Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39508
Title: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання
Authors: Сорочак, Андрій Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Програмне забезпечення інженерних розрахунків» / укладач: Сорочак А.П. – Тернопіль: Вид-то ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022. – 56 с.
Issue Date: 2022
Date of entry: 23-Dec-2022
Publisher: ТНТУ імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 69.04(07)
Number of pages: 56
Description: Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри будівельної механіки. Протокол № 2 від «3» жовтня 2022 р.
Content: Передмова ... 4 Лабораторна робота № 1. Статичний розрахунок балки... 5 Лабораторна робота № 2. Статичний розрахунок плоскої рами. Розрахункові сполучення зусиль ... 7 Лабораторна робота № 3. Дослідження напружено-деформованого стану балки-стінки... 11 Лабораторна робота № 4. Розрахунок циліндричного резервуару ... 13 Лабораторна робота № 5. Розрахунок плоскої комбінованої системи з використанням суперелементів ... 16 Лабораторна робота № 6. Розрахунок армування залізобетонних елементів ... 19 Лабораторна робота № 7. Розрахунок і конструювання плит ... 21 Лабораторна робота № 8. Розрахунок та проектування металевих конструкцій ...24 Лабораторна робота № 9. Розрахунок та конструювання ферм ... 27 Лабораторна робота № 10. Розрахунок просторової комбінованої системи ... 30 Лабораторна робота № 11. Розрахунок рами на динамічні впливи ... 33 Лабораторна робота № 12. Розрахунок та конструювання металевої вежі ... 35 Лабораторна робота № 13. Нелінійний розрахунок двопролітної балки з урахуванням повзучості бетону ... 39 Лабораторна робота № 14. Розрахунок залізобетонної рами у фізично нелінійній постановці ... 42 Лабораторна робота № 15. Розрахунок вантової ферми ... 44 Лабораторна робота № 16. Дослідження напружено-деформованого стану конструкцій, що працюють спільно з основою ... 46 Лабораторна робота № 17. Розрахунок конструкцій на грунтовій основі з використанням системи ГРУНТ ... 48 Лабораторна робота № 18. Розрахунок рами промислової будівлі ... 52 Рекомендована література ... 55
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39508
Copyright owner: © Сорочак А.П, 2022
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
References (Ukraine): 1. Городецкий, А.С. Компьютерные модели конструкций [Текст] / А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров. – К.: Факт, 2007. – 394 с.
2. Верюжский, Ю.В. Компьютерные технологии проектирование железобетонных конструкций [Текст] / Ю.В. Верюжский, В.И. Колчунов, М.С. Барабаш, Ю.В. Гензерский. – К.: Национальный авиационный университет, 2006. – 808 с.
3. Барабаш, М.С. Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций [Текст] / М.С. Барабаш, М.В. Лазнюк, М.Л. Мартынова, Н.И. Пресняков. – М.: Из-во Ассоциации строительных вузов, 2008. – 328 с.
4. Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. – К.: Из-во «Сталь», 2002. – 600 с.
5. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013: Учебное пособие [Текст] / Д.А. Городецкий, М.С. Барабаш, Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамо-нова / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – К.–М.: Электронное издание, 2013. – 376 с.
6. Водопьянов, Р.Ю. Программный комплекс ЛИРА-САПР 2015: Руководство пользователя. Обучающие примеры [Текст] / Р.Ю. Водопьянов, В.П. Титок, А.Е. Артамонова / Под ред. академика РААСН Городецкого А.С. – М.: Электронное издание, 2015. – 460 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_Prohram_zabezpechennya_22.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools