Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40562
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу „Інженерна геодезія“ на тему „Геодезичні роботи при трасуванні споруд лінійного типу“ для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія“
Authors: Чорномаз, Н.Ю.
Данильченко, С. М.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу „Інженерна геодезія“ на тему „Геодезичні роботи при трасуванні споруд лінійного типу“ для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія“ / Укладачі : Н.Ю. Чорномаз, С.М. Данильченко. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022. – 24 с.
Issue Date: 2022
Submitted date: 2022
Date of entry: 8-Feb-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 528
Page range: 24
Content: Вступ… 1. Польові роботи при геодезичному трасуванні… 2. Опрацювання журналу технічного нівелювання … 2.1. Обчислення перевищень … 2.2. Посторінковий контроль обчислення польових матеріалів … 9 2.3. Визначення нев’язки нівелірного ходу та її розподілення … 9 2.4. Обчислення позначок зв’язувальних точок … 10 3. Розрахунок основних елементів кривих … 11 4. Побудова поздовжнього і поперечного профілів траси … 14 4.1. Побудова поздовжнього профілю … 14 4.2. Побудова поперечників … 15 5. Нанесення проектної лінії й обчислення позначок проектних точок … 17 5.1. Нанесення проектної лінії … 17 5.2. Обчислення проектних і робочих позначок … 18 5.3. Визначення відстаней до точок нульових робіт ... 19 6. Контрольні запитання … 20 Додаток А. Журнал нівелювання траси … 21 Додаток Б. Позначки реперів і початкові дані для розрахунку кривої … 22 Використана література …
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40562
Copyright owner: © Чорномаз Н.Ю, Данильченко С.М., 2022
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
References (International): 1. Войтенко С.П. Геодезичні роботи в будівництві / С.П. Войтенко. – К.: ІСДО, 1993. – 144 с.
2. Романчук С.В. Геодезія: навчальний посібник / С.В. Романчук, В.П. Кирилюк, М.В. Шемякін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 296 с.
3. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії: навчальний посібник / Г.С. Ратушняк. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 179 с.
4. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Інженерна геодезія» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». / Укладачі : Чорномаз Н.Ю., Данильченко С.М. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. – 118 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_ vkazivky do vykonannya samostiynoyi roboty _“Inzhenerna heodeziya_”.pdf733,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools