Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40763
Title: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Левицький, Віталій Орестович
Bibliographic description (Ukraine): Опорний конспект лекцій з дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладач: В.О. Левицький. Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя. 82 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 4-Mar-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя
Abstract: Опорний конспект лекцій призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Опорний конспект лекцій виходить зі специфіки завдань, що поставлені сучасними вимогами перед курсом «Правове середовище ведення бізнесу». Ці завдання вимагають розуміння правових основ ведення бізнесу для соціально-економічного розвитку суспільства. Формування сучасного наукового уявлення про підприємництво стає вкрай необхідним для фахівців з економіки, які працюють у різних сферах суспільного життя. Матеріали опорного конспекту лекцій з дисципліни «Правове середовище ведення бізнесу» мають забезпечити володіння системою основних знань, термінів та понять з правового ведення бізнесу на рівні їх тлумачення та застосування у підприємницькій та правовій діяльності. Опорний конспект лекцій має на меті зорієнтувати в процесі підготовки важливих тем курсу «Правове середовище ведення бізнесу», сприяти використанню матеріалу в усіх сферах підприємництва. Цінним є те, що запропоновані навчальні лекції, контрольні запитання до них сприяють адекватному і швидкому сприйманню, розумінню та запам’ятовуванню складного та мінливого матеріалу з курсу, націлюють на активізацію інтелектуальної діяльності студентів.
Content: ЗМІСТ Передмова…………………………………………………………………………….3 Тема 1. Загальна характеристика правового середовища ведення бізнесу………4 Тема 2. Організація безпеки бізнесу………………………………………………..9 Тема 3. Правовий статус підприємств…………………………………………….16 Тема 4. Правове регулювання відносин власності в Україні.…………………...24 Тема 5. Господарсько-договірні зобов’язання……………………………………28 Тема 6. Господарсько-правова відповідальність…………………………………34 Тема 7. Правове регулювання банкрутства ……………………………………...39 Тема 8. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 44 Тема 9. Правові засади обмеження монополізму в економіці України ………..50 Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності ……………55 Тема 11. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин……………………………………….……….62 Тема 12. Правові основи біржової діяльності в Україні…………………………68 Термінологічний словник………………………………………………………….72 Орієнтовні питання на екзамен…………………………………………………....78 Методи контролю…………………………………………………….……………79 Критерії оцінювання результатів навчання студентів…………………………...79 Перелік рекомендованої літератури………………………………...…………….80
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40763
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Правове середовище ведення бізнесу_Конспект лекцій.docx5,34 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools