Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39059
Title: "Роз'ємні та нероз'ємні з'єднання" : методичний посібник та завдання до виконання графічних та самостійних робіт з курсу "Інженерна графіка"
Authors: Балабан, Степан Миколайович
Чиж, Віталій Михайлович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001 (UA)
Bibliographic description (Ukraine): "Роз'ємні та нероз'ємні з'єднання" : методичний посібник та завдання до виконання графічних та самостійних робіт з курсу "Інженерна графіка" / укладачі: Балабан С.М., Чиж В. М., – Тернопіль : видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2010. – 63 с. Текст: укр. - Бібліогр.: 12 назв.
Issue Date: 26-Feb-2010
Date of entry: 3-Nov-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: Гвинтові з'єднання, паяння,
зварювання, склеювання.
Number of pages: 63
Start page: 3
End page: 63
Abstract: У навчально - методичному посібнику висвітлено інформацію про роз'ємні і нероз'ємні з'єднання. На основі положень державних стандартів наведено приклади зображення і позначення різьбових, зварних, паяних і клеєних з'єднань. Подано необхідні відомості для викреслювання спрощених зображень болтового, шпилькового та гвинтового з'єднань, зображень з'єднань зварюванням, паянням та клеєнням.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39059
Copyright owner: Балабан С.М., Чиж В. М.
References (Ukraine): 1. Годик Е. И., Лысянский В. М., Михайленко В. Е., Пономарьов А. М. Техническое
черчение. - К.: Вища школа, 1983 - 328 с.
2. Федоренко В. А., Шошин А. И. Справочник по машиностроительному черчению.
- Л.: Машиностроение, 1977. - 328 с.
3. Левицкий В. С. Машиностроительное черчение. - М.: Высшая школа, 1988. - 352 с.
4. Михайленко В. Е., Пономарьов А. М. Инженерная графика. -К.: Вища школа, 1980.
- 352 с.
5. Михайленко В. Є., Найдиш В. М. Тлумачення термінів з прикладної геометрії,
інженерної та комп'ютерної графіки. - К.: Урожай, 1998. - 200 с.
6. Хаскін А. М. Креслення. - К.: Вища школа, 1976. - 436 с.
7. Милик М. П., Ковбашин В. І., Балабан С. М., Рассказов Ю. С., Маркович М. Й.,
Данильченко С. М., Пік А. І. Різьбові з'єднання. Методичні вказівки та завдання до
виконання графічних робіт з курсу машинобудівного креслення. - Тернопіль: Збруч,
2000. - 39 с.
8. Ковбашин В. І., Пік А. І., Рассказов Ю. С. Різьбові з'єднання. Методичний посібник
та завдання для виконання графічної і самостійної роботи студентами денної форми
навчання з курсу "Інженерна графіка" - Тернопіль: Видавництво ТДТУ ім. Івана Пулюя,
2007. - 74 с.
9. Милик М. П., Ковбашин В. І., Балабан С. М., Расскаов Ю. С., Данильченко С. М.,
Пік А. І., Маркович М. Й., Зубченко О. І., Михальчишин М. С. Умовне зображення та
позначення швів з'єднань, що зварюються. Методичні вказівки та завдання до
виконання графічних робіт з курсу машинобудівного креслення. - Тернопіль: Збруч,
1999. 26 с.
10. Лоцманов С. Н., Петрунин И. Е. Пайка металлов. - М.: Машиностроение, 1966.
- 252с.
11. Квасницький В. В., Квасницький В. Ф., Бугаєнко Б. В., Єрмолаєв Г. В. Паяння
матеріалів. Дослідження фізико - хімічних процесів та технологічних факторів при
паянні. - Миколаїв: Видавництво Національного університету кораблебудування ім.
адмірала Макарова, 2006. - 160 с.
12. Анурьев В. И. Справочник конструктора - машиностроителя. Том 3. 5-е изд. - М.:
Машиностроение, 1980. - 560 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2.pdf8,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools