Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39513
Title: Методичні вказівки до практичної роботи № 2 на тему: „Розрахунок параметрів режиму контактного шовного зварювання“ з дисципліни: „Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском“ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 131 „Прикладна механіка“
Authors: Береженко, Богдан Миколайович
Береженко, Євген Богданович
Король, Олег Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичної роботи № 2 на тему: „Розрахунок параметрів режиму контактного шовного зварювання“ з дисципліни: „Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском“ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 131 „Прикладна механіка“ / укл. : Б.М. Береженко, Є.Б. Береженко, О.І. Король . — Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022. — 27 с.
Issue Date: 2022
Submitted date: 2022
Date of entry: 23-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 27
Content: 1. Мета і завдання роботи 5 2. Порядок розрахунку і відпрацювання параметрів режиму шовного зварювання. 5 3. Розрахунок основних параметрів режиму шовного зварювання 5 4. Розрахунок параметрів шовного зварювання 10 5. Перевірочний розрахунок. 19 6. Завдання для розрахунку параметрів режиму зварювання 23 Перелік посилань 27
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39513
Copyright owner: © Береженко Б.М., Береженко Є.Б., Король О.І., 2022
References (Ukraine): 1.Орлов Б.Д., Чакаєв А.А.,ДмитриевЮ.В. и др.”Технология и оборудование контактной сварки.”-М.:Машиностроение,1986,352с.
2.Орлов Б.Д.,Чакаев А.А.,Дмитриев Ю.В.”Технология и оборудование контактной сварки.”-М:Машиностроение,1975,536с.
3.Гельман А.С “Теоретические основы контактной сварки.-М:Машиностроение,1962,90с.
4.Чулошников П.Л.Точечная и роликовая електросварка легированих сталей и сплавов.-М.:Машиностроение,1968,199с.
5.Кучук – Яценко С.И. Контактная стыковая сварка оплавлением . – Київ.: Наукова думка , 1992, 236 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_Rozrakhunok_ parametriv rezhymu kontaktnoho_2022.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools