Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35973
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів»
Authors: Левкович, М.Г.
Кищун, В.А.
Гандзюк, М.О.
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, факультет інженерії машин, споруд та технологій, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів» для здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» / Укладачі: Левкович М.Г., Кищун В.А., Гандзюк М.О. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. – 249 с.
Issue Date: 2021
Submitted date: 2021
Date of entry: 10-Oct-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ імені Івана Пулюя, ФМТ, каф. АМ
Description: Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти, освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».
Content: Вступ Тема 1. Загальні відомості Тема 2. Зчеплення Тема 3. Коробка переміни передач і роздавальна коробка Тема 4. Карданні передачі Тема 5. Головна передача, диференціал і привод ведучих коліс Тема 6. Мости Тема 7. Підвіска Тема 8. Гальмове керування Тема 9. Рульове керування Тема 10. Несучі системи Тема 11. Автомобільні колеса Список використаних джерел
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35973
Copyright owner: Левкович М.Г., Кищун В.А., Гандзюк М.О.
References (Ukraine): Ганзюк М.О. Аналіз конструкцій та розрахунок автомобілів: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.090258 «автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання / М.О. Ганзюк. – Луцьк.: ЛНТУ, 2011. – 196 с.
Вахламов В.К. Автомобили. Конструкция и элементы расчета: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.К. Вахламов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 480 с.
Осепчугов В.В. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета: учебник для студентов вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» / В.В. Осепчугов, А. К. Фрумкин. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.
Основенко М.Ю. Трансмісія автомобіля: навч. посібник / М.Ю. Основенко, Г.А. Філіпова. – К.: УТУ, 1998. – 156 с.
Автомобили. Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия // Под ред. А.И. Гришкевича. – Мн.: Выш.шк., 1985. – 240 с.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій Аналіз конструкцій (2021).pdf10,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools