Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40566
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт №5-8 (Модуль 2) з курсу «Системи автоматичного керування машин» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»)
Authors: Скляров, Руслан Анатолійович
Шанайда, Володимир Васильович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя, каф. ВІ
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання практичних робіт №5-8 (Модуль 2) з курсу «Системи автоматичного керування машин» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування») / Укладачі : Скляров Руслан Анатолійович, Шанайда Володимир Васильович. — Тернопіль : ТНТУ, 2022. — 38 с.
Issue Date: 24-Nov-2022
Submitted date: 1-Dec-2022
Date of entry: 13-Feb-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 551.46:629.12(07)
Keywords: практична робота
система автоматичного керування машин
побудова графіка АЧХ для ланки за заданим диференційним рівнянням
побудова фазо-частотної характеристики (ФЧХ) за частотою для ланки за заданим диференціальним рівнянням
дослідження стійкості системи за критерієм Гурвіца
дослідження системи за частотними критеріями стійкості
Abstract: Методичні вказівки до виконання практичних робіт №5-8 та самостійної підготовки з дисципліни «Системи автоматичного керування машин» студентами денної та заочної форм навчання підготовлено у повній відповідності до робочої програми з вище вказаної дисципліни. У матеріалах методичних вказівок приведено теоретичний матеріал, який відноситься до Модуля 2. Матеріал включає короткі теоретичні відомості по темі роботи та містить детальні приклади розв’язку схожих практичних завдань.
Content: Практична робота №5 Практична робота №6 Практична робота №7 Практична робота №8
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40566
Copyright owner: © Скляров Руслан Анатолійович, Шанайда Володимир Васильович, 2022
URL for reference material: Wolfram|Alpha. Computational Intelligense [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.wolframalpha.com/.
Онлайн калькулятор. Определитель матрицы. Детерминант матрицы. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.onlinemschool.com/math/assistance/matrix/determinant/.
References (Ukraine): Попович М. Г. Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: Підручник.- К.: Либідь, 2007.- 656 с.
Теория автоматического управления и регулирования [Текст] : Учебное пособие для вузов / Зайцев Г. Ф. К. : Вища школа, 1975. - 422 с.
Теорія автоматичного керування : Навчальний посібник / Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. - 280 с.
Куропаткин П. В. Теория автоматического управления. — М.: Высш. шк, 1973. - 528 с.
Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т.1 Линейные системы. М.: Физматлит, 2003. - 288с.
Клавдиев А. А. Теория автоматического управления в примерах и задачах. Ч.1. Анализ линейных непрерывных систем автоматики, Учебное пособие. – Спб: СЗТУ, 2005. – 74 с.
Клавдиев А. А. Теория автоматического управления в примерах и задачах. Ч.2. Моделирование линейных непрерывных систем автоматики, Учебное пособие. – Спб: СЗТУ, 2005. – 75 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKM_2.pdfМетодичні рекомендації з курсу САКМ1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools