Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37003
Title: СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ІЗ ЕЛАСТИЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ
Other Titles: SYNTHESIS OF SCREW WORKING BODIES WITH ELASTIC SURFACES AND RESULTS OFWORKING BODY RESEARCH
Authors: Гевко, Іван Богданович
Довбуш, Тарас Анатолійович
Цьонь, Олег Петрович
Довбуш, Анатолій Дмитрович
Станько, Андрій Ігорович
Bibliographic description (Ukraine): Гевко, Ів. Б., Довбуш, Т. А., Цьонь, О. П., Довбуш, А. Д., &Станько,А. І.(2021). Синтез гвинтових робочих органів із еластичними поверхнями та результати їх дослідження. Сільськогосподарські машини, 47, 63-72.
Bibliographic description (International): Hevko, I., Dovbush, T., Tson, O., Dovbush, A.,&Stanko,A. (2021). Synthesis of screw working bodies with elastic surfaces and results ofworking bodyresearch. Agricultural Machines, 47, 63-72.
Issue Date: Dec-2021
Date of entry: 30-Dec-2021
Publisher: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ, 2021, Вип. 47
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцьк
UDC: 621.86
Keywords: гвинтовий транспортер, еластичний елемент транспортера, гвинтовий робочий орган, параметри гвинтового транспортера, ступінь пошкодження зерна
Page range: 63-72
Abstract: Гвинтові транспортери мають широке використання у різних галузях економіки, зокрема у фармацевтичній галузі, харчовій та переробній промисловості, а також у сільському господарстві. До гвинтових транспортерів висуваються вимоги, що залежать від матеріалу, який транспортується. Однією з вимог є забезпечення можливості безпечного переміщення матеріалів, що легко пошкоджуються, зокрема зернових мас. У статті представлено теоретичне обґрунтування підвищення ефективності транспортування сипких вантажів гвинтовими транспортерами. Також у статті проведено аналіз останніх досліджень за цією проблематикою. У результаті огляду джерел інформації визначена проблема, яку необхідно вирішити. Метою проведеного дослідження є визначення продуктивності транспортування сипких матеріалів та встановлення ступеня травмування зернового матеріалу розробленими гвинтовими робочими органами із еластичними поверхнями. Для пошуку нових варіантівгвинтових робочих органів із еластичними поверхнями, які б забезпечували мінімальне пошкодження зернових матеріалів, використано метод синтезу ієрархічних груп за допомогою морфологічного аналізу. Експерименти проведені для різних типів робочих органів ізеластичними поверхнями: із суцільним камеро-подібним елементом; із периферійною еластичною щіткоподібною частиною; із щіткоподібним елементом. У статті запропоновані рекомендації щодо вибору частоти обертання шнеку для мінімізації пошкоджень сипких матеріалів. Також встановлено раціональний кут нахилу гвинтового робочого органу, за якого продуктивність шнекового транспортера буде максимальною. Встановлено, що продуктивність зростає із збільшенням внутрішнього діаметра кожуха шнека і частоти обертання гвинтових робочих органів у випадку горизонтального розташування.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37003
URL for reference material: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal32/article/view/649/634
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри транспортних технологій та механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
649-Текст статті-2369-1-10-20211208.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools