Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41141
Title: Модель формування цифрових навичок в Україні.
Other Titles: Model of digital skills development in Ukraine
Authors: Берестецька, Олена
Affiliation: ТНТУ 46001, Україна, м.Тернопіль, вул. Руська, 56
Bibliographic description (Ukraine): Берестецька О.М. Модель формування цифрових навичок в Україні. Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. с. 23-25.
Bibliographic description (International): Berestetska O. Model of digital skills development in Ukraine. Innovative educational technologies: European experience and its application in training in economics and management : Proceedings of scientific and pedagogical internship (February 13 – March 26, 2023, Riga, Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. p.23025
Journal/Collection: Proceedings of scientific and pedagogical internship INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: EUROPEAN EXPERIENCE AND ITS APPLICATION IN TRAINING IN ECONOMICS AND MANAGEMENT. Part 1.
Issue Date: Apr-2023
Submitted date: Mar-2023
Date of entry: 18-May-2023
Publisher: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2023.
Place of the edition/event: Riga, Latvia
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0001-7119-4496
DOI: DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-295-1-9
UDC: UDK 33(4)(08)
Keywords: Компоненти цифрової компетенції
цифрові навички
Page range: 23-25
Abstract: Поширення інформаційних технологій в сучасному світі призводить до глобальних змін у нашому житті. З осторогою ми сприймаємо те, що деякі професії стають неактуальними, все частіше людей замінюють роботи зі штучним інтелектом, як, наприклад, в комунікаціях – чат - боти, у виробництві - налагоджуються лінії з промисловими та обслуговчими роботами. З іншої сторони, це призведе до появи нових професій. Кожен працівник сьогодні повинен здобувати та розвивати нові навички, з якими він би міг влитися в цифрове суспільство і бути корисним для нього.
Description: Цифрова компетентність є ключовою компетентністю в умовах четвертої промислової революції, для якої, як відомо, характерне таке явище як Промисловий Інтернет Речей: мережа комп’ютерів, що об’єднані з промисловими виробництвами. Наявність цієї мережі дозволяє віддалено керувати виробничими процесами та обмінюватися даними без безпосередньої участі людини.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41141
ISBN: 978-9934-26-295-1
URL for reference material: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/index
References (Ukraine): 1. Манаєнко І. М., Яценко А. М. Тенденції та перспективи четвертої промислової революції. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи». м. Київ, 2021. С.184-185. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/230938
2. Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/ОР%20ЦК.pdf
3. Сайт Міністерства цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/projects
4. Струтинська О.В. Цифрові навички і цифрова компетентність: зарубіжний досвід країн ЄС і перспективи для України. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 3(25). С. 94-102. DOI 10.31110/2413-1571-2020-025-3-015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovi-navichki-i-tsifrova-kompetentnist-zarubizhniy-dosvid-krayin-es-i-perspektivi-dlya-ukrayini
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Титул.docx194,76 kBMicrosoft Word XMLView/Open
титул2.docx205,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Зміст.docx237,18 kBMicrosoft Word XMLView/Open
с.23.docx289,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
с.24.docx282,3 kBMicrosoft Word XMLView/Open
с.25.docx268,33 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools