Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41154
Title: Основи технології виробництва та ремонту автомобілів: навчальний посібник
Authors: Гевко, Іван Богданович
Рогатинський, Роман Михайлович
Ляшук, Олег Леонтійович
Гудь, Віктор Зеновійович
Левкович, Михайло Геннадійович
Сташків, Микола Ярославович
Сіправська, Марія Дмитрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Основи технології виробництва та ремонту автомобілів: навчальний посібник / Укладачі: І. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, О. Л. Ляшук, В. З. Гудь, М. Г. Левкович, М. Я. Сташків, М. Д. Сіправська. Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. 544 с.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 24-May-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 629.113+621.01
Abstract: Навчальний посібник написано у відповідності до освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт». У ньому викладені основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Окремі розділи посібника присвячено виробничому та технологічному процесам в автомобілебудуванні, методам виготовлення заготовок, базуванню та закріпленню деталей у пристроях при обробці, методам досягнення точності та якості обробки, основним методам механічної обробки деталей автомобілів, технології виготовлення типових деталей автомобілів, виготовленню та відновленню автотранспорту зварюванням та наплавленням, проектуванню технологічних процесів механічної обробки деталей та складання автотранспортних засобів, основам авторемонтного виробництва, прийманням автомобілів та їх агрегатів у ремонт, способам і засобам відновлення деталей автомобілів. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт», галузі знань 27 «Транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також інших технічних спеціальностей.
Content: ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕСИ В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ. РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВОК. РОЗДІЛ 3. БАЗУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ В ПРИСТРОЯХ ПРИ ОБРОБЦІ. РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОБРОБКИ. РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ МЕТОДИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ. РОЗДІЛ 6. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИПОВИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ . РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ КУЗОВІВ ТА РАМ. РОЗДІЛ 8. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ТА СКЛАДАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. РОЗДІЛ 9. ОСНОВИ АВТОРЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА. РОЗДІЛ 10. ПРИЙМАННЯ АВТОМОБІЛІВ І АГРЕГАТІВ У РЕМОНТ. РОЗДІЛ 11. СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41154
ISBN: 978-966-305-114-7
Copyright owner: Гевко І.Б., Рогатинський Р.М., Ляшук О.Л., Гудь В.З., Левкович М.Г., Сташків М.Я., Сіправська М.Д. - 2021
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя - 2021
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підручник ОТВіРА (тит.+зміст).pdf544,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools