, 55 (1), 252–257.
22. Кухтин, М. Д. (2008). Динаміка мікробіологічного та біохімічного процесу в молоці сирому при зберіганні за різних температур. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького, 10(3-3 (38)), 229-237.
23. Даниленко І. П. Поширення ентерококів та їх основні біотопи на молочних фермах / І. П. Даниленко, Л. М. Васіна, Ж. Г. Свергун // Ветеринарна біотехнологія. − 2007. − № 11. − С. 212 − 215.
24. Даниленко І. Теорія і практика охолодження молока / І. Даниленко, Н. Остапів, С. Лисенко // Ветеринарна медицина України. − 2000. − № 10. − С. 26 − 27.
25. Даниленко І. П. Теоретичні та практичні аспекти охолодження молока / І. П. Даниленко, І. Й. Балковий, Н. М. Остапів // Вісник БДАУ. – Біла Церква. – 1999. – Т. 8. № 1. – С. 64 – 69.
26. Джміль О. М. Удосконалення технологічних процесів одержання молока з мінімальним бактеріальним обсіменінням: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. вет. наук : спец. 16.00.09. «Ветеринарно-санітарна експертиза» / О. М. Джміль. – К., 2006. – 18 с.
27. Директива Ради 92/46/ЄЕС від 16 червня 1992 року, що встановлює санітарні правила для виробництва і розміщення на ринку сирого молока, термообробленого молока і молочних продуктів [Електронний ресурс]: Офіційний вісник Європейських Співтовариств – № L 268. –1992 – 23 с. – Режим доступу: old.minjust.gov.ua/file/31670
28. Димань Т. М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник / Т. М. Димань, Т. Г. Мазур. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 520 с.
29. Kukhtn, M., Horiuk, Y., Yaroshenko, T., Laiter - Moskaliuk, S., Levytska, V.. Reshetnyk A. (2018). Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in process of pickling. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 89, 1/11, 69−75.
30. Епізоотологічне та епідеміологічні значення харчових бактеріальних патогенів / Т. І. Фотіна, О. І. Касяненко, Г. А. Фотіна, Ю. Е. Дворська // Біологія тварин. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 212.
31. Єфімова О. М. Науково-експериментальне обґрунтування методу визначення STEC для ветеринарно-санітарного контролю яловичини: дис. канд. вет. наук: 16.00.09 / О. М Єфімова. – К., 2016. – 178 с.
32. Kukhtyn, M., Malimon, Z., Salata, V., Rogalskyy, I., Gutyj, B., Kladnytska, L., ... & Horiuk, Y. (2022). The Effects of Antimicrobial Residues on Microbiological Content and the Antibiotic Resistance in Frozen Fish. World, 12(4), 374-381.
33. Салата, В.З., Семанюк, В.І. та Шах, Л.В. (2014). Динаміка мікрофлори за переробки яловичини в м’ясопереробних підприємствах. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 16, 3 (60), 2, 274–279.
34. Berhilevych, O., Kasianchuk, V., Kukhtyn, M., Shubin, P., Butsyk, A. (2021). Comparison of cell sizes of methicillin-resistant staphylococcus aureus with presence and absence of the meca gene. Mikrobiolohichnyi Zhurnal, 83(1), 68–77.
35. Касянчук В. В. Проблеми безпечності української молочної продукції. / В. В. Касянчук // Продукты & Ингредиенты. – 2008. – № 5. – С. 54–56.
36. Касянчук В. В. Основні закономірності обсіменіння молока сирого золотистим стафілококом / В. В. Касянчук, Я. Й. Крижанівський, М. Д. Кухтин // Ветеринарна медицина України. – 2003. – №10. – С.43–45.
37. Horiuk Y, Kukhtyn M, Kernychnyi S, Laiter-Moskaliuk S, Prosyanyi S, Boltyk N (2021) Sensitivity of Staphylococcus aureus cultures of different biological origin to commercial bacteriophages and phages of Staphylococcus aureus var. bovis, Veterinary World, 14(6): 1588-1593.
38. Salata, V., Kuhtyn, M., Semanjuk, V., Perkij, Y. 2017. Dynamics of microflora of chilled and frosted beef during storage. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, vol. 19, no. 73, p. 178–182.
39. Lialyk A. T., Pokotylo A. S., Kukhtyn M. D. Microbiological parameters of cheese paste with the content of flaxseed oil at different storage temperatures //Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies. – 2019. – Т. 21. – №. 91. – С. 124-129.
40. Вічко, О. І., Кухтин, М. Д., Беркевич, О., Горюк, Ю., & Горюк, В. (2016). Main Microbiological and Biological Properties of Microbial Associations of “Lactomyces tibeticus”.
41. Кривохижа Є. М. Санітарно-гігієнічне обґрунтування розробки мийно-дезінфікуючого засобу для доїльного устаткування та молочного інвентаря: дис. ... канд. вет. наук: 16.00.06 / Євген Михайлович Кривохижа. – Тернопіль, 2011. – 167 с.
42. Крижанівський Я. Й. Значення санітарної обробки доїльного обладнання для виробництва молока згідно ДСТУ 3662–97 / Я. Й. Крижанівський, Ю. Б. Перкій // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. –2006. – Т.8., № 2 (29). – Ч. 4. – С. 108–111.
43. Крижанівський Я. Й. Санітарно-гієнічні нормативи технології одержання молока / Я. Й. Крижанівський // Ветеринарна біотехнологія. − 2002. – № 2. – С. 123–125.
44. Кухтин М. Д. Ветеринарно-санітарна експертиза молока коров’ячого сирого за вмістом Staphylococcus aureus: дис. канд. вет. наук: 16.00.09 / Микола Дмитрович Кухтин– Львів, 2004. – 156 с.
45. Кухтин М. Д. Характеристика молока сирого за показниками якості та безпеки, яке надходить на молокопереробні підприємства Тернопільської області / М. Д. Кухтин, Ю. Б. Перкій, А. Є. Шах // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. − 2014. – Т. 16,№ 3 (4). − С. 69-75.
46. Кухтин М. Д. Теоретичне обґрунтування ветеринарно-санітарних нормативів і розроблення системи контролю виробництва молока коров’ячого незбираного охолодженого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. вет. наук : спец. 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» / Микола Дмитрович Кухтин. – Львів, 2011. – 40 с.
47. Левицька С. А. Мікробіологічні та клінічні аспекти стафілококового носійства / С. А. Левицька // Інфекційні хвороби. – 2003. – №2. – С. 24–27.
48. Kukhtyn, M., Vichko, O., Kravets, O., Karpyk, H., Shved, O., & Novikov, V. Biochemical and microbiological changes during fermentation and storage of a fermented milk product prepared with Tibetan Kefir Starter //Archivos Latinoamericanos de Nutricion. – 2018. – Т. 68. – №. 4.
49. Horiuk, Y. V., Havrylianchyk, R. Y., Horiuk, V. V., Kukhtyn, M. D., Stravskyy, Y. S., & Fotina, H. A. (2018). Comparison of the minimum bactericidal concentration of antibiotics on planktonic and biofilm forms of Staphylococcus aureus: Mastitis causative agents. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(6), 616-622.
50. Лялик, А. Т., Покотило, О. С., Кухтин, М. Д., & Добровольська, С. Я. (2020). Зміна органолептичних показників сиркової пасти з лляною олією за різних умов зберігання. Вестник Херсонского национального технического университета, (1-1 (72)), 109-116.
51. Мазур Т. Г. Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх усунення: дис. ... канд. вет. наук: 16.00.06 / Мазур Тетяна Григорівна. – Біла Церква, 2007. – 137 с.
52. Дашковський, О.О. та Салата, В.З. (2016). Аналіз ризиків та критичних контрольних точок (НАССР) при виробництві м’ясних ковбас на ПП «Стрийські делікатеси». Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 18, 3 (70), 83–87.
53. Kukhtyn M. D. Veterinary sanitary inspection of raw cow's milk for the content of Staphylococcus aureus: Author. Diss. Lviv, 2004. 156 р.
54. Kukhtyn, M., Kravcheniuk, K., Beyko, L., Horiuk, Y., Skliar, O., & Kernychnyi, S. Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness //Eastern-European journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Т. 2. – №. 11. – С. 14-21.
55. Horiuk, Y. V., Kukhtyn, M. D., Perkiy, Y. B., & Horiuk, V. V. (2018). Resistance of the main pathogens of mastitis of cows to modern antimicrobial drugs. Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC, 6(2), 49-53.
56. Кухтин М. Д. Концепція розробки та застосування нормативів для виробництва сирого молока ґатунку „екстра” за вмістом мікроорганізмів //Ветеринарна медицина України. – 2010. – Т. 10. – С. 42-43.
57. Миронюк Г. Посібник для малих та середніх підприємств молокопереробної галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції ХАССП / Г. Миронюк, О. Дорофєєва, Г. Василенко. – К.: Проект USA ID, 2008. – 131 с.
58. Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи / [Бергілевич О. М., Касянчук В. В., Салата В. З., Семанюк В. І. та ін.]; за ред. доктора ветеринарних наук, професора В. В. Касянчук. – Суми: Університецька книга, 2010. – 319с.
59. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25 ˚С (ISO 7954:1997, IDТ): ДСТУ ISO 7954:2006 [Чинний від 2007-10-01]. – K.: Держспоживтандарт України, 2008. – 6 с. – (Національний стандарт України).
60. Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Lіsterіa monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння (ІSO 11290-1:1996, ІDT): ДСТУ ISO 11290-1:2003. – [Чинний від 2004-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 18 с. – (Національні стандарти України).
61. Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підрахування (ISO 11290-2:1998, IDT): ДСТУ ISO 11290- 2:2003. – [Чинний від 2004-10-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. —16 с. – (Національні стандарти України).
62. Мікробна контамінація вим’я корів при маститі / В. М. Івченко, А. Й. Краєвський, Я. М. Ярохно [та ін.] // Ветеринарні науки: 3б. наук, праць Луганського НАУ. – 2007. – № 78/101. – С. 247–250.
63. Салата, В.З. та Кухтин, М.Д. (2017). Мікрофлора охолодженої і примороженої яловичини за холодильного зберігання. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. «Ветеринарні науки», 34 (2), 332–336.
64. Молоко-сировина. Технічні умови: ДСТУ 3662-2018. – [Чинний від 2020-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2019. – 9 с. – (Національний стандарт України).
65. Кухтин М. Д. Вплив температури на процес формування мікробних біоплівок психротрофними мікроорганізмами молока сирого. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Львів, 2013. Т. 15, № 2 (55). С. 277–282.
66. Молоко. Метод визначання чистоти: ДСТУ 6083:2009. – [Чинний від 2009-07-01]. – K.: Держспоживтандарт України, 2009. – 10 с. – (Національний стандарт України)
67. Молоко. Методи визначення загального білку. (Молоко. Методы определения белка): ГОСТ 25179-90. – [Действителен с 1991-01-01]. – М.: ИПК Издат. станд., 1991. – 6 с. – (Міждержавний стандарт).
68. Молоко. Підрахування соматичних клітин. Частина 1. Мікроскопічний (контрольний) метод: ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014. – [Чинний від 2015-07-01]. − К.: Мінекономрозвитку України, 2015. – 18 с. − (Національний стандарт України).
69. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [текст]: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратитч та ін.: за ред.. В. В. Влізла. Львів: СПОЛОМ, 2012. 764 с.
70. Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрхунку колоній за температури 30<град>С (IDF 100B:1991, IDT):ДСТУ IDF 100В:2003. – [Чинний від 2005-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 10 с. – (Національні стандарти України).
71. Молоко і молочні продукти. Визначання Salmonella (ІDF 93A:1985, ІDT): ДСТУ IDF 93A:2003. – [Чинний від 2005-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 21 с. – (Національні стандарти України).
72. Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіологічного дослідження: ДСТУ IDF 122С:2003. – [Чинний від 2005-01- 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 12с. - (Національні стандарти України).
73. Молоко та молочні продукти. Методи визначення вологи та сухої речовини (Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества): ГОСТ 3626-73. – [Действителен с 1974-01-07]. – М. : ИПК Издат. станд., 2008. – 13 с. – (Міждержавний стандарт).
74. Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання: ДСТУ 7357:2013. − [Чинний від 2013-08-22]. − К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 34 с. − (Національний стандарт України).
75. Молоко та молочні продукти. Настанови щодо стандартизованого описування випробування інгібіторів мікроорганізмів: ДСТУ ISO 13969:2005. – [Чинний від 2007−07−01]. − К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 16 с. − (Національний стандарт України).
76. Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання: ДСТУ 4834:2007. − [Чинний від 2008-10- 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. − 19с. − (Національні стандарти України).
77. Молочне скотарство в особистих селянських господарствах: О. Ф. Гончар, Ю. М. Сотніченко, В. М. Бащенко: Монографія. – Черкаси: Черкаська дослідна станція біоресурсів, 2012. – 281 с.
78. Молочні продукти. Гравіметричний метод визначення жиру (Молочные продукты. Гравиметрический метод определения жира): ГОСТ 22760–77. – [Действителен с 1979-01-01]. – М. : ИПК Издат. станд., 1979. – 26 с. – (Міждержавний стандарт).
79. Ei-Jakee, J., Marouf, S. A., Ata, N. S., Abdel-Rahman, E. H., Abd El- Moez, S. I., Samy, A. A., & El-Sayed, W. E. (2013). Rapid method for detection of Staphylococcus aureus enterotoxins in food. Global Veterinaria, 11(3), 335-341.
80. Horiuk, Y. V., Kukhtyn, M. D., Vergeles, K. M., Kovalenko, V. L., Verkholiuk, M. M., Peleno, R. A., & Horiuk, V. V. (2018). Characteristics of enterococci isolated from raw milk and hand-made cottage cheese in Ukraine. RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, 9(2), 1128-1133.
81. Салата, В.З. (2014). Сучасні погляди на мікрофлору м’яса і м’ясопродуктів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 16, 2 (59), 2, 287– 294.
82. Особливості впровадження системи НАССР на м'ясо-, молоко- та рибопереробних підприємствах України: навчальний посібник / Н. М. Богатко, Н. В. Букалова, В. В. Сахнюк, В. І. Джміль. – Біла Церква: Білоцерківдрук, 2016. – 283 с.
83. Остапів Н. М. Ветеринарно-санітарна оцінка молока сирого, що реалізується на ринках м. Тернополя / Н. М. Остапів // Ветеринарна біотехнологія. – 2010. – № 17. – С. 186 – 190.
84. Система НАССР: довідник. Львів: НТЦ Леонорм. Стандарт, 2003. 218 с.
85. Перкій Ю. Б. Роль бактерій групи кишкових паличок у санітарії молока: дис... канд. вет. наук: 16.00.06 / Перкій Юрій Богданович. – Т., 2007. – 155 с.
86. Полтавченко Т. В. Удосконалення ветеринарно-санітарного контролю загальної кількості бактерій в молоці відповідно до сучасних вимог: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. вет. наук: спец. «Ветеринарно- санітарна експертиза» / Т. В. Полтавченко. – Львів, 2006. – 26 с.
87. Про затвердження Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимог щодо їх реалізації : наказ Міністерства Аграрної політики України № 49 від 20.04.2004. – К.: Міністерство Аграрної політики України. – 22 с.
88. Про молоко та молочні продукти [Електронний ресурс]: закон України [прийнято Верхов. Радою від 24.06.2004 № 1870-IV, зі змінами і доповненнями від 05.04.2015]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1870-15.
89. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів [Електронний ресурс]: закон України [прийнято Верховною Радою від 23.12.1997 № 771/97-ВР, зі змінами і доповненнями від 01.01.2016]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97.
90. Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів: наказ Міністерства охорони здоров’я України № 548 від 19.07.2012 . – К.: МОЗ України, 2012– 29 с.
91. Про затвердження Методичних рекомендацій "Методи виділення та ідентифікації сальмонел": наказ Міністерства охорони здоров’я України № 420 від 23.05.2013 р. – К.: МОЗ України, 2013. – 95 с.
92. Про затвердження методичних вказівок "Організація контролю і методи виявлення бактерій Listeria monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині": наказ Міністерства охорони здоров’я України № 559 від 11.08.2006 р. - К.: МОЗ України, 2006. – 44 с.
93. Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів»: наказ Міністерства охорони здоров’я україни №167 від 05. 04. 2007 р. – К.: МОЗ України, 2007. – 63 с. (на підставі інформаційного листа №189 від 2005 року “Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів” і методичних вказівок “Уніфікація методу визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків”; автори Авдєєва Л.В., Поліщук О.І., Покас О.В.).
94. Kukhtyn, M., Salata, V., Berhilevych, O., Malimon, Z., Tsvihun, A., Gutyj, B., & Horiuk, Y. (2020). Evaluation of storage methods of beef by microbiological and chemical indicators. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 602-611
95. Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту і Ради від 28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів [Електронний ресурс]: – Офіційний вісник Європейських Співтовариств – № 2002R0178 – UA –2003. – 37 с. – Режим доступу : www.icqc.eu/userfiles/File/178_2002.pdf.
96. Регламент (ЄС) № 852/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів [Електронний ресурс]: – Офіційний вісник Європейських Співтовариств – № 2004R0852 – UA –2009. – 28 с. – Режим доступу: www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/eu/852-2004.pdf.
97. Регламент (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про офіційний контроль, що здійснюється для забезпечення нагляду за дотриманням кормового та харчового законодавства, здоров'ям тварин і правилами добробуту тварин. - Офіційний вісник Європейських Співтовариств - № 2004R0882 – UA –2008. – 64 с. – Режим доступу: https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es882-2004.pdf.
98. Регламент (ЄС) № 853/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів[Електронний ресурс]: - Офіційний вісник Європейських Співтовариств - № L 139/55 – UA –2004. – 65 с. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a99.
99. Регламент (ЄС) № 854/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 що встановлює особливі правила організації офіційного контролю за продуктами тваринного походження, що призначені для споживання людиною [Електронний ресурс]: – Офіційний вісник Європейських Співтовариств - № L 155/206– UA – 2004– 111 с. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a67.
100. Kukhtyn, M., Kozhyn, V., Horiuk, V., Malimon, Z., Horiuk, Y., Yashchuk, T., & Kernychnyi, S. (2021). Activity of Disinfecting Biocides and Enzymes of Proteases and Amylases on Bacteria in Biofilms. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 27(4), 495-502.
101. Савчук Г. В. Ветеринарно-санітарна експертиза молока за різних способів і режимів пастеризації : автореф. дис. на здобуття науков. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.09 „Ветеринарно-санітарна експертиза“ / Г. В. Савчук. – Львів, 2008. – 20 с.
102. Свергун Ж. Г. Ентерококи як біоіндикаторна група бактерій у гігієні молока / Ж. Г. Свергун // Наук. вісник ЛНУВМТ ім. С.З. Гжицького. - 2009. – Т. 11. − №3 (42-43). − С.128 – 130.
103. Свергун Ж. Г. Титр ентерококів як показник ефективності санобробки доїльних установок / Ж. Г. Свергун // Наук. вісник нац. університету біоресурсів і природокорист. України. – 2010. – Ч. 2. − №3 (42- 43). − С.353 – 356.
104. Berhilevych, O. М., Kasianchuk, V. V., Deriabin, O. M., & Kukhtyn, M. D. Isolation of Shiga toxin-producing strains of Escherichia coli from beef and swine carcasses and the characterization of their genes //Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – Т. 9. – №. 2. – С. 275-280.
105. Кухтин, М., Салата, В., Кочетова, Г., Болтик, Н., Перкій, Ю., & Малімон, З. Оцінка молока і молочних продуктів за вмістом 17b-естрадіолу //Вісник аграрної науки. – 2022. – Т. 100. – №. 6. – С. 30-37.
106. Сир кисломолочний. Технічні умови: ДСТУ 4554:2006. − [чинний від 01-07-2007]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. − 14с. − (Національні стандарти України).
107. Сметана. Технічні умови: ДСТУ 4418:2005. – [чинний від 2006-10- 01]. − К.: Держспоживстандарт України, 2006. − 15с. – (Національні стандарти України).
108. Єфімова О. М., Касянчук В. В. Аналіз мікробіологічної безпечності національної продукції тваринного походження,призначеної для експорту. Ветеринарна медицина України, 2014. № 1. С. 30–34.
109. Салата, В.З., Кухтин, М.Д. та Семанюк, В.І. (2018). Ветеринарно- санітарна оцінка примороженого м’яса яловичини за вмістом психротрофних мікроорганізмів. Науково-технічний бюлетень Державного науково- дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин, 19 (1), 108–115.
110. Методика визначення бактеріостатичної та бактерицидної концентрації антибактеріальних препаратів методом серійних розведень. [М. В. Косенко, І. К. Авдосьєва, М. С. Рожко та ін.]. К.: Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 19 грудня 2002 р., 2003. 6 с.
111. Omwenga, I., Aboge, G. O., Mitema, E. S., Obiero, G., Ngaywa, C., Ngwili, N., ... & Bett, B. (2019). Staphylococcus aureus enterotoxin genes detected in milk from various livestock species in northern pastoral region of Kenya. Food Control, 103, 126-132.
112. Sabike, I. I., Fujikawa, H., Sakha, M. Z., & Edris, A. M. (2014). Production of Staphylococcus aureus enterotoxin a in raw milk at high temperatures. Journal of food protection, 77(9), 1612-1616.
113. Родіонова К. О. Мікробіологічний контроль якості харчових продуктів. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Луганського нац. аграр. ун-ту (Харків, 29 січня 2016р.). 2016. С. 66–68.
114. Крижанівський, Я. Й., Кухтин, М. Д., Перкій, Ю. Б., Кривохижа, Є. М., & Моткалюк, Н. Ф. (2012). Загальні вимоги до засобів, які використовують для санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентаря. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького, 14(2-1 (52)), 161-164.
115. Прискока В. А. Шість пунктів контролю змішаної інфекції. Ветеринарна медицина України, 2012. № 12. С. 11−14.
116. Родіонова К. О., Палій А. П. Мікробіологічний скринінг об’єктів ветеринарного нагляду м'ясо-жирового цеху в умовах м’ясопереробних підприємств. Ветеринарна медицина : міжвід. тематич. наук. зб. 2017 Вип. 103. С. 266–271.
117. Салата В. З., Кухтин М. Д. Фізико-хімічні мікробіологічні зміни в охолодженій і примороженій яловичині під час її зберігання. Аграрний вісник Причорномор’я. Одеса, ТИС, 2017. Вип. 83. С. 217–223.
118. Масліков М. М. Холодильна технологія харчових продуктів: навч. посіб. К.: НУХТ, 2007. 335 с.
119. Яблочкін В. Належний санітарний стан молочного обладнання – висока якість молочної продукції / В. Яблочкін // Ветеринарна медицина України. – 1997. – № 3. – С. 36–37.
120. Салата, В.З., Кухтин, М.Д. та Перкій, Ю.Б. (2018). Розробка способу виділення психротрофної мікрофлори з примороженого і замороженого м’яса та з обладнання м’ясопереробних підприємств. Науково- технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, 6 (1), 30–34.
121. Якубчак О. М. Система НАССР як ефективний інструмент щодо гарантованої безпеки харчових продуктів / О. М. Якубчак, М. А. Мельник, Н. М. Хмельницький // Екотрофологія. Сучасні проблеми. − 2005. − С. 100-104.
122. Яремчук О. С. Гігієнічна оцінка способів утримання сухостійних корів при реконструкції твариницких приміщень: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. вет. наук: спец. 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» / Яремчук Олександр Степанович. – К., 2007 – 23 с.
123. Akindolire M. A. Detection of antibiotic resistant Staphylococcus aureus from milk: A public health implication / Akindolire M. A., Babalola O. O.,
124. Ali A. A. Abdelgadir Incidence of Escherichia coli in raw cow's milk in Khartoum state / A. A. Ali, S.W. Abdelgadir // Br J Dairy Sci. – 2011. – Vol. 2 (1). – P. 23 – 26.
125. Aminov, R. I. The role of antibiotics and antibiotic resistance in nature / Aminov Rustam I. // Environmental Microbiology. – 2009. – Vol. 11(12). – P. 2970 – 2988.
126. A new platform for Real-Time PCR detection of Salmonella spp., Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157 in milk / Omiccioli E., Amagliani G., Brandi G. [et al.] // Food microbiology. – 2009. – Vol. 26 (6) – P. 615 – 622.
127. A New Staphylococcus Enterotoxin. Enterotoxin F, Associated with the Toxic Shock Syndrome Staphylococcus aureus / Bergdoll M., Reiser R., Crass B. [et al.] // The Lancet. – 1981. – Vol. 317(8228). – P. 1017 – 1021.
128. Antibiotic Resistance of Enterococci and Coliform Bacteria in Dairy Products from Commercial Farms / Nováková I., Kačániová M., Arpášová H. [et al.] // Scientific Papers: Animal Science and Biotechnology. – 2010. – Vol. 43, № 1. – P. 307 – 309.
129. Antibiotic resistance pattern against various isolates of Staphylococcus aureus from milk products Khoya and Burfi / Farzana K., Shah S. N. H., Jabeen F. [et al.] // J. Res. Sci. – 2004. – Vol. 15. – P. 419 – 427.
130. Antimicrobial-Resistant and Extended-Spectrum β-Lactamase– Producing Escherichia coli in Raw Cow's Milk / Skočková A., Bogdanovičová K., Koláčková I. [et al.] // Journal of Food Protection. – 2015. – Vol. 78, № 1. – P. 72 – 77.
131. Antimicrobial susceptibility and serovars of Salmonella from chickens and humans in Ibadan, Nigeria / K. Fashae, F. Ogunsola, F.M. Aarestrup [et al.] // J Inf Dev Count. – 2010. - № 4. – P. 484 – 494.
132. Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine / [Giguère S, Prescott J. F., Baggot J. D. et al.]. – [4th ed.]. – Ames: Blackwell Publishing, 2006. – 626 p.
133. Aspects of microbial quality of some milk products in Abuja, Nigeria / Okpalugo J., Ibrahim K., Izebe K. S. [et al.] // Tropical Journal of Pharmaceutical Research. – 2008. – Vol. 7, № 4. – P. 1169 – 1177.
134. A survey of foodborne pathogens in bulk tank milk and raw milk consumption among farm families in Pennsylvania / Jayarao B. M., Donaldson S. C., Straley B. A. [et al.] // Journal of dairy science. – 2006. – Vol. 89(7). – P. 2451 – 2458.
135. A survey of the prevalence of Escherichia coli O157 in raw meats, raw cow’s milk and raw-milk cheeses in south-east Scotland / [Coia, J. E., Johnston, Y., Steers, N. J., et al.] // International Journal of Food Microbiology. – 2001. – Vol. 66, № 1. – P. 63 – 69.
136. Assessment of human exposure to 3rd generation cephalosporin resistant E. coli (CREC) through consumption of broiler meat in Belgium / Depoorter, P., Persoons, D., Uyttendaele, M., [et al.] // International journal of food microbiology. – 2012. – Vol. 159, №. 1. – p. 30 – 38.
137. Bacterial counts in bedding materials used on nine commercial dairies / J. S. Hogan, K. L. Smith, K. H. Hoblet [et al.] //Journal of dairy science. – 1989. – Vol. 72 (1). – P. 250 – 258.
138. Becker H. Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from raw milk with special reference to the clumping factor / Becker H., Gang- Stiller K. // Netherl. Milk Dairy J. – 1989. – Vol. 43 (3). – P. 355 – 366.
139. Bryan F. L. Epidemiology of milk-borne diseases / Bryan F. L. // Journal of Food Protection. – 1983. – Vol. 46(7). – P. 637 – 649.
140. Elek S. D. The virulence of Staphylococcus pyogenes for man. A study of the problems of wound infection / Elek S. D., Conen P. E. // British journal of experimental pathology. – 1957. – Vol. 38. – №. 6. – P. 573 – 587.
141. Carattoli A. Animal reservoirs for extended spectrum β‐lactamase producers / Carattoli A. // Clinical Microbiology and Infection. – 2008. – Vol. 14, № 1. – P. 117–123.
142. Cato J. C. Seafood safety: Economics of hazard analysis and critical control point (HACCP) programmes. – Food & Agriculture Org., 1998. – 70 р.
143. Chambers J. V. The Microbiology of Raw Milk, in Dairy Microbiology Handbook (Third Edition), K.R. Richard. – Editor 2004. – P. 39 – 90.
144. Characterization and transfer of antibiotic resistance in lactic acid bacteria from fermented food products / [Nawaz M., Wang J., Zhou A. et al.] // Current microbiology. – 2011. – vol. 62, №. 3. – P. 1081 – 1089.
145. Characterization of genes homologous to the general stress-inducible gene gls24 in Enterococcus faecalis and Lactococcus lactis / [Giard, J. C., Verneuil, N., Auffray, Y. et al.] // FEMS microbiology letters. – 2002. – Vol. 206, №. 2. – P. 235 – 239.
146. Comparative analysis of genetic diversity and incidence of virulence factors and antibiotic resistance among enterococcal populations from raw fruit and vegetable foods, water and soil, and clinical samples / Abriouel H., Omar N. B., Molinos A. C. [et al.] // International Journal of Food Microbiology. – 2008. – Vol. 123 (1). – P. 38 – 49.
147. Comparison of antimicrobial resistance patterns and phage types of Salmonella Typhimurium isolated from pigs, pork and humans in Belgium between 2001 and 2006 / Van Boxstael, S., Dierick, K., Van Huffel, X. [et al.] //Food Research International. – 2012. – Vol. 45, № 2. – P. 913 – 918.
148. Contamination of milk by enterococci and coliforms from bovine faeces / Kagkli, D. M., Vancanneyt, M., Vandamme P. [et al.] //Journal of Applied Microbiology. – 2007. – Vol. 103(5). – P. 1393 – 1405.
149. Cosgrove S. E. The relationship between antimicrobial resistance and patient outcomes: Mortality, length of hospital stay, and health care costs / S. E. Cosgrove // Clinical Infectious Diseases. – 2006. – Vol. 42 (2). – P. 82 – 89.
150. Das A. K. Studies on Staphylococcus aureus of bovine origin including phage typing / Das A. K., Panda S. N., Kar B. C. // Indian journal of Animal Health. – 1990. – Vol. 29. – № 1. – P. 17 – 22.
151. Detection of live Salmonella sp. cells in produce by a TaqMan-based quantitative reverse transcriptase real-time PCR targeting invA mRNA / Gonzalez- Escalona N., Hammack T.S., Russell M. [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 2009. – Vol. 75. – Р. 3714 – 3720.
152. Determination of staphylococcal enterotoxins in milk and milk products by three methods / Burdova O., Dudrikova E., Gasincova E., Pleva, J. // Archivum veterinarium Polonicum Polish Academy of Sciences, Committee of Veterinary Sciences. – 1993. – Vol. 34(1-2) – P. 69 – 74.
153. Detoxification of aflatoxin B1 and patulin by Enterococcus faecium strains / Topcu A., Bulat T., Wishah R. [et al.] // Int. J. Food Microbiol. – 2010. – Vol. 139 (3). – P. 202 – 205.
154. Development of a multiplex pcr method for the detection of six common foodborne pathogens / [Lei I. F., Roffey P., Blanchard C. et al.] // Journal of Food and Drug analysis. – 2008. – vol. 16, № 4. – P. 37–43.
155. Distribution of tetracycline and streptomycin resistance genes and class 1 integrons in Enterobacteriaceae isolated from dairy and nondairy farm soils / Srinivasan, V., Nam, H. M., Sawant, A. A. [et al.] //Microbial ecology. – 2008. – Vol. 55, №. 2. – P. 184 – 193.
156. Druce R. G. An ecological study of the psychrotrophic bacteria of soil, water, grass and hay / R. G. Druce, S. B. Thomas // Journal of Applied Bacteriology. – 1980. − Vol. 33 (2). – P. 420–435.
157. Effect of extended storage on microbiological quality, somatic cell count, and composition of raw goat milk on a farm / Zeng S. S., Chen S. S., Bah B., Tesfai K. // Journal of Food Protection. – 2007. – Vol. 70(5). – P. 1281 – 1285.
158. Effects of Gamma Irradiation at‐78 °C on Microbial Populations in Dairy Products / Hashisaka A. E., Matches J. R., Batters Y. [et al.] // Journal of Food Science. – 1990. – Vol. 55(5). – P. 1284 – 1289.
159. Enterobacter sakazakii infection in the newborn / B. Bar-Oz, A. Preminger, O. Peleg [et al.] // Acta Paediatrica. – 2001. – Vol. 90 (3). – P. 356 – 358.
160. Enterococci in foods-a conundrum for food safety / [Franz C., M. E. Stiles et al.] // Schleifer International Journal of Food Microbiology. – 2003. – Vol. 88(2-3). – P. 105 – 122.
161. Enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from milk and dairy products in Italy / Bianchi D. M., Gallina S., Bellio A. [et al.] // Letters in Applied Microbiology. – 2014. – Vol. 58 (2). – P. 190 – 196.
162. Evaluation of the 3M™ Petrifilm™ Salmonella express system for the detection of Salmonella species in selected foods: collaborative study / Bird P., Flannery J., Crowley E. [et al.] // Journal of AOAC International. – 2014. – Vol. 97, № 6. – P. 1563 – 1575.
163. Escherichia coli O157 outbreak associated with the ingestion of unpasteurized goat's milk in British Columbia / McIntyre L., Fung J., Paccagnella A. [et al.] // Canada Communicable Disease Report. – 2001. – Vol. 28(1). – P. 6 –8.
164. Farzana K. Antibiotic resistance pattern against various isolates of Staphylococcus aureus from raw milk samples / Farzana K., Shah S. N. H., & Jabeen F. // Journal of Research (Science). – 2004. – Vol. 15. – P. 145 – 151.
165. Fenlon D. R. A study of mastitis bacteria and herdmanagement practices to identify their relationship to high somatic cell counts in bulk tank milk / Fenlon D. R. //British Veterinary Journal. – 1995. – Vol. 151 (1). – P. 17 – 25.
166. First evidence of a food poisoning outbreak due to staphylococcal enterotoxin type E, France, 2009 / Ostyn A., De Buyser M. L., Guillier F. [et al.] // Euro Surveill. – 2010. – Vol. 15(13). – P. 1 – 4.
167. Fooladi A. I. Detection of enterotoxigenic Staphylococcus aureus isolates indomestic dairy products / Fooladi A. I., Tavakoli H. R., Naderi A. // Iranian journal of microbiology. – 2010. – Vol. 2(3). – P. 135 – 140.
168. Garg S. K. Enterococci in Milk and Milk-Products / Garg S. K., Mital B. K. // Critical Reviews in Microbiology. – 1991. – vol. 18, № 1. – P. 15 – 45.
169. Giraffa G., Enterococci from foods / Giraffa G. // Fems Microbiology Reviews. – 2002. – Vol. 26, №2. – P. 163 – 171.
170. Goldstein J. Microtube coagulase tests for detection of coagulasepositive staphylococci / Goldstein J. // Clin. Microbiol. – 1982. – Vol. 15. – P. 848 – 851.
171. Gundogan N. Occurrence and antibiotic resistance of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus in raw milk and dairy products in Turkey / Gundogan N., Avci E. // International Journal of Dairy Technology. – 2014. – Vol. 67, №. 4. – P. 562 – 569.
172. Gwida M. M. Research Article Culture versus PCR for Salmonella Species Identification in Some Dairy Products and Dairy Handlers with Special Concern to Its Zoonotic Importance / Mayada M. Gwida, Maha A. M. AL-Ashmawy. – Veterinary Medicine International. – 2014. – 5 p.
173. Gwida M. M. Zoonotic bacterial pathogens isolated from raw milk with special reference to Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Dakahlia Governorate, Egypt / M. M. Gwida, F. A. EL-Gohary // Open Access Sci. Rep. – 2013. – Vol. 2 (4). – 705 p.
174. Hulebak K. L., Schlosser W. Hazard analysis and critical control point (HACCP) history and conceptual overview // Risk analysis. – 2002. – Vol. 22. – №. 3. – P. 547 – 552.
175. Incidence and characterization of Staphylococcus aureus in fishery products marketed in Galicia (Northwest Spain) / Vázquez-Sánchez D., López- Cabo M., Saá-Ibusquiza P. [et al.] // International journal of food microbiology. – 2012. – Vol. 157, №. 2. – P. 286 – 296.
176. Incidence of virulence determinants in enterococcal strains of probiotic and clinical origin / [Kolodjieva V., Yafaev R., Yermolenko E. et al.] // International Congress Series. –2006. – Vol. 1289. – P. 367 – 369.
177. Inducible transfer of conjugative transposon Tn1545 from Enterococcus faecalis to Listeria monocytogenes in the digestive tracts of gnotobiotic mice / [Doucet-Populaire, F., Trieu-Cuot, P., Dosbaa, I., et al.] // Antimicrobial agents and chemotherapy. – 1991. – vol. 35, №. 1. – P. 185 – 187.
178. Investigation of Multidrug-Resistant Salmonella Serotype Typhimurium DT104 Infections Linked to Raw-Milk Cheese in Washington State / Villar R. G., Macek M. D., Simons S. [et al.] // Jama. – 1999. – Vol. 281(19) – P. 1811 – 1816.
179. Isolation of Escherichia coli and Staphylococcus aureus from full cream powder milk sold under market condition at Dhaka, Bangladesh and their antibiotic susceptibility / Afroz H., Sultana F., Fakruddin M. [et al.] // Journal of Advanced Scientific Research. – 2013. – Vol. 4(3). – P. 27 – 31.
180. Isolation of Shiga toxin-producing Escherichia coli from raw milk in Kermanshah, Iran / Mohammadi P., Abiri R., Rezaei M. [et al.] // Iranian journal of microbiology. – 2013. – Vol. 5, № 3. – P. 233 – 238.
181. Kivaria F.M. Evaluation of the hygienic quality and associated public health hazards of raw milk marketed by smallholder dairy producers in the Dar es Salaam region, Tanzania / Kivaria F. M., Noordhuizen J., Kapaga A. M. // Tropical Animal Health and Production. – 2006. – Vol. 38(3). – P. 185 – 194.
182. Kurweil R. Busse M. Total count and microflora of freshly drawn milk // Milchwissenschaft. – 1973. – № 28. – 427 p.
183. Magnet S. Molecular Insights into Aminoglycoside Action and Resistance / Magnet S., Blanchard J. S. // Chemical reviews. – 2005. – Vol. 105, № 2. – P. 477 – 498.
184. Magnusson M. Bacillus cereus spores during housing of dairy cows: factors affecting contamination of raw milk / Magnusson M., Christiansson A., Svensson B. // Journal of dairy science. – 2007. – Vol. 90(6). – P. 2745 – 2754.
185. Management style and its association with bulk milk somatic cell count and incidence rate of clinical mastitis / Barkema H. W., J. D. Van der Ploeg, Y. H. Schukken [et al.] // J Dairy Sci. - 1999. – Vol. 82 (8). – P. 1655 – 1663.
186. Marth E. H. Applied dairy microbiology / Elmer H. Marth, James Steele //. – CRC Press, 2001. – 736 p.
187. Mass Outbreak of Food Poisoning Disease Caused by Small Amounts of Staphylococcal Enterotoxins A and H / Ikeda T., Tamate N., Yamaguchi K., Makino S. I. // Applied and Environmental Microbiology. – 2005. – Vol. 71(5). – P. 2793 – 2795.
188. Mayer S. Eingenschaften von aus Kuhmilch isolaten Staphylokokken in Hinblick auf die Beurteilung von Milch. – Milchwissenschaft. – 1999. – № 30. – P. 607–608.
189. Mola Y. Evaluation of Methicillin Resistance among Staphylococcus aureus Isolated from some Cream Field Bakery Products in Jimma Town / Mola Y., Dabassa A., Demissie S. // Research Journal of Microbiology. – 2014. – Vol. 9. – № 1. – P. 16 – 24.
190. Muir D. D. The shelf-life of dairy products: 1. Factors influencing raw milk and fresh products / Muir D. D. // International Journal of Dairy Technology. – 1996. – Vol. 49(1). – P. 24 – 32.
191. Multistate Outbreak of Salmonella Serotype Typhimurium Infections Associated with Drinking Unpasteurized Milk - Illinois, Indiana, Ohio, and Tennessee, 2002-2003 / Holt J., Propes D., Patterson C. [et al.] // Morbidity and Mortality Weekly Report. – 2003. – Vol. 52. – P. 613 – 615.
192. Mundy L. M. Relationships between enterococcal virulence and antimicrobial resistance / Mundy L. M., Sahm D. F., Gilmore M. // Clin. Microbiol. Rev. – 2000. – Vol. 13, № 4. – P. 513 – 522.
193. Murphy S. C. Boor Trouble-shooting sources and causes of high bacterial counts in raw milk / S.C. Murphy, K.J. Boor // Dairy food Environ Sani. – 2000. – Vol. 20 (8). – P. 606 – 611.
194. Nawras N. Jaber. Isolation and biotyping of Staphylococcus aureus from white cheese in basrah local markets – Bas. J. Vet. Res. – 2011 – Vol. 88, №10 – P. 56 – 65.
195. Nguyen G. C. Increased risk of vancomycin-resistant enterococcus (VRE) infectionamong patients hospitalized for inflammatory bowel disease in the United States / Nguyen G. C., Leung W., Weizman A. V. // Inflamm. Bowel Dis. – 2011. – Vol. 17, № 6. – P. 1338 – 1342.
196. Occurrence, characterization and antimicrobial resistance of enterotoxigenic Staphylococcus aureus isolated from meat and dairy products / Normanno G., La Salandra G., Dambrosio A. [et al.] // International Journal of Food Microbiology. – 2007. – Vol. 115 (3). – P. 290 – 296.
197. Oliveira L. P. Study of Staphylococcus aureus in raw and pasteurized milk consumed in the Reconcavo area of the State of Bahia, Brazil /Lílian Porto de Oliveira, Ludmilla Santana Soares e Barros, Valdir Carneiro Silva [et al.] // J Food Process Technol. – 2011. – Vol. 2 (6). – 5 p.
198. Oliver S. P. Milk and raw milk consumption as a vector for human disease / Oliver S. P., Murinda S. E. // CAB International. Zoonotic Pathogens in the Food Chain. – 2011. – 231 p.
199. Parekh T. S. Molecular and bacteriological examination of milk from different milch animals with special reference to Coliforms / Parekh T. S., Subhash R. // Current Research in Bacteriology. – 2008. – №1 (2). – P. 56 – 63.
200. Parija S. C. Textbook of Microbiology & Immunology / Subhash Chandra Parija. – Haryana: Elsevier India, 2012. – 666 с.
201. Pathogenic organisms in milk and milk products: the situation in France and in Europe / Brisabois, A., Lafarge, V., Brouillaud, A. [et al.] // Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics). – 1997. – Vol. 16 (2). – P. 452-471.
202. Perkins N. R. An analysis of the relationship between wash water quality and bulk tank milk quality on Ontario dairy farms / Perkins N. R. // Amer Dairy Science Assoc. – 2007. – 351 p.
203. Plasmid transfer and segregation in Lactobacillus curvatus LTH1432 in vitro and during sausage fermentations / [Vogel R. F., Becke-Schmid M., Entgens P. et al.] // Systematic and Applied Microbiology. – 1992. – Vol. 15, № 1. – P. 129– 136.
204. Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella isolated from lactating cows and in contact humans in dairy farms of Addis Ababa: a cross sectional study / Addis Z., Kebede N., Sisay Z. [et al.] // BMC infectious diseases. – 2011. – Vol. 11: 222. – P. 1 – 7.
205. Prevalence, Molecular Characterization, and Antimicrobial Susceptibility of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Isolated from Milk and Dairy Products / Al-Ashmawy M. A., Sallam K. I., Abd- Elghany S. M. [et al.] // Foodborne pathogens and disease. – 2016. – Vol. 13, № 3. – P. 156 –162.
206. Prevalence of Salmonella enteric in bulk tank milk from US dairies as determined by polymerase chain reaction / J. S. Karns, J. S. Van Kassel, B. J. McKluskey [et al.] // J Dairy Sci. – 2005. – № 88. – P. 3475 – 3479.
207. Prevalence, seasonality, and growth of enterococci in raw and pasteurized milk in Victoria, Australia / McAuley C. M., Britz M. L., Gobius K. S. [et al.] // Journal of dairy science. – 2015. – Vol. 98, №. 12. – P. 8348 – 8358.
208. Rahimi E. Enterotoxigenicity of Staphylococcus aureus isolated from traditional and commercial dairy products marketed in Iran / Ebrahim Rahimi // Brazilian Journal of Microbiology. – 2013. – Vol. 44(2). – P. 393 – 399.
209. Rajeev K. Detection of E. coli and Staphylococcus in milk and milk products in and around pantnagar / K. Rajeev, P. Amit // Vet World. – 2010. – Vol. 3 (11). – P. 495 – 496.
210. Relationship between occurrence of mastitis pathogens in dairy cattle herds and raw-milk indicators of hygienic-sanitary quality / Souto L. I., Minagawa C. Y., Telles E. O. [et al.] // J Dairy Res. – 2008. – Vol. 75(01). – P. 12 – 127.
211. Robinson R. K. Dairy microbiology handbook: the microbiology of milk and milk products / Robinson R. K. – New York: John Wiley and Sons, 2005. – 765 с.
212. Rolls B. A. Some effects of processing and storage on the nutritive value of milk and milk products / Rolls B. A., Porter J. W. G. // Proceedings of the Nutrition Society. – 1973. – Vol. 32(01) – P. 9 – 15.
213. Sałata В. Sprzedaż przetworzonych produktów rolnych / Barbara Sałata. – Radom, 2011. – 39s.
214. Seasonal Incidence and Molecular Characterization of Salmonella from Dairy Cows, Calves, and Farm Environment / Pangloli P., Dje Y., Ahmed O. [et al.] // Foodborne pathogens and disease. – 2008. – Vol. 5(1). – P. 87 – 96.
215. Shitandi A. Risk factors and control strategies of antibiotic residues in milk at farm level in Kenya: Thesis for award of degree of Doctor of Philosophy (PhD) at the Swedish University of Agricultural Sciences / Shitandi A., Uppsala, Sweden, 2004. – 36 p.
216. Short Communication: Antimicrobial resistance in commensal Escherichia coli isolated from muscle foods as related to the veterinary use of antimicrobial agents in food-producing animals in Austria / Mayrhofer S., Paulsen P., Smulders F. J. [et al.] // Microbial drug resistance. – 2006. – Vol. 12, № 4. – P. 278 – 283.
217. Silbergeld E. K. Industrial food animal production, antimicrobial resistance, and human health / Silbergeld E. K., Graham J., Price L. B. // Annu. Rev. Public Health. – 2008. – Vol. 29. – P. 151 – 169.
218. Species distribution and antibiotic resistance patterns of enterococci isolated from food of animal origin in Germany / Peters J., Mac K., Wichmann- Schauer H. [et al.] // Int. J. Food Microbiol. – 2003. – Vol. 88, (2). – P. 311 – 314.
219. Study on isolation, molecular detection of virulence gene and antibiotic sensitivity pattern of Escherichia coli isolated from milk and milk products / Virpari P. K., Nayak J. B., Brahmbhatt M. N. [et al.] // Vet World. – 2013. – Vol. 6(8). – P. 541 – 545.
220. Swai E. S. Microbial quality and associated health risks of raw milk marketed in the Tanga region of Tanzania / Swai E. S., Schoonman L. // Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. – 2011. – Vol. 1(3). – C. 217 – 222.
221. Tadesse T. Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella isolated from raw milk samples collected from Kersa district, Jimma zone, southwest Ethiopia / Tadesse T., Dabassa A. // Journal of Medical Sciences. – 2012. – Vol. 12 (7). – P. 224 – 228.
222. Tasci F. Detection of Staphylococcus species and staphylococcal enterotoxins by ELISA in ice cream and cheese consumed in Burdur Province / Tasci F., Sahindokuyucu F., Ozturk D. // African Journal of Agricultural Research. – 2011. – Vol. 6(4). – P. 937 – 942.
223. Teuber M. Acquired antibiotic resistance in lactic acid bacteria from food / Teuber M., Meile L., Schwarz F. // Antonie Van Leeuwenhoek. – 1999. – Vol. 76, (1–4). – P. 115 – 137.
224. The effect of low-dose gamma irradiation and temperature on the microbiological and chemical changes during ripening of Cheddar cheese / Seisa D., Osthoff G., Hugo C. [et al.] // Radiation Physics and Chemistry. – 2004. – Vol. 69(5). – P. 419 – 431.
225. The effect of udder infection on the bacterial flora of the bulk milk of ten dairy herds / A. J. Bramley, C. H. McKinnon, R. T. Staker, D. L. Simpkin. // Journal of applied bacteriology. – 1984. – Vol. 57. – P. 317 – 323.
226. Tolle A. The microflora of the udder // Factors Influencing the Bacteriological Quality of Raw Milk. Document. – 1980. – № 120. – 4 p.
227. Toomey N. Characterisation and transferability of antibiotic resistance genes from lactic acid bacteria isolated from Irish pork and beef abattoirs / Toomey N., Bolton D., Fanning S. // Research in microbiology. – 2010. – vol. 161, № 2. – P. 127 – 135.
228. Toxigenicity and genetic diversity of Staphylococcus aureus isolated from Vietnamese ready-to-eat foods / Huong B. T. M., Mahmud Z. H., Neogi S. B. [et al.] // Food Control. – 2010. – Vol. 21, № 2. – P. 166 – 171.
229. Vairamuthu S. Factors influencing production of hygienic raw milk by small scale dairy producers in selected areas of the Jaffna district, Sri Lanka / Vairamuthu S., Sinniah J., Nagalingam K. // Tropical Animal Health and Production. – 2010. – Vol. 42(3) – P. 357 – 362.
230. Variation in somatic cell counts in dairy herd improvement milk samples / Bodoh, G.W., W.J. Battista, L.H. Schultz [et al.] // Journal of Dairy Science. – 1976. – Vol. 59 (6). – P. 1119 – 1123.
231. Virulence, antibiotic resistance and biogenic amines of bacteriocinogenic lactococci and enterococci isolatedfrom goat milk / Perin L. M., Miranda R. O., Todorov S. D. [et al.] // International journal of food microbiology. – 2014. – Vol. 185. – P. 121 – 126.
232. Virulence genes, antibiotic resistance and plasmid profiles of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium from naturally fermented Turkish foods / Toğay S., Celebi Keskin A., Açık L. [et al.] // J. Appl. Microbiol. – 2010. – Vol. 109, № 3. – P. 1084 – 1092.
233. West H. G. Food fears and raw-milk cheese / West H. G. // Appetite. – 2008. – Vol. 51(1). – P. 25 – 29.
234. Widespread distribution of tetracycline resistance genes in a confined animal feeding facility / Stine O. C., Johnson J. A., Keefer-Norris A. [et al.] // International journal of antimicrobial agents. – 2007. – Vol. 29, № 3. – P. 348 – 352.
235. Winn W. C. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology / Winn W. C.: [Ed. Elmer W. Koneman]. – 6th ed. – Lippincott williams & wilkins, 2006. – 1565 p.
236. Zagare M. S. Analysis of dairy pack food for presence of bacterial pathogens / Zagare M. S., Deshmukh A. M., Patil S. S. // DAV International Journal of Science. – 2012. – Vol. 1, № 1. – P. 25 – 28.
237. Zeina1 K. Quantification of Antibiotic Residues and Determination of Antimicrobial Resistance Profiles of Microorganisms Isolated from Bovine Milk in Lebanon / Zeina K., Pamela A. K., Fawwak S. // Food and Nutrition Sciences. – 2013. – Vol. 4, № 07. – P. 1 – 9.
238. Zirakzadeh A. Epidemiology and mechanisms of glycopeptide resistance in enterococci / Zirakzadeh A., Patel R. // Current opinion in infectious diseases. – 2005. – Vol. 18, № 6. – P. 507 – 512. Наукова
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools