Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41143
Title: Державна охорона посадових осіб в Україні в умовах воєнного стану
Authors: Скриньковський, Руслан
Козяр, Роман
Пєтков, Сергій
Хитра, Олександра
Комісаров, Олександр
Bibliographic description (Ukraine): Скриньковський Р. М., Козяр Р. Я., Пєтков С. В., Хитра О. Л., Комісаров О. Г. Державна охорона посадових осіб в Україні в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2023. № 5. doi: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-5-8867
Journal/Collection: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. № 5
Issue Date: May-2023
Submitted date: May-2023
Date of entry: 21-May-2023
Country (code): UA
DOI: 10.25313/2520-2308-2023-5-8867
URI: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/law2023/5/8867
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41143
URL for reference material: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/law2023/5/8867
References (Ukraine): 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата доступу: 14.05.2023).
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата доступу: 14.05.2023).
3. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (дата доступу: 14.05.2023).
4. Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: Закон України від 24.02.2022 р. № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата доступу: 14.05.2023).
5. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-XII (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text (дата доступу: 14.05.2023).
6. Поняття «неоголошена або невизнана війна» – це феесбешний наратив – Ганна Маляр // Матеріали офіційного веб–сайту Міністерства оборони України. 20.03.2022. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2022/03/20/ponyattya-neogoloshena-abo-neviznana-vijna-cze-feesbeshnij-narativ-%E2%80%93-ganna-malyar/ (дата доступу: 14.05.2023).
7. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3314 (ХХIХ) «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року. URL: https://crimeofaggression.info/documents/6/General_Assembly_%20Resolution_%203314.pdf (дата доступу: 14.05.2023).
8. Про загальну мобілізацію: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 65/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65/2022#Text (дата доступу: 14.05.2023).
9. Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»: Закон України від 03.03.2022 р. № 2105-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2105-20#Text (дата доступу: 14.05.2023).
10. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text (дата доступу: 14.05.2023).
11. Скриньковський Р. М., Середа В. В., Ковалів М. В., Гарасим П. С. Системність законодавства України у сфері національної безпеки // Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2023. № 4. doi: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8807
12. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від 04.03.1998 р. № 160/98-ВР (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160/98-вр#Text (дата доступу: 14.05.2023).
13. Микитюк М. А., Павлов Д. М., Павлюк О. О., Радзієвський Р. М., Сопільник Л. І., Удовик М. С. Державна охорона в Україні в умовах правового режиму воєнного стану / За заг. ред. М. А. Микитюка. Київ. ВД «Професіонал», 2023. 416 с.
14. Микитюк М. А. Державна охорона в Україні: адміністративно-правове регулювання: монографія. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2018. 472 с.
15. «РІК» – документальний проєкт Дмитра Комарова: 1 та 2 частини. URL: https://www.youtube.com/watch?v=F7-dJrCMEO8 (дата доступу: 14.05.2023).
16. Ковалів М. В., Скриньковський Р. М., Єсімов С. С., Козяр Р. Я., Гудима В. В. Охоронна функція Української держави в умовах європейської інтеграції // Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2023. № 3. doi: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-3-8695
17. Скриньковський Р. М., Цюх С. І., Процевят О. С., Тиркало Ю. Є., Горбонос Ф. В. Тенденції і проблеми у сфері будівництва України в умовах війни // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. № 7(63). С. 63–71. doi: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8146
18. Скриньковський Р. М., Горбонос Ф. В., Цюх С. І., Хмиз М. В., Процевят О. С., Князь С. В. Тенденції і питання продовольчої безпеки України в умовах війни // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2022. № 8(64). С. 38–48. doi: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8196
19. Скриньковський Р. М., Мазур Ю. М., Козяр Р. Я., Пєтков С. В., Чистоклетов Л. Г. Особливості роботи судів України в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2023. № 4. doi: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-4-8832
20. Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну: Закон України від 22.05.2022 р. № 2265-IX (із змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text (дата доступу: 14.05.2023).
21. Данилишин Б. Наука і війна: чи може наука сприяти перемозі? // Матеріали інтернет–сайту LB.UA. 01.06.2020. URL: https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/458814_nauka_i_viyna_chi_mozhe_nauka_spriyati.html (дата доступу: 14.05.2023).
22. Відкрите звернення науковців України та діаспори // Світогляд. 2023. № 1(99). С. 22–23. URL: https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2023-18-1/svit-1-2023-zvernennya-09.pdf (дата доступу: 14.05.2023).
23. Микитюк М., Скриньковський Р., Скоромний Я. Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. 2021. № 1. doi: https://doi.org/10.25313/2524-2695-2021-1-1
24. Микитюк М. А., Скриньковський Р. М. Щодо взаємодії управління державної охорони України з представниками засобів масової інформації // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи: Матеріали III підсумкової науково-практичної конференції (16.05.2019 р.). Київ: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. С. 133–135.
25. Гелетей В. В. До питання про правоохороннi органи спецiального призначення (на прикладі Управління державної охорони України) // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. № 18. С. 187–195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_18_26 (дата доступу: 14.05.2023).
26. Павлов Д. М., Расевич О. С. Організаційно-правові засади підвищення ефективності взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами, які входять до складу сил безпеки і оборони України // Честь і закон. 2021. № 1(76). С. 79–86. doi: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2021/1/76/229664
27. Мусієнко І. І. Правове регулювання державної охорони органів влади та посадових осіб (закордонний досвід) // Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 1. С. 3–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_1_3 (дата доступу: 14.05.2023).
28. Залужний В. Ф., Шаптала С. О. Реформування воєнної організації держави: трансформація завдань і функцій Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України // Наука і оборона. 2021. № 4. doi: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-17-4-4-12
29. Полторак С. Т. Головне завдання – підвищення обороноздатності держави // Наука і оборона. 2015. № 2. С. 3–8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauio_2015_2_3 (дата доступу: 14.05.2023).
30. Ткаченко О. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності Управління державної охорони України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний авіаційний університет. Київ, 2013. 20 с.
31. Гелетей В. В. Концептуальні аспекти взаємодії у контексті діяльності управління Державної охорони України // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_4_4 (дата доступу: 14.05.2023).
32. Штучний В. В. Адміністративно-правові засади підготовки кадрів Управління державної охорони України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2015. 20 с.
33. Рудей В. С. Державна охорона посадових осіб в умовах воєнного стану // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права): у 2 т.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17.06.2022 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Т. 2. С. 209–211.
34. Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України. Видання друге, доповнене / Загальна редакція: А. Гриценко, М. Кожієл, А. Єрмолаєв, Ф. Флурі. Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. Kиїв, 2012. 820 с.
35. Житнюк О. Кулеба відповів Шольцу на «війну Путіна»: Вбивати їдуть солдати РФ, більшість росіян – за // Матеріали Інформаційного агентства «ЛІГАБізнесІнформ» (ресурс порталу ЛІГА.net). 11.08.2022. URL: https://news.liga.net/ua/politics/news/kuleba-otvetil-sholtsu-na-voynu-putina-ubivat-edut-soldaty-rf-bolshinstvo-rossiyan-za (дата доступу: 14.05.2023).
36. Печенюк А. «Дітей вбивав, шкода дітей»: зек з ПВК «Вагнера» на відео зізнався у вбивстві 400 людей у підвалі Бахмута // Матеріали Інформаційного агентства «УНІАН» (Українського Незалежного Інформаційного Агентства Новин). 17.04.2023. URL: https://www.unian.ua/war/alzamat-uldarov-zek-z-pvk-vagnera-na-video-ziznavsya-u-vbivstvi-400-lyudey-u-pidvali-bahmuta-12222366.html (дата доступу: 14.05.2023).
37. Викрадення, тортури, вбивства. Чим відомі в Чечні «кадирівці», які воюють в Україні? // Матеріали інтернет–видання «Радіо Свобода». 17.04.2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-viyna-rosiya-kadyrivtsi/31805418.html (дата доступу: 14.05.2023).
38. ОГП зареєстрував близько 80 тисяч потенційних воєнних злочинів – генпрокурор Костін // Матеріали інтернет–видання «Радіо Свобода». 19.04.2023. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ogp-80-tysyach-potencijnyh-vojennyh-zlochyniv/32370975.html (дата доступу: 14.05.2023).
39. Бредіхіна Г. Як демократичний світ може зупинити ядерний тероризм Росії // Матеріали Інформаційного агентства «УНІАН» (Українського Незалежного Інформаційного Агентства Новин). 31.01.2023. URL: https://www.unian.ua/economics/energetics/yak-demokratichniy-svit-mozhe-zupiniti-yaderniy-terorizm-rosiji-dumka-12128586.html (дата доступу: 14.05.2023).
40. Денькович Я. «Слуги сатани»: російський священник приїхав до окупантів і закликав вбивати дітей та жінок // Матеріали загальноукраїнського сайту новин «ТСН.ua» (Телевізійної служби новин, що виходить на телеканалі «1+1»). 08.02.2023. URL: https://tsn.ua/ato/slugi-satani-rosiyskiy-svyaschennik-priyihav-do-okupantiv-i-zaklikav-vbivati-ditey-ta-zhinok-video-2260510.html (дата доступу: 14.05.2023).
41. «Армії» Кадирова і «кухара Путіна» створювалися для придушення повстань у РФ – ГУР // Матеріали інтернет–видання «Українська правда». 15.11.2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/15/7376446/ (дата доступу: 14.05.2023).
42. Кобзар Ю. Кремль визнав, що Путін особисто помилував завербованих «Вагнером» зеків // Матеріали Інформаційного агентства «УНІАН» (Українського Незалежного Інформаційного Агентства Новин). 27.01.2023. URL: https://www.unian.ua/russianworld/putin-osobisto-pomiluvav-uv-yaznenih-dlya-verbuvannya-vagnerom-pyeskov-12124416.html (дата доступу: 14.05.2023).
43. Friedman T. L. Vladimir Putin Is the World’s Most Dangerous Fool // The New York Times. 09.05.2023. URL: https://www.nytimes.com/2023/05/09/opinion/putin-ukraine-war.html (дата доступу: 14.05.2023).
44. В авіакатастрофі гвинтокрила у Броварах загинув глава МВС Денис Монастирський // Матеріали газети «Kyiv Post» в Інтернет–варіанті. 18.01.2023. URL: https://www.kyivpost.com/uk/post/11247 (дата доступу: 14.05.2023).
45. Базовий сценарій російського нападу на Україну – зайти в Київ та знищити керівництво держави – Михайло Подоляк // Матеріали офіційного інтернет–представництва Президента України. 25.02.2022. URL: https://www.president.gov.ua/news/bazovij-scenarij-rosijskogo-napadu-na-ukrayinu-zajti-v-kiyiv-73157 (дата доступу: 14.05.2023).
46. Лепеха Я. Вагнерівці, що потрапили до Києва, мали вбити Зеленського та увесь уряд України – Times // Матеріали веб–сайту «Суспільні Новини» АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 28.02.2022. URL: https://suspilne.media/212057-vagnerivci-so-potrapili-do-kieva-mali-vbiti-zelenskogo-ta-uves-urad-ukraini-times/ (дата доступу: 14.05.2023).
47. Про Положення про Офіс Президента України: Указ Президента України від 25.06.2019 р. № 436/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text (дата доступу: 14.05.2023).
Content type: Article
Appears in Collections:Зібрання статей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16843935709348.pdf380,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.