Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41150
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи програмування". Частина 2. Для студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 208 "Агроінженерія"
Authors: Гладьо, Юрій Богданович
Семенишин, Галина Мирослпавівна
Хоміцький, Богдан Володимирович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені. Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи програмування". Частина 2. Для студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 208 "Агроінженерія" / Упоряд. : Ю. Б. Гладьо, Г. М. Семенишин, Б. В. Хоміцький. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023. – 40 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: 2023
Date of entry: 23-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 681,5
Page range: 40
Description: Методичні вказівки розроблені у відповідності з навчальними планами спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 133 "Галузеве машинобудування", 208 "Агроінженерія". Схвалено та рекомендовано до друку методичною комісією факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41150
Copyright owner: © Гладьо Юрій Богданович, Семенишин Галини Мирославівна , Хоміцький Богдан Володимирович, 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інформатики і математичного моделювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_vkazivky_Osnovy_prohramuvannya_2_2023.pdf768,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools