Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39510
Title: Методичні вказівки до практичної роботи № 1 на тему: „Розрахунок параметрів режиму контактного точкового зварювання“ з дисципліни: „Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском“ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 131 „Прикладна механіка“
Authors: Береженко, Богдан Миколайович
Береженко, Євген Богданович
Король, Олег Іванович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичної роботи № 1 на тему: „Розрахунок параметрів режиму контактного точкового зварювання“ з дисципліни: „Технології та обладнання обробки і зварювання деталей тиском“ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 131 „Прикладна механіка“ / укл. : Б.М. Береженко, Є.Б. Береженко, О.І. Король . - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022. - 30 с.
Issue Date: 2022
Submitted date: 2022
Date of entry: 23-Dec-2022
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Number of pages: 30
Content: 1. Мета і завдання роботи 5 2. Порядок розрахунку і відпрацювання параметрів режиму контактного точкового зварювання 5 3. Розрахунок і вибір основних параметрів режиму контактного точкового зварювання. 6 3.1. Загальний підхід до проведення розрахунків і підбору параметрів режиму. 6 3.2. Аналіз властивостей матеріалу. 7 3.3. Вибір циклограми процесу точкового зварювання. 7 3.4. Вибір конструкції вузла і визначення діаметра ядра. 7 3.5. Вибір форми і марки матеріалу електродів. 10 3.6. Розрахунок зусилля стискання електродів. 12 3.7. Визначення часу імпульсу зварювального струму 13 3.8. Визначення інших часових параметрів процесу зварювання. 14 3.9. Визначення часу паузи і загального часу зварювання. 15 3.10. Розрахунок величини струму при точковому зварюванні. 16 4. Завдання для розрахунку параметрів режиму зварювання 26 Перелік посилань 30
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39510
Copyright owner: © Береженко Б.М., Береженко Є.Б., Король О.І., 2022
References (Ukraine): 1.Орлов Б.Д., Чакаєв А.А.,ДмитриевЮ.В. и др.”Технология и оборудование контактной сварки.”-М.:Машиностроение,1986,352с.
2.Орлов Б.Д.,Чакаев А.А.,Дмитриев Ю.В.”Технология и оборудование контактной сварки.”-М:Машиностроение,1975,536с.
3.Гельман А.С “Теоретические основы контактной сварки.-М:Машиностроение,1962,90с.
4.Чулошников П.Л.Точечная и роликовая електросварка легированих сталей и сплавов.-М.:Машиностроение,1968,199с.
5.Кучук – Яценко С.И. Контактная стыковая сварка оплавлением . – Київ.: Наукова думка , 1992, 236 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_Rozrakhunok_parametriv_2022.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools