Ⅷ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2022) : [75] Collection home page

Logo
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет(Республіка Польща)
 • Університет «Опольська Політехніка» (Республіка Польща)
 • Університет прикладних наук в Нисі (Республіка Польща)
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 01 – 02 червня 2022 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України — каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес
 9. Трансформація бізнес-процесів у контексті сталого розвитку

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Для участі в роботі конференції необхідно до 25 травня 2022 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді та сплатити організаційний внесок за реквізитами, які будуть надіслані після отримання тез.

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму (українською або англійською мовою).

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
тел.: +38 050 668 9327

Матеріали Ⅷ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 01-02 червня 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. 215 с.

Матеріали Ⅷ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
2
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ ⅩⅩⅠ СТОЛІТТЯ
8
11
13
16
22
27
30
32
34
37
40
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ, ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
43
46
49
52
53
РОЛЬ І ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
56
60
63
66
69
72
75
79
81
83
84
87
89
92
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
94
97
100
106
108
111
113
115
118
120
125
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
129
131
133
136
138
141
144
147
150
152
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
155
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ТОРГІВЛЯ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВЕДЕННЯ
159
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
163
166
168
171
174
180
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
184
187
188
191
195
198
200
202
205
209
 
212
215

Content


1
2
3
DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS AT THE MICRO-, MESO- AND MACRO-LEVEL: THE CONFLICT OF TRADITIONAL MODELS AND ECONOMIC REALITIES OF THE ⅩⅩⅠ CENTURY
8
11
13
16
22
27
30
32
34
37
40
PECULIARITIES OF THE INTEGRATION OF THE STATE, BUSINESS, SCIENCE, AND EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF SOCIETY
43
46
49
52
53
THE ROLE AND POTENTIAL OF DOMESTIC ENTREPRENEURSHIP IN THE DEVELOPMENT OF AN ECONOMICALLY STABLE COUNTRY
56
60
63
66
69
72
75
79
81
83
84
87
89
92
MODERN DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, THREATS
94
97
100
106
108
111
113
115
118
120
125
INNOVATIONS IN THE GLOBAL STOCK MARKET AND BANKING
129
131
133
136
138
141
144
147
150
152
IS THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE A CATALYST OR A DETERRENT TO PROGRESSIVE CHANGES IN THE DOMESTIC ECONOMIC SYSTEM?
155
ECONOMICALLY EFFECTIVE TRADE: UNDERSTANDING THE ESSENCE AND MODERN APPROACHES TO ITS CONDUCT
159
THE FUTURE OF COMPETITIVENESS: SMART MANAGEMENT, SMART TERRITORIES, SMART BUSINESS
163
166
168
171
174
180
TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
184
187
188
191
195
198
200
202
205
209
 
212
215

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 75 of 75
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Поствоєнне відновлення економіки України: загрози та перспективиКрупка, Андрій; Krupka, Andrii
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Нотатки-
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Видавнича сторінка-
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Оцінювання фінансово-економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності за умов економічної нестабільностіЄлецьких, Світлана; Петрищева, Катерина; Yeletskykh, Svitlana; Petrischeva, Kateryna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Формування свідомого громадянина: економічні, соціальні і екологічні наслідки туризмуШерстюк, Роман Петрович; Стойко, Ігор; Sherstiuk, Roman; Stoyko, Igor
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Соціальний капітал в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економічної системиТерон, Ірина; Theron, Iryna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Стратегічні аспекти управління персоналом на великих промислових підприємствах як чинник зміцнення конкурентних позицій національної економічної системиЄлецьких, Світлана; Брижниченко, Володимир; Yeletskykh, Svitlana; Bryzhnychenko, Volodymyr
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Стратегічні аспекти реалізації сталого розвитку сільського господарства Миколаївської областіУжва, Алла; Uzhva, Alla
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Оптимізація оподаткування заробітної плати на підприємствахПанченко, Поліна; Panchenko, Polina
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Європейський досвід управління відходами: вибрані аспектиМариненко, Наталія Юріївна; Вітенько, Тетяна Миколаївна; Крамар, Ірина Юріївна; Marynenko, Nataliia; Vitenko, Tetiana; Kramar, Iryna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Сучасні тенденції управління громадою в умовах цифрової трансформаціїТаран, Оксана; Taran, Oksana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Стимулювання бізнесу в період воєнного стану в УкраїніМогильська, Василина; Mohylska, Vasylyna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громадЮхно, Альона; Гопцій, Дмитро; Iukhno, Alona; Hoptsii, Dmytro
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Global war threats to sustainable developmentКрамар, Ірина Юріївна; Kramar, Iryna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Управління в умовах високої волатильності зовнішнього середовищаШашко, Вікторія; Мироненко, Євгеній; Shashko, Viktoriia; Myronenko, Evhenii
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Цифровізація − сучасний фактор розвитку бізнес-процесівКазимир, Яна; Kazymyr, Yana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Підходи до удосконалення бізнес-процесів підприємстваБаран, Тетяна; Baran, Tetyana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Благоустрій населених пунктів, як індикатор рівня їх соціально-економічного розвиткуКошкалда, Ірина; Анопрієнко, Тетяна; Koshkalda, Iryna; Anopriienko, Tetiana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Необхідність виокремлення податкової експертизи як окремого видуГайова, Анна; Гаркуша, Дана; Haiova, Anna; Harkusha, Dana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Вплив державного боргу на конкурентоспроможність та економічне зростання національної економікиСлободян, Яна; Slobodian, Yana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Страховий ринок України – каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системіДобровінська, Дарина; Dobrovinska, Daryna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Управління виробничими та трудовими ресурсами в системі менеджменту підприємстваБубняк, Тетяна; Кужда, Тетяна Іванівна; Bubniak, Tetiana; Kuzhda, Tetiana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Використання інтернет-технологій українським бізнесом: виклики сьогоденняНагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, Iryna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Конкурентоспроможність в умовах воєнного стануВасилюк, Юлія; Vasyliuk, Juliia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Забезечення ефективності банківської системиТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, Nataliia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Механізм управління інноваційною діяльністю підприємстваРадинський, Сергій Віталійович; Дячун, Ольга Дмитрівна; Radynskiy, Serghiy; Dyachun, Olga
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Світові тенденції банківських інноваційПетканич, Марія-Вікторія; Petkanych, Mariia-Viktoriia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Світові тенденції розвитку ринку фінансових технологійРадинський, Сергій Віталійович; Дячун, Ольга Дмитрівна; Radynskiy, Serghiy; Dyachun, Olga
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Інновації в глобальній банківській діяльностіСтельмах, Дарина; Юрик, Наталія Євгенівна; Stelmakh, Daryna; Yuryk, Nataliia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Інновації у глобальні біржовій сфері та банківській діяльностіНіколайчук, Юрій; Nikolaychuk, Yuriy
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Інновації у глобальній біржовій сферіДолик, Ірина; Dolyk, Irina
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Інноваційні інструменти ризик-менеджменту для забезпечення стійкості банківських установГнатюк, Лідія; Hnatyuk, Lydia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Роль держави у зміцненні конкурентних позицій вітчизняного бізнесу: євроінтеграційний контекстБорщевський, Віктор; Чех, Мирослава; Borshchevskyi, Viktor; Chekh, Myroslava
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Monobank – прорив банківської сфериВероніка, Вероніка; Hladii, Veronika
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Внутрішні фінансові ресурси транснаціональних корпораційШтефан, Людмила; Shtefan, Liudmyla
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Актуальність зберігання економічної та фінансової інформації через «хмарні технології» у період воєнного стануГарматій, Сергій Васильович; Harmatii, Serhii
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Стан банківської системи України в умовах війни та ризики фінансового секторуОдайський, Олександр; Odayskyy, Oleksandr
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Ювелірний ринок: історія успіху бренду PANDORAХимич, Ірина Григорівна; Любінська, Ольга; Khymych, Iryna; Liubinska, Olha
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконаленняТанчик, Мар’яна; Tanchyk, Mariana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Аналіз сутності фінтеху за допомогою модифікованого методу запитаньСеменог, Андрій; Semenog, Andrii
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Функціонування вітчизняного бізнесу в умовах війниМаряш, Микола; Mariash, Mykola
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Вплив експортного потенціалу в умовах кризи зед, фінансово-економічних ризиків та глобалізаціїБондар, Валерія; Bondar, Valeriia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Напрями регулювання фінансової напруженост: осучаснення загрозЛіхоносова, Ганна; Likhonosova, Ganna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Діяльність меблевої промисловості в умовах коронавірусної пандемії та російської війни проти УкраїниГалиняк, Леся; Павликівська, Ольга Іванівна; Halyniak, Lesia; Pavlykivska, Olha
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Управління фінансовими ресурсами держави в системі органів казначейства в умовах воєнного стануГой, Віта; Hoi, Vita
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Особливості забезпечення фінансовими ресурсами потреб збройних сил України у 2022 роціБондар, Катерина; Чистик, Олександр; Bondar, Katerina; Chistik, Alexander
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Ефективність використання національного інноваційного потенціалуСемчишин, Євгенія; Шведюк, Ірина; Semchyshyn, Evheniia; Shvedyuk, Irina
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої державиСульженко, Роман; Sulzhenko, Roman
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Цифровий банк як нова модель банківського бізнесуАкопян, Дарина; Akopyan, Darina
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Релокація українського бізнесу: переміщення підприємств в умовах повномасштабного російського вторгненняПровальна, Юлія; Provalna, Yuliia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Зміст-
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Мотиваційний чинник як основа підвищення ефективності виробництваСемчишин, Євгенія; Бутковська, Вікторія; Semchyshyn, Evheniia; Butkovskaya, Victoria
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Особливості діяльності підприємств харчової промисловості в період воєнного стануПарфенюк, Христина; Parfenyuk, Khrystyna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Сутність беззбитковості господарської діяльності підприємстваПавлишин, Євгеній; Pavlyshyn, Yevhenii
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Маркетинг у діяльності малого та середнього бізнесу: додаткові витрати чи запорука успіху?Поцілуйко, Анастасія; Potsiluiko, Anastasia
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Креативна економіка та місце України у глобальному інноваційному просторіМариненко, Наталія Юріївна; Шевчук, Роман; Marynenko, Nataliia; Shevchuk, Roman
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Роль податкового стимулювання у розвитку стійкості державиОрел, Володимир; Orel, Volodymyr
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Правовий захист інноваційно-інвестиційної політики державиЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Мале та середнє підприємництво як рушій економічного розвитку державиОлексевич, Мар’яна; Oleksevych, Mariana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Сутність підприємництва та його роль у економічному розвитку державиВдовичак, Тетяна; Vdovychak, Tatiana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Розробка трансформаційного механізму зміцнення економічної безпеки підприємницької діяльностіКалінеску, Тетяна; Підмогильний, Сергій; Calinescu, Tetyana; Pidmohylnyi, Serhii
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Зарубіжний досвід державного регулювання забезпечення продовольчої безпекиАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Управління регіонами і громадами в нових реаліях розвитку України: стратегування, планування, проєктний менеджментЗасадко, Валентина; Василиця, Оксана; Zasadko, Valentyna; Vasylytsia, Oksana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Підприємницька комунікативна етика в умовах цифровізаціїЦіх, Галина Володимирівна; Винник, Тетяна Михайлівна; Tsikh, Halyna; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Редакційна сторінка-
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Використання інформаційно-аналітичних систем для аналізу данихМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Вплив цифрових технологій на ефективність сільськогосподарського виробництваГула, Інна; Hula, Inna
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Особливості та тенденції розвитку цифрової економіки в УкраїніДомбровська, Олена; Dombrovska, Olena
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Комунікативна культура – основа успішної діяльності сучасного бізнесуХимич, Ірина Григорівна; Химич, Олена; Khymych, Iryna; Khymych, Olena
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів: продовольча безпека в умовах війниПопадинець, Назарій; Popadynets, Nazariy
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Війна та український бізнесПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Інфляція споживчих цін в умовах військової агресіїПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, Tetiana
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022До програми розвитку туризму в післякризовий періодМельник, Лілія Миколаївна; Паляниця, Віктор Анатолійович; Melnyk, Liliya; Palianytsia, Viktor
Conference Abstract1-Jun-202213-Jul-2022Титульна-
Proceedings Book1-Jun-202227-Jun-2022Матеріали Ⅷ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 75 of 75