Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28964
Title: Експериментальна установка та методика проведення досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі
Other Titles: Экспериментальная установка и методика проведения исследований канатного механизма для загрузки малых складских помещений яблок в таре
Experimental installation and method of carrying out the investigation of rope mechanism for loading small storage premises by packed apples
Authors: Гевко, Роман Богданович
Никеруй, Юрій Степанович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Гевко Р.Б. Експериментальна установка та методика проведення досліджень канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі / Р.Б. Гевко, Ю.С. Никеруй // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". - Луцьк. - 2019. - Випуск № 67. - С. 29-33.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 3-Oct-2019
Publisher: Луцький національний технічний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Луцький національний технічний університет
UDC: 621.33
Keywords: вантаж
яблука
транспортування
установка
канатний механізм
складські приміщення
рамна конструкція
Page range: 29-33
Abstract: На основі розробленого комплексу запатентованих технічних рішень запропонована експериментальна установка канатного механізму для завантаження малих складських приміщень яблуками у тарі. Наведена методика проведення експериментальних досліджень для забезпечення ефективного виконання технологічного процесу при мінімальних травмуваннях яблук при їх транспортуванні для тривалого їх зберігання.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28964
Copyright owner: Гевко Р.Б., Никеруй Ю.С.
References (Ukraine): 1. Гевко Р.Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія / Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І.- Тернопіль: Астон, 2012. – 204 с. 2. Гевко Р.Б. Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах / Р.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, Р.І. Розум, М.Б. Клендій та ін. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – 180 с. 3. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчѐт подъѐмно-транспортных машин. – К.: Вища школа. – 1988. – 426 с. 4. Ляшук О.Л. Коливання канатів гнучких конвеєрів для транспортування насипних вантажів / О.Л. Ляшук // Збірник науково-технічних праць. Національний лісотехнічний університет України. Випуск 20.9 «Науковий вісник НЛТУ України». – Львів, 2010. – С. 84-88. 5. Ляшук О.Л. Теоретичне дослідження підвісних механізмів піднімально-транспортних лебідок / О.Л. Ляшук, О.А. Колесник, С.Л. Мельничук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2016. – Вип. 53. – С. 97-102. 6. Мартинців М.П. Розрахунок основних елементів підвісних канатних лісотранспортних установок / М.П. Мартинців. – Київ: Ясмина, 1996. – 175 с. 7. Мартинців М.П. Теоретичні основи розробки несучих і тягових канатних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.02.02 «Машинознавство» / М.П. Мартинців. – Львів, 2011. – 22 с. 8. Мельничук С.Л. Обґрунтування параметрів лебідки переносної з підвищеною навантажувальною здатністю / С.Л. Мельничук, О.Л. Колесник // Всеукраїнський науково-технічний журнал «техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2016. – № 1(93). – С. 10-13. 9. Мельничук С.Л. Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів / С.Л. Мельничук, В.М. Клендій // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини» Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2015. – Вип. 34. С. 59-66. 10. Гевко Р.Б. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою шнекового транспортера / Р.Б. Гевко, Ю.Б. Гладьо, М.І. Шинкарик, О.М. Клендій // Вісник інженерної академії України. – К., 2014. – № 2. – С. 163–168. 11. Рогатинський Р.М. Канатний механізм завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель №125377 МПК B 65 G 7/08, 25/00 / Р.М. Рогатинський, Ю.С. Никеруй, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко. Заявка № u201711503. Заявл. 24.11.2017. Опубл. 10.05.2018. Бюл.№ 9. 12. Никеруй Ю.С. Канатний механізм для завантаження складського приміщення. Патент України на корисну модель №130576 МПК B 65 G 7/00 / Ю.С. Никеруй, Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, Б.В.Погріщук, Н.В.Добіжа. Заявка № u201807507. Заявл. 04.07.2018. Опубл. 10.12.2018. Бюл.№ 23. 13. Гевко Р.Б. Канатний механізм завантаження секційного складського приміщення. Патент України на корисну модель №133964 МПК B 65 G 7/08, 25/00 / Р.Б. Гевко, Ю.С. Никеруй, І.Г. Ткаченко, О.Л. Ляшук, Б.В. Погріщук. Заявка № u201811869. Заявл. 30.11.2018. Опубл. 25.04.2019. Бюл.№ 8.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наукові нотатки № 67_2019_без титулки (1).pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools