Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40565
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт №1-4 (Модуль 1) з курсу «Системи автоматичного керування машин» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»)
Authors: Скляров, Руслан Анатолійович
Шанайда, Володимир Васильович
Affiliation: ТНТУ імені Івана Пулюя, каф. ВІ
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання практичних робіт №1-4 (Модуль 1) з курсу «Системи автоматичного керування машин» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування») / Укладачі : Скляров Руслан Анатолійович, Шанайда Володимир Васильович. — Тернопіль : ТНТУ, 2022. — 34 с.
Issue Date: 23-Nov-2022
Submitted date: 1-Dec-2022
Date of entry: 13-Feb-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 551.46:629.12(07)
Keywords: система автоматичного керування машин
практична робота
математичний опис лінійних САК
структурні перетворення лінійних САК
побудова перехідної функції для кола за заданим диференціальним рівнянням
побудова імпульсної перехідної функції для кола за заданим диференціальним рівнянням
Abstract: Методичні вказівки до виконання практичних робіт №1-4 та самостійної підготовки з дисципліни «Системи автоматичного керування машин» студентами денної та заочної форм навчання підготовлено у повній відповідності до робочої програми з вище вказаної дисципліни. У матеріалах методичних вказівок приведено теоретичний матеріал, який відноситься до Модуля 1. Матеріал включає короткі теоретичні відомості по темі роботи та містить детальні приклади розв’язку схожих практичних завдань.
Content: Практична робота №1 Практична робота №2 Практична робота №3 Практична робота №4
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40565
Copyright owner: © Скляров Руслан Анатолійович, Шанайда Володимир Всильович, 2022
References (Ukraine): Попович М. Г. Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування: Підручник.- К.: Либідь, 2007.- 656 с.
Теория автоматического управления и регулирования [Текст] : Учебное пособие для вузов / Зайцев Г. Ф. К. : Вища школа, 1975. - 422 с.
Теорія автоматичного керування : Навчальний посібник / Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. - 280 с.
Куропаткин П. В. Теория автоматического управления. — М.: Высш. шк, 1973. - 528 с.
Ким Д. П. Теория автоматического управления. Т.1 Линейные системы. М.: Физматлит, 2003. - 288с.
Клавдиев А. А. Теория автоматического управления в примерах и задачах. Ч.1. Анализ линейных непрерывных систем автоматики, Учебное пособие. – Спб: СЗТУ, 2005. – 74 с.
Клавдиев А. А. Теория автоматического управления в примерах и задачах. Ч.2. Моделирование линейных непрерывных систем автоматики, Учебное пособие. – Спб: СЗТУ, 2005. – 75 с.
Wolfram|Alpha. Computational Intelligense [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.wolframalpha.com/.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKM_1.pdfметодичні вказівки до курсу "Системи автоматичного керування машин"1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools