Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40775
Title: Програмне забезпечення комп’ютерної системи діагностування функціонального стану периферичної нервової системи людини
Authors: Мельничук, Андрій Олегович
Хвостівський, Микола Орестович
Bibliographic description (Ukraine): Мельничук А.О., Хвостівський М.O. Програмне забезпечення комп’ютерної системи діагностування функціонального стану периферичної нервової системи людини. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології» (30 листопада, 2019 р., м.Херсон). Херсон, 2019. С.70-72.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 8-Mar-2023
Publisher: ХНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ХНТУ, Херсон
UDC: 004.4
612.813
Keywords: Програмне забезпечення
комп’ютерна система діагностування функціонального стану периферичної нервової системи людини
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40775
Copyright owner: @ Хвостівський М.О., Мельничук А.О.
References (Ukraine): 1. Драган Я.П. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів / Я.П. Драган. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1997. –ХVІ+333с.
2. Хвостівська Л. Верифікація синфазного та компонентного методів аналізу пульсового сигналу / Л. Хвостівська, М.Хвостівський // Матеріали Х наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 17-18 травня 2017 року – Т. : ТНТУ, 2017 — С. 137-138. — (Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікації, приладобудування)
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kherson_MIST_Hvostivskyy_Melnuchyk_2019.pdfМельничук А.О., Хвостівський М.O. Програмне забезпечення комп’ютерної системи діагностування функціонального стану периферичної нервової системи людини. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасні інформаційні системи та технології» (30 листопада, 2019 р., м.Херсон). Херсон, 2019. С.70-72616,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools