Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39058
Title: "Виконання кінематичних схем" : методичний посібник та завдання до виконання графічної та самостійної робіт
Authors: Балабан, Степан Миколайович
Чиж, Віталій Михайлович
Матвійчук, Анатолій Володимирович
Шарик, Микола Володимирович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001 (UA)
Bibliographic description (Ukraine): "Виконання кінематичних схем" : методичний посібник та завдання до виконання графічної та самостійної робіт / укладачі: Балабан С.М., Чиж В. М., Матвійчук А. В., Шарик М. ЙВ., – Тернопіль : видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2011. – 67 с. Текст: укр. - Бібліогр.: 7 назв.
Issue Date: 17-Nov-2011
Date of entry: 3-Nov-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Keywords: Кінематична схема, елемент,
пристрій, перелік елементів.
Number of pages: 67
Start page: 3
End page: 67
Abstract: Навчально - методичний посібник присвячено вивченню теоретичних і практичних питань з виконання і оформлення схемної документації. Наведено теоретичні основи побудови умовних графічних позначень, які найчастіше викориристовіють під час викреслювання кінематичних принципових схем, приклади виконання схем і переліку елементів до них.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39058
References (Ukraine): 1. Лагерь А. И. Инженерная графика / А. И. Лагерь, С. А. Колесникова.- М.: Высшая
школа, 1985. - 176 с.
2. Селевестров М. Черчение / М. Селевестров. - М.: Высшая школа, 1985 .- 224 с.
3. Левицкий В. Машиностроительное черчение / В. Левицкий. - М.: Высшая школа,
1988. - 352 с.
4. Справочное руководство по черчению / [Богданов В. Н. и др.] - М.: Машиностроение,
1989. - 864 с.
5. Усатенко С. Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД / С. Т. Усатенко, Т. К.
Каченюк, М. В. Терехов. -М.: Издательство стандартов, 1992. - 316 с.
6. Михайленко В. Є. Інженерна та комп'ютерна графіка / В. Є. Михайленко, В. В.
Ванін, С. М. Ковальов, - К.: Каравела, 2003. - 340 с.
7. Кучер А. Немые кинематические схемы металлорежущихстанков: альбом. [2-е изд.],
-Л.: Машиностроение, 1977. - 136 с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-3.pdf7,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools