Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40770
Title: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійними програмами економічних спеціальностей
Authors: Крамар, Ірина Юріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійними програмами економічних спеціальностей / Укладач: Крамар І.Ю. Тернопіль: ТНТУ, 2022. 160 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 6-Mar-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: фінанси
податки
державний бюджет
міжнародні фінанси
Abstract: Мета вивчення навчальної дисципліни «Фінанси»: формування знань щодо теоретичних та практичних аспектів у сфері функціонування фінансів, їхньої ролі та місця в процесі макрорегулювання, алокації ресурсів; вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- та макрорівнях; розвиток у майбутніх спеціалістів здатності до самостійного мислення у сфері фінансів за допомогою сучасних фінансових категорій.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40770
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_Конспект лекцій_ФІНАНСИ.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools