Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38639
Title: Вплив інерційних характеристик вузлів верстата на керованість позиціювання виконавчих органів
Other Titles: Influence of inertia characteristics of units of machine-tool on the control of the position of executive bodies
Authors: Замостний, Віталій
Савіцький, Даниїл
Шанайда, Володимир
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Замостний В. Вплив інерційних характеристик вузлів верстата на керованість позиціювання виконавчих органів / Замостний В., Савіцький Д., Шанайда Володимир Васильович // Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання", 28-29 квітня 2022 р. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 71–72. — (Механічна інженерія).
Bibliographic description (International): Zamostnyi V., Savitskyi D., Shanaida V. (2022) Vplyv inertsiinykh kharakterystyk vuzliv verstata na kerovanist pozytsiiuvannia vykonavchykh orhaniv [Influence of inertia characteristics of units of machine-tool on the control of the position of executive bodies]. Proceedings of the Ⅴ International Student Scientific and Technical Conference "Natural Sciences and Humanities. Current Issues" (Tern., 28-29 April 2022), pp. 71-72 [in Ukrainian].
Conference/Event: Ⅴ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2022
Issue Date: 28-Apr-2022
Submitted date: 19-Aug-2022
Date of entry: 19-Aug-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 621.9
Keywords: моделювання
деталі машин
компʼютерний аналіз
Page range: 71-72
Abstract: Серед перспективних напрямів дослідження варто виділити вивчення динамічних характеристик як верстатного обладнання в цілому, так і його окремих вузлів, кінематичних ланцюгів для успішного забезпечення продуктивності обробки, технологічних вимог до якості оброблених поверхонь, їх відповідності конструктивним вимогам.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38639
Copyright owner: Шанайда В.В., 2022
References (Ukraine): Vitenko, T., Shanaida, V., Drozdziel, P., Madlenak, R. Trends and Features of Internationalisation of Higher Education as a Major Factor of Higher Education Institutions Development. Paper presented at the 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017.
Скляров Р. Дослідження перехідних процесів електропривода металорізального верстата з використанням інформаційних технологій / Скляров Р., Шанайда В., Савчук М. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 16. — № 1. — С.117-125.
Редько Р. Г. Дослідження пружно-силових характеристик затискних цанг, виготовлених за діючими та новими технологіями / Р. Г. Редько, О. І. Редько, В. В. Шанайда, Р. А. Скляров // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 44. - С. 249-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2014_44_41.
Скляров Р. А. Розробка критеріальних оцінок для аналізу компоновок верстатів з паралельною кінематикою / Р. А. Скляров, В. В. Шанайда // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 74. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17396
Скляров Р. А. Динамічна модель приводу автоматичної заміни інструментів багатоцільових верстатів / Р. А. Скляров, Шанайда В. В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і технології сучасного машинобудування―, 11-12 травня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 155–156. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22711
Vitenko T. Features of creating a solid models and assembly operations at CAD-systems / Vitenko T., Shanaida V., Droździel P., Madlenak R. // 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017: IATED Academy, 2017. − P. 7464-7469. - Режим доступу: https://library.iated.org/view/VITENKO2017FEA
Скляров Р., Шанайда В. Використання багатофункціонального пакету MathCad при прогнозуванні параметрів металорізальних верстатів. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2012, С. 69.
Шанайда В.В. Пакет MathCAD в інженерних розрахунках/ Шанайда В.В. − Тернопіль: Видавництво ТДТУ, 2001. − 163 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Замостний_Савіцький-2022.pdf225,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools