Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38428
Title: Аналіз технології та організації перевезень молочної сировини і готової продукції (на прикладі ПрАТ «Тернопільський молокозавод»)
Other Titles: Analysis of transportation technology and organization of milk raw material and finished products (PJSC “Ternopil milk plant” as a case study)
Authors: Манза, Анастасія Василівна
Manza, Anastasiia Vasylivna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Манза А.В. Аналіз технології та організації перевезень молочної сировини і готової продукції (на прикладі ПрАТ «Тернопільський молокозавод»): кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 275.03 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / А.В. Манза − Тернопіль: ТНТУ, 2022. − 56 с.
Bibliographic description (International): Manza A.V. Analysis of transportation technology and organization of milk raw material and finished products (PJSC “Ternopil milk plant” as a case study): qualification work of the bachelor on a specialty 275.03 − "Transport technologies (on motor transport)" / A.V. Manza − Ternopil: TNTU, 2022. − 56 p.
Issue Date: 2022
Submitted date: 2022
Date of entry: 4-Jul-2022
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Матвіїшин, Анатолій Йосипович
Matviishyn, Anatolii Yosypovych
Committee members: Бабій, Андрій Васильович
Babii, Andrii Vasylovych
UDC: 656
Keywords: постачальники
сировина
споживачі
транспортування
маршрут
продукція
suppliers
the raw material
the consumers
transportation
product
Page range: 56
Abstract: Мета роботи: визначити раціональний маршрут перевезення технічної продукції з "Тернопільського молокозаводу" до своїх філій. Задачі, які було вирішено для досягнення мети: – проаналізовано господарську діяльності підприємства; – проведено аналіз розміщення потенційних постачальників сировини та точок збуту продукції; – розглянуто вимоги до транспортування молочної продукції; – виконано аналіз та вибір раціонального маршруту доставки неосновної продукції виробництва; – розглянуто застосування сучасних систем моніторингу переміщення транспорту, що перевозять молочну продукцію Об’єктом дослідження – вантажні перевезення, що здійснюються на "Тернопільському молокозаводі". Предмет дослідження – маршрут доставки технічної продукції до філій заводу.
Description: Роботу виконано на кафедрі автомобілів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться 21 червня 2022 р. о 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії № 11 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, навчальний корпус № 9.
Content: ВСТУП...5 1. Аналіз об'єкту дослідження...6 1.1 Аналіз господарської діяльності підприємства...6 1.2 Розміщення потенційних постачальників сировини та точок збуту продукції...11 1.3 Вимоги до транспортування молочної продукції...13 2. Заходи із вдосконалення транспортного процесу...22 2.1 Аналіз маршрутів доставки неосновної продукції виробництва...22 2.2 Вибір раціонального маршруту доставки неосновної продукції виробництва...29 2.3 Застосування сучасних систем моніторингу переміщення транспорту, що перевозять молочну продукцію...37 3. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці...41 3.1 Організація охорони праці на підприємстві ПрАТ «Тернопільський молокозавод»...41 3.2 Права працівників при укладанні трудових договорів щодо охорони праці...44 3.3 Удосконалення охорони праці на підприємстві...46 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...51
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38428
Copyright owner: Манза Анастасія Василівна, 2022
References (Ukraine): Babii A., Babii M.(2019) Taking impact of oscillation amplitude of boom sprayers load-bearing frame sections. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 97-104.
Babii A. (2019) Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 96, no 4, pp. 90–100.
Бабій М.В. Аналіз проблематики при взаємодії видів транспорту / Бісовський Н.М., Балацький С.С. // Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2020року – Т. : ТНТУ, 2020 – Том I. – С. 153.
Аулін В.В., Гриньків А.В., Лисенко С.В., Лівіцький О.М., Бабій А.В. Закономірності впливу високомодульних наповнювачів на розподіл полів напружень в поверхневих шарах деталей машин, виготовлених з полімерних композитних матеріалів. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022. Вип. 5(36)_І. С. 55-70.
Бабій А., Бабій М. (2019) «Дослідження міцності елементів конструкції функціонально-транспортуючих мобільних засобів», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(13), с. 87-91. doi: 10.37700/enm.2019.3(13).87-91. (Фахове видання України).
Бабій М.В., Ошуст Р.Р. Аналіз новинок спецтехніки для автомобільних перевезень. Матеріали Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій “. Тернопіль : ТНТУ, 2018. Том 1. С. 189.
Бабій М.В., Легета В.В. Квадратичний тренд як інструмент прогнозування товаропотоку для автоперевезень. Матеріали Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій “. Тернопіль : ТНТУ, 2017. Том 3. С. 20-21.
Бабій М.В. Дослідження раціональної тривалості робочого часу водія. Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“. Тернопіль : ТНТУ, 2016. Том 1. С. 105.
Бабій А.В. Аналіз причин травмування зернового матеріалу при збиранні та транспортуванні / Бабій А.В., Бабій М.В., Кучвара І.М. // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів», Харків. № 11. 2018. С. 27-34.
Бабій М.В. Проблеми транспортної логістики в аграрному секторі України / М.В. Бабій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 184 “Технічний сервіс машин для рослинництва”, Харків, 2017. – с.130–135.
Andreikiv O.E., Babii A.V., Dolinska I.Ya., and Matviiv Yu.Ya. Determination of the Residual Life of the Spraying Boom of a Field Sprinkler in the Maneuvering Loading Mode. Materials Science. Vol. 56. No. 1, July, 2020. P. 112–118.
Andreikiv О.E., Babii А.V. & Dolinska, І.Yа. Influence of the Working Media and Maneuvering Loading Mode on the Service Life of Spraying Booms of Field Sprinklers. Materials Science. Vol. 56. December, 2020. P.166–173.
Alexander Nanka, Ivan Morozov, Vladimir Morozov, Mykola Krekot, Anatolii Poliakov, Ivan Kiralhazi, Mykhailo Lohvynenko, Konstantin Sharai, Andriy Babiy, Mykola Stashkiv. Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4. No. 1 (100) (2019) Engineering Technological Systems. Р. 33 – 45.
Leshchak R.L., Babii А.V., Barna R.А., and Syrotyuk А.М. Corrosion resistance of steel of the frames of boom sprayers. Materials Science. Vol. 56. No. 3. November, 2020. P. 425–431.
Babii, M., Tson, O., Kuchvara, I., & Chernii, V. (2021). Підвищення ефективності організації дорожнього руху на нерегульованому перехресті. Розвиток транспорту, (1(8), 125-134. https://doi.org/10.33082/td.2021.1-8.12.
Бабій М.В. Шляхи вирішення логістичних проблем агропромислового комплексу України. Матеріали XX наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2017. С. 55.
Бабій М.В., Кучвара І.М. Ключові проблеми безпеки дорожнього руху в Україні. Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Кривий Ріг, 2017. С. 14–16.
Андрейків О.Є., Лисак А.Р., Штаюра Н.С., Бабій А.В. Оцінювання залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій з короткими корозійно-втом-ними тріщинами // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2017, №4. С. 84-90.
Babii A., Babii M.(2019) Impact of oscillation amplitude of boom sprayers load-bearing frame sections. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 95, no 3, pp. 97-104.
Babii A. (2020) Important aspects of the experimental research methodology / Andrii Babii // Scientific Journal of TNTU. Tern. : TNTU, 2020. Vol 97. No 1. P. 77–87.
В.В. Аулін, М.Є. Кристопчук, О.П. Цьонь, М.Я. Сташків, М.В. Бабій, Ю.Д. Бодоря. Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки, 2021, вип. 4(35). C. 247-253.
Бабій М.В. Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій / Бабій М.В., Бабій А.В., Матвіїшин А.Й. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Випуск 169 “Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу”, Харків, 2016. – С. 232–236.
Oleksandr Andreykiv, Andrii Babii, Iryna Dolinska, Nataliya Yadzhak, Mariia Babii. Residual lifetime prediction of field sprayer booms under the action of manoeuvre loading and corrosive environment. Procedia Structural Integrity. Volume 36, 2022, P. 36-42.
Бабій А.В., Коноваленко С.І., Бабій М.В., Цепенюк М.І. Причіпний пристрій широкозахватної машини. Деклараційний патент на корисну модель 140142 A01B 59/06 (2006.01). Заявлено 24.06.2019, u201907015 опубліковано 10.02.2020, бюл. № 3/2020.
Бабій А.В., Коноваленко С.І., Бабій М.В., Хомик Н.І. Причіпний пристрій широкозахватної машини. Деклараційний патент на корисну модель 138418 A01B 59/06 (2006.01). Заявлено 22.05.2019, u201905538 опубліковано 25.11.2019, бюл. № 22.
Babii A. (2020) Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection / Andrii Babii // Scientific Journal of TNTU. Tern. : TNTU, 2020. Vol 98. No 2. P. 99–109.
Andreikiv O.E, Lysyk A.R., Shtayura N. S., Babii A. V. Evaluation of the Residual Service Life of Thin-Walled Structural Elements with Short Corrosion-Fatigue Cracks // Materials Science. 2017. 53, No 4. P. 514-521.
Rybak, Т.І., Babii, А.V., Bortnyk, І.М. et al. Evaluation of the Service Life of the Frames of Sections of Boom Field Sprayers. Mater Sci 55, 374–380 (2019).
О.Л. Ляшук, О.П. Цьонь, В.О. Дзюра, М.В. Бабій, М.Є. Кристопчук, С.В. Лисенко, Ю.Д. Бодоря. Дослідження безпеки дорожнього руху на автошляхах. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки, 2022, вип. 5(36)_1. C. 311-317.
Бабій М.В., Владика Х.С., Смірнов М.М. Проблеми контейнерних перевезень в Україні та шляхи їх вирішення. Матеріали Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій “. Тернопіль : ТНТУ, 2019. Том 1. С. 158.
Бабій М.В. Дослідження параметрів стрічкового конвеєра для транспортування сипучих матеріалів. Матеріали наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2019. С. 37-38.
Бабій М.В. Дослідження параметрів стрічкового конвеєра для транспортування сипучих матеріалів. Матеріали наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2019. С. 37-38.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:275 — Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dyplom_Manza_А_2022.pdf13,82 MBAdobe PDFView/Open
Manza_avtorska_bakalavr.doc40,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools