Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40764
Title: Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Левицький, Віталій Орестович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладач6 В.О. Левицький. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. 38 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 4-Mar-2023
Abstract: Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» включають в себе список теоретичних питань і практичних задач, що охоплюють основні теми даного курсу і дозволяють студентам глибоко засвоїти матеріал дисципліни. У методичних вказівках чітко визначені та детально описані вимоги до виконання роботи, її структури і змісту. Наведений перелік теоретичних питань тематичного матеріалу є необхідним для розв'язання задач курсу, дозволяє студентам більш чітко представляти зв'язок між теоретичним і прикладним рівнем даної дисципліни. Також вказана література, до якої студент може звернутися для отримання додаткових відомостей з курсу. У вказівках сформульовані різноманітні практичні та тестові завдання, а також відображена специфіка даної навчальної дисципліни. Тематика практичних занять є актуальною, оскільки основний акцент зроблено на питаннях, пов’язаних з теоретичними та практичними аспектами у сфері законодавчого забезпечення підприємницької діяльності. Студенти мають змогу вдосконалювати свої навички при виконанні практичної роботи, формувати свої наукові інтереси. Це дає підґрунтя для подальшого заняття бізнесом основі розв’язання практичних завдань. Методичні вказівки для практичних занять є самостійним змістовним і комплексним результатом педагогічної діяльності, який присвячений вирішенню актуальних завдань для характеристики поточного правового стану бізнес-середовища та прогнозування майбутнього розвитку вітчизняної економіки. Розробка практичних завдань та аналіз їхніх взаємозв'язків, починаючи з рівня окремого суб'єкта господарювання й закінчуючи рівнем усієї економіки держави, в сучасних умовах не втрачає своєї актуальності. У роботі наведено групування різноманітних практичних завдань та способи їхнього наочного подання, розглянуто використання норм законодавства у підприємницькій діяльності, досліджено та проаналізовано їх динамічність.
Content: ЗМІСТ Передмова……………………………………………………………………………….3 Тема 1. Загальна характеристика правового середовища ведення бізнесу…………4 Тема 2. Організація безпеки бізнесу…………………………………………………..6 Тема 3. Правовий статус підприємств………………………………………………...7 Тема 4. Правове регулювання відносин власності в Україні ……………………...10 Тема 5. Господарсько-договірні зобов’язання………………………………………12 Тема 6. Господарсько-правова відповідальність……………………………………14 Тема 7. Правове регулювання банкрутства…………………………………………16 Тема 8. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання….18 Тема 9. Правові засади обмеження монополізму в економіці України…………...21 Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності………………..23 Тема 11. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин…………………………………………………..25 Тема 12. Правові основи біржової діяльності в Україні……………………………27 Термінологічний словник…………………………………………………………….29 Орієнтовні питання на екзамен………………………………………………………34 Методи контролю……………………………………………………………………..35 Критерії оцінювання результатів навчання студентів……………………………...35 Перелік рекомендованої літератури…………………………………………………36
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40764
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Правове середовище ведення бізнесу_Практ.docx6,23 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools