Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27916

Title: Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій . Колективна монографія
Authors: Фалович, Володимир Андрійович
Баб'як, Г.П.
Бакуліна, Н.М.
Бурліцька, Оксана Петрівна
Голда, Надія Михайлівна
Ілляшенко, С.М.
Ілляшенко, Н.С.
Краузе, Ольга Ігорівна
Міщук, Оксана Іванівна
Мулярчук, В.М.
Оксентюк, Богдана Адріївна
Пушкар, З.М.
Рожко, Наталія Ярославівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Ціх, Галина Володимирівна
Тимошик, Михайло Морозенкович
Шпилик, Світлана Василівна
Шпилик, Олександра Богданівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Піняк, Ірина Любомирівна
Химич, Ірина Григорівна
Тимошик, Наталія Степанівна
Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Наталія Богданівна
Погайдак, О.Б.
Малюта, Людмила Ярослівівна
Bibliographic description (Ukraine): Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій / В.А. Фалович [та ін.] ; за ред. д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2019. – 231 с.
Conference/Event: Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій
Issue Date: 2019
Date of entry: 16-Apr-2019
Publisher: ФОП Шпак В. Б.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 339.13
Keywords: маркетинг
мерчандайзинг
маркетинг послуг
стратегія
корпоративний імідж
управління ризиками
управління персоналом
маркетинговий аналіз
інтернет маркетинг
мотивація праці
ланцюги поставок
Page range: 231
Abstract: В колективній монографії проведено аналітичне обґрунтування концепцій формування ринкового попиту, зокрема, визначено особливість мерчандайзингу в різних сферах послуг, досліджено комплекс продажів в системі «маркетинг-мікс» підприємства та маркування продукції, а також охарактеризовано питання використання інтернет ресурсу та формування мережевих ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту. Заслуговує на увагу запропонований вченими маркетинговий інструментарій моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства, а також проведений маркетинговий аналіз конкурентних переваг і конкурентоздатності промислових підприємств України, основні підходи до управління ризиками на промислових підприємствах. Важливими на сьогоднішній день залишаються питання стратегічного управління розвитком підприємств. В цьому контексті в монографії визначено важливість та необхідність використання стратегії диверсифікації, досліджено стратегічні та тактичні орієнтири розвитку бізнесу, а також розглянуто питання стратегії управління персоналом. Викладені у монографії результати досліджень колективу авторів актуальні і характеризуються новизною. Структура і зміст монографії доводять, що авторам вдалося проаналізувати найважливіші економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій і виявити особливості їх використання як інструменту оптимізації виробничо-господарської діяльності підприємств в умовах сучасного науково-технічного середовища.
Description: Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів та присвячена аналізу економічних, соціальних та психологічних аспектів сучасних маркетингових технологій. Розглянуто маркетингові аспекти моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку, приділено увагу питанням управління ризиками на промислових підприємствах, сформульовано орієнтири розвитку бізнесу. Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.
Content: Баб’як Г. П. Відбір персоналу – основа технологій управління якістю персоналу
Бакуліна Н.М. Креативна економіка в сфері освіти
Бурліцька О.П. Особливості мерчандайзингу в різних сферах послуг
Голда Н.М. Комплекс продажів в системі “маркетинг-мікс” підприємства
Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства: маркетингові аспекти
Краузе О.І. Розвиток автомобілебудівної промисловості Китаю
Міщук О.І., Гарасим Л.Г. Корпоративний імідж і його роль у виробничій діяльності підприємства
Мулярчук В.М. Диверсифікація як стратегічний напрям розвитку бізнесу
Оксентюк Б.А., Оксентюк С.О. Маркування продукції
Пушкар З. М., Пушкар Б. Т. Сутність стратегії управління персоналом
Рожко Н.Я. Маркетинговий аналіз конкурентних переваг і конкурентоздатності промислових підприємств України
Семенюк С.Б., Семенюк А.І. Стратегічні і тактичні орієнтири розвитку бізнесу
Фалович В.А., Ціх Г.В., Тимошик М.М. Концептуальні підходи до управління ризиками на промислових підприємствах
Химич І.Г., Тимошик Н.С. Щастя залежить тільки від нас: як зуміти пристосовуватися до реалій життя
Шпилик С.В., Шпилик О.Б. Поняття та особливості використання інтернет ресурсу у сучасному маркетингу
Якимишин Л.Я., Піняк І.Л. Сучасні тенденції формування мережевих ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту
Андрушків Б. М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Малюта Л.Я. Шляхи вирішення проблем мотиваціїї праці у контекстах реалізації економічних, соціальних та маркетингових технологій
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27916
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019
References (Ukraine): Баб’як Г. П. Відбір персоналу – основа технологій управління якістю персоналу
Бакуліна Н.М. Креативна економіка в сфері освіти
Бурліцька О.П. Особливості мерчандайзингу в різних сферах послуг..
Голда Н.М. Комплекс продажів в системі “маркетинг-мікс” підприємства
Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Моделювання вибору стратегій інноваційного розвитку промислового підприємства: маркетингові аспекти
Краузе О.І. Розвиток автомобілебудівної промисловості Китаю
Міщук О.І., Гарасим Л.Г. Корпоративний імідж і його роль у виробничій діяльності підприємства
Мулярчук В.М. Диверсифікація як стратегічний напрям розвитку бізнесу
Оксентюк Б.А., Оксентюк С.О. Маркування продукції
Пушкар З. М., Пушкар Б. Т. Сутність стратегії управління персоналом
Рожко Н.Я. Маркетинговий аналіз конкурентних переваг і конкурентоздатності промислових підприємств України
Семенюк С.Б., Семенюк А.І. Стратегічні і тактичні орієнтири розвитку бізнесу
Фалович В.А., Ціх Г.В., Тимошик М.М. Концептуальні підходи до управління ризиками на промислових підприємствах
Химич І.Г., Тимошик Н.С. Щастя залежить тільки від нас: як зуміти пристосовуватися до реалій життя
Шпилик С.В., Шпилик О.Б. Поняття та особливості використання інтернет ресурсу у сучасному маркетингу
Якимишин Л.Я., Піняк І.Л. Сучасні тенденції формування мережевих ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту
Андрушків Б. М., Кирич Н.Б., Погайдак О.Б., Малюта Л.Я. Шляхи вирішення проблем мотиваціїї праці у контекстах реалізації економічних, соціальних та маркетингових технологій
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografija_2019.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open
Monografija_2019.djvu2,62 MBDjVuView/Open
Monografija_2019-1__COVER.png53,34 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools