Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41137
Title: Методичні вказівки до практичного заняття і самостійної роботи з курсу «Техноекологія та цивільна безпека» частина «Цивільна безпека» на тему «Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислового об’єкта» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання
Authors: Стручок, Володимир Сергійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені. Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичного заняття і самостійної роботи з курсу «Техноекологія та цивільна безпека» частина «Цивільна безпека» на тему «Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислового об’єкта» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання / укл. : В.С. Стручок . - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2023. - 26 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: Feb-2023
Date of entry: 17-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Page range: 26
Description: Методичні вказівки розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри обладнання харчових технологій. Протокол № 5 від 27.12. 2022 р. Схвалено і рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету інженерії машин, споруд та технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол № 6 від 23.02.2023 р.
Content: Вступ 5 1. Методичні вказівки 6 1.1. Звіт про виконання завдання 6 1.2. Рекомендована література 6 1.3. Варіанти завдань до практичного заняття 7 1.3.1. Вихідні дані щодо оцінки стійкості роботи цеху до впливу ударної хвилі при аваріях на вибухонебезпечному об’єкті 7 1.3.2. Вихідні дані щодо оцінки стійкості цеху до впливу ударної хвилі ядерного вибуху 9 2. Методика оцінки стійкості об’єкта до впливу ударної хвилі при вибухах 10 2.1. Теоретична частина 10 2.1.1. Визначення надлишкового тиску ударної хвилі у випадку вибуху ядерного боєзапасу 13 2.1.2. Визначення надлишкового тиску ударної хвилі під час вибуху газоповітряної суміші вуглеводневих продуктів (ГПС) 13 2.2. Послідовність оцінки 14 Додаток 1. Надлишковий тиск ударної хвилі при різних потужностях ядерного боєзапасу і відстані до центру вибуху 17 Додаток 2. Ступені руйнування елементів об’єкту в залежності від надлишкового тиску ударної хвилі ф, кПа 19
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41137
Copyright owner: © В.С. Стручок, 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (International): 1. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона. Навчальний посібник / За ред. Кашина П.І. – Львів, «ПП Васильович К.І.», 2005. – 338 с.
2. Губський А.І., Цивільна оборона. - К.: Міністерство освіти, 1995. - 216 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри обладнання харчових технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodychni _vkazivky_.pdf1,47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools