Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26125
Title: Взаємодія української діаспори та державної влади в США щодо відзначення Дня Незалежності України 22 січня
Other Titles: Interaction of ukrainian diaspora and the USA government regarding celebration of Ukrainian Independence Day on january 22
Authors: Щигельська, Галина Остапівна
Shchyhelska, Halyna Ostapivna
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська 56, доцент кафедри українознавства і філософії
Bibliographic description (Ukraine): Щигельська Г. Взаємодія української діаспори та державної влади в США щодо відзначення Дня Незалежності України 22 січня / Г. Щигельська // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича : Історія. – Чернівці : Чернівецький університет, 2018. – № 1. – С. 136-145.
Bibliographic description (International): Shchyhelska H. Interaction of Ukrainian Diaspora and the USA Government regarding celebration of Ukrainian Independence Day on January 22 / H. Shchyhelska // History Journal of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University : History. – Chernivtsi: Chernivtsi University, 2018. – № 1. – P. 136-145.
Issue Date: 2018
Submitted date: 2018
Date of entry: 16-Nov-2018
Publisher: Чернівецький університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: Чернівці
UDC: 94(73=161.2)-043.5:342.5(73)](045)
Keywords: 22 січня
День незалежності України
українська діаспора
США
взаємодія
конгрес
January 22
Ukrainian independence day
Ukrainian diaspora
USA
interaction
Congress
Page range: 136-145
Abstract: У статті розглянуто процес взаємодії української етнічної групи з представниками влади та державними структурами США щодо відзначення на офіційному рівні Дня Незалежності України 22 січня. Проаналізовано форми і методи впливу української діаспори на державні інститути. Серед основних результатів взаємодії відзначається проголошення декларацій про відзначення 22 січня як Дня Незалежності України в 15 штатах та багатьох містах, а також святкування Днів Української Незалежності в конгресі.
Description: 2018 marks the 100th anniversary of the proclamation of Ukrainian independence. On January 22, 1918, the Ukrainian People’s Republic proclaimed its independence by adopting the IV Universal of the Ukrainian Central Rada, although this significant event was «wiped out» from the public consciousness on the territory of Ukraine during the years of the Soviet totalitarian regime. At the same time, January 22 was a crucial event for the Ukrainian diaspora in the USA. This article examines how American Ukrainians interacted with the USA Government institutions regarding the celebration and recognition of the Ukrainian Independence day on January 22. The attention is focused on the activities of ethnic Ukrainians in the United States, directed at the organization of the special celebration of the Ukrainian Independence anniversaries in the US Congress and cities. Drawing from the diaspora press and Congressional Records, this article argues that many members of Congress participated in the observed celebration and expressed kind feelings to the Ukrainian people, recognised their fight for freedom, during the House of Representatives and Senate sessions. Several Congressmen submitted the resolutions in the US Congress urging the President of United States to designate January 22 as «Ukrainian lndependence Day». January 22 was proclaimed Ukrainian Day by the governors of fifteen States and mayors of many cities.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26125
Copyright owner: © Галина Щигельська, © Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2018
References (Ukraine): 1. М. Лендьєл, Формування українського лобі в США в першій половині ХХ ст.: успіхи і проблеми функціонування [Formation of the Ukrainian lobby in the USA in the first half of the twentieth century: successes and problems of functioning], in «Соціально-економічні та етнополітичні зміни в країнах Центральної і Південно-Східної Європи (др. пол. 80-х – пер. пол. 90-х років ХХ ст.», Ужгород, Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1997, с. 103-108; М. Лендьєл, Між Америкою та Україною. Українська громада в США як група політичного тиску [Between America and Ukraine. The Ukrainian community in the USA as a group of political pressure], «Нова політика», 1998. н. 4, с. 2-8. Congressional Record, Proceedings and debates of the 86th congress, first session, vol. 105, part 1, January 7, 1959, to January 29, 1959, Washington, United States Government Printing Office, 1959, 1478 p.; Congressional Record, Proceedings and debates of the 94th Congress, second session, vol. 122, part 1, January 19, 1976 to January 27, 1976, Washington, United States Government Printing Office, 1976, 1236 p.; Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (ГДА МЗС України), ф. 1 Міністерство закордонних справ Української РСР. Документи з основної діяльності за 1958-1978 рр., оп. 2, спр. 853 Довідки та документи Відділу преси про діяльність української еміграції, її зв’язки з правлячими колами країн перебування, 853 арк.; спр. 854 Довідки та документи Відділу преси про антирадянську діяльність українських буржуазних націоналістів, 95 арк., спр. 855 Довідки та документи Відділу преси про позицію українських буржуазних націоналістів з питань міжнародної політики, 79 арк. Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.13, 15 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.21, 23 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.22, 24 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1955, н. 14, 22 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1955, н. 15, 25 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1956, н. 12, 21 січня, с.3; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 14, 22 січня, с.7; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 17, 25 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1970, н. 14, 22 січня, с.1.; Свобода (Джерсі-Сіті), 1956, н. 12, 21 січня, с.1,3; Свобода (Джерсі-Сіті), 1957, н. 12, 21 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н.14, 22 січня, с.8; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 17, 25 січня, с.1,2; Свобода (Джерсі-Сіті), 1964, н. 15, 23 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1965, н.10, 16 січня, с.1.; Свобода (Джерсі-Сіті), 1960, н. 17, 27 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1976, н.15, 24 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1979, н.12, 17 січня, с.1. П. Гуцал Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923) [Ukrainian emigration of Canada and the USA and national liberation movement in Western Ukraine (1914-1923)], дисерт. канд. іст. наук спец. 07.00.01, Львів, 2005, c. 166-167. Історія української іміграції в Америці : Збереження культурної спадщини [History of Ukrainian Immigration in America: The preservation of cultural heritage], Нью-Йорк, Український музей, 1984, c. 39. М. Лендьєл, Формування українського лобі в США в першій половині ХХ ст.: успіхи і проблеми функціонування, с. 104. О Сухобокова, Українська громада США та українське питання в період Першої світової війни [The Ukrainian community in the United States and the Ukrainian question during the First World War], «Американська історія та політика», 2016, № 1, .c. 157. Українська Центральна Рада проголосила повну Независимість України [The Ukrainian Central Rada proclaimed the full Independence of Ukraine],Свобода (Джерсі- Сіті), 1918, н.12, 29 січня, с.1.; А. Драган, З пожовклих листків [From the yellow pages],Свобода (Джерсі- Сіті), 1958, н.14, 22 січня, с.3. Р. Ільницький, Призначення українців в Америці [Function of Ukrainians in America], Нью-Йорк, б.в., 1965, c.103-104. Знову світле 22 січня [Bright January 22 again], Свобода (Джерсі- Сіті), 1981, н.14, 22 січня, с.2. М. Лендьєл, Формування українського лобі в США в першій половині ХХ ст.: успіхи і проблеми функціонування, с. 106-107. М. Лендьєл, Формування українського лобі в США в першій половині ХХ ст.: успіхи і проблеми функціонування, с. 106. Д. Галичин, На переломі: звіт з діяльності Українського Конгресового Комітету за роки 1952-1955 [At the turn: a report on the activities of the Ukrainian Congress Committee for the years 1952-1955], Свобода (Джерсі- Сіті), 1955, н.108, 8 червня, с.2. Д. Галичин, На переломі: звіт з діяльності Українського Конгресового Комітету за роки 1952-1955, с.2. Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.13, 15 січня, с.1. Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.13, 15 січня, с.1. Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.13, 15 січня, с.1. Дні української незалежности в Америці [Ukrainian independence days in America], Свобода (Джерсі- Сіті), 1953, н.21, 23 січня, с.1. Губернатори Стейтів Ілиной і Вискансин проголосили «Український День» [Governors of Illinois and Wisconsin proclaimed «Ukrainian Day»], Свобода (Джерсі- Сіті), 1953, н.22, 24 січня, с.1. Губернатор стейту Меріленд проголосив «Український День» [Governor of the State of Maryland proclaimed «Ukrainian Day»] Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.13, 15 січня, с.1. Конгресмен Керстен промовлятиме на Українському Дні у Филаделфії [Congressman Kersten will speak on the Ukrainian Day in Philadelphia] Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.15, 17 січня, с.4. Губернатор Ню Джерзі і майор Джерзи Ситі підписали деклярації у справі Українського Дня [New Jersey governor and Jersey City mayor signed the proclamation of Ukrainian Day], Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.18, 20 січня, с.1. Українці Клівленду започаткували святкування роковин 22 січня [The Cleveland Ukrainians started celebrating of January 22 anniversary] Свобода (Джерсі-Сіті), 1953, н.18, 20 січня, с.1. Свобода (Джерсі-Сіті), 1955, н. 14, 22 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1955, н. 15, 25 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1956, н. 12, 21 січня, с.3; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 14, 22 січня, с.7; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 17, 25 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1970, н. 14, 22 січня, с.1. Свобода (Джерсі-Сіті), 1956, н. 12, 21 січня, с.1,3; Свобода (Джерсі-Сіті), 1957, н. 12, 21 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н.14, 22 січня, с.8; Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 17, 25 січня, с.1,2; Свобода (Джерсі-Сіті), 1964, н. 15, 23 січня, с.1; Свобода (Джерсі-Сіті), 1965, н.10, 16 січня, с.1. Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н.14, 22 січня, с.8. Врочисте проголошення українського дня в Стейті Ню Йорк [The ceremonial proclamation of the Ukrainian day in New York state] Свобода (Джерсі-Сіті), 1957, н. 12, 21 січня, с.1. Губернатор Рокефеллер проголосив Український День у стейті Ню Йорк [Governor Rockefeller proclaimed the Ukrainian Day in New York state], Свобода, 1959, н. 16, 24 січня, с.1. Молитва за Україну в Конгресі З’єдинених держав [Prayer for Ukraine in the US Congress], Свобода (Джерсі-Сіті), 1955, н. 14, 22 січня, с.1. ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 854 Довідки та документи Відділу преси про антирадянську діяльність українських буржуазних націоналістів, арк.33-39; Конгрес ЗДА врочисто відзначив 40-річчя проголошення незалежности Української держави [The USA Congress solemnly celebrated the 40th anniversary of the proclamation of the independence of Ukrainian state], Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 18, 28 січня, с.1. Конгрес ЗДА врочисто відзначив 40-річчя проголошення незалежности Української держави [The USA Congress solemnly celebrated the 40th anniversary of the proclamation of the independence of Ukrainian state], Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 18, 28 січня, с.1; ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 854 Довідки та документи Відділу преси про антирадянську діяльність українських буржуазних націоналістів, арк.33-39. Дальші відзначення роковин проголошення української незалежности в Конгресі ЗДА [Further celebration of the anniversary of the proclamation of Ukraine's independence in the US Congress], Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 20, 30 січня, с.1) ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 854 Довідки та документи Відділу преси про антирадянську діяльність українських буржуазних націоналістів, арк.33-39; Конгрес ЗДА врочисто відзначив 40-річчя проголошення незалежности Української держави [The USA Congress solemnly celebrated the 40th anniversary of the proclamation of the independence of Ukrainian state], Свобода (Джерсі-Сіті), 1958, н. 18, 28 січня, с.1. ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 854 Довідки та документи Відділу преси про антирадянську діяльність українських буржуазних націоналістів, арк. 41. У Конгресі ЗДА минулого тижня 76 законодавців забирали голос з нагоди роковин проголошення української незалежності [76 lawmakers spoke on the occasion of the anniversary of the proclamation of Ukraine independence in the US Congress], Свобода, (Джерсі-Сіті), 1958, н. 18, 28 січня, с.1. Congressional Record, Proceedings and Debates of the 86th congress first session, vol. 105, part 1, January 7, 1959, to January 29, 1959, United States Government Printing Office, Washington, 1959, 1478 p., p. 873. ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 2, спр. 854 Довідки та документи Відділу преси про антирадянську діяльність українських буржуазних націоналістів, арк. 42. Конгресмен Галлагер зголосив в Конгресі ЗДА нову резолюцію в справі Дня української незалежности в Америці [Congressman Gallagher announced a new resolution on the Day of Ukrainian Independence in America in the US Congress], Свобода (Джерсі-Сіті), 1960, н. 17, 27 січня, с.1. В Конгресі ЗСА знову внесено резолюцію в справі щорічного проголошування дня української незалежности [The new resolution on the annual proclamation of the Day of Ukrainian independence was presented in the US Congress], Свобода (Джерсі-Сіті), 1976, н.15, 24 січня, с.1; В Конгресі ЗСА знову зголошено резолюцію в справі дня української незалежности [The resolution on the Ukrainian independence Day was again declared in the US Congress], Свобода (Джерсі-Сіті), 1977, н. 16, 22 січня, с.1. Сенатори Персі і Швайкер запропонували резолюцію в справі дня української незалежности [Senators Percy and Schweiker proposed a resolution on the Ukrainian independence day], Свобода (Джерсі-Сіті), 1971, н. 17, 27 січня, с.1. Congressional Record, Proceedings and debates of the 94th Congress, second session, vol. 122, part 1, January 19, 1976 to January 27, 1976, p. 304. Свобода (Джерсі-Сіті), 1979, н.12, 17 січня, с.1. Роковини української незалежности в Капітолії у Вашингтоні [The Ukrainian Independence Anniversary in the Washington Capitol], Свобода (Джерсі-Сіті), 1976, н. 15, 24 січня, с.1. Спеціяльне послання президента Форда до українців було показане і виголошене з приготованого в Білому Домі відеотейпу на святі незалежности в Чікаго [The special message from President Ford to Ukrainians was shown and proclaimed from the White House videotape on Independence Day in Chicago], Свобода, 1976, н. 16, 27 січня, с.1. М. Лендьєл, Між Америкою та Україною. Українська громада в США як група політичного тиску, с. 5.
References (International): 1. M. Lendiel, Formuvannia ukrainskoho lobi v SShA v pershii polovyni XX st.: uspikhy i problemy funktsionuvannia [Formation of the Ukrainian lobby in the USA in the first half of the twentieth century: successes and problems of functioning], in «Sotsialno-ekonomichni ta etnopolitychni zminy v krainakh Tsentralnoi i Pivdenno-Skhidnoi Yevropy (dr. pol. 80-kh – per. pol. 90-kh rokiv KhKh st.», Uzhhorod, Hosprozrakhunkovyi redaktsiino-vydavnychyi viddil Zakarpatskoho komitetu u spravakh presy ta informatsii, 1997, s. 103-108; M. Lendiel, Mizh Amerykoiu ta Ukrainoiu. Ukrainska hromada v SShA yak hrupa politychnoho tysku [Between America and Ukraine. The Ukrainian community in the USA as a group of political pressure], «Nova polityka», 1998. n. 4, s. 2-8. 2. Congressional Record, Proceedings and debates of the 86th congress, first session, vol. 105, part 1, January 7, 1959, to January 29, 1959, Washington, United States Government Printing Office, 1959, 1478 p.; Congressional Record, Proceedings and debates of the 94th Congress, second session, vol. 122, part 1, January 19, 1976 to January 27, 1976, Washington, United States Government Printing Office, 1976, 1236 p.; Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrainy (HDA MZS Ukrainy), f. 1 Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainskoi RSR. Dokumenty z osnovnoi diialnosti za 1958-1978 rr., op. 2, spr. 853 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro diialnist ukrainskoi emihratsii, yii zviazky z pravliachymy kolamy krain perebuvannia, 853 ark.; spr. 854 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro antyradiansku diialnist ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv, 95 ark., spr. 855 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro pozytsiiu ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv z pytan mizhnarodnoi polityky, 79 ark. 3. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.13, 15 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.21, 23 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.22, 24 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1955, n. 14, 22 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1955, n. 15, 25 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1956, n. 12, 21 sichnia, s.3; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 14, 22 sichnia, s.7; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 17, 25 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1970, n. 14, 22 sichnia, s.1.; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1956, n. 12, 21 sichnia, s.1,3; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1957, n. 12, 21 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n.14, 22 sichnia, s.8; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 17, 25 sichnia, s.1,2; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1964, n. 15, 23 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1965, n.10, 16 sichnia, s.1.; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1960, n. 17, 27 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1976, n.15, 24 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1979, n.12, 17 sichnia, s.1. 4. P. Hutsal Ukrainska emihratsiia Kanady i SShA ta natsionalno-vyzvolnyi rukh na zakhidnoukrainskykh zemliakh (1914-1923) [Ukrainian emigration of Canada and the USA and national liberation movement in Western Ukraine (1914-1923)], dysert. kand. ist. nauk spets. 07.00.01, Lviv, 2005, c. 166-167. 5. Istoriia ukrainskoi imihratsii v Amerytsi : Zberezhennia kulturnoi spadshchyny [History of Ukrainian Immigration in America: The preservation of cultural heritage], Niu-York, Ukrainskyi muzei, 1984, c. 39. 6. M. Lendiel, Formuvannia ukrainskoho lobi v SShA v pershii polovyni KhKh st.: uspikhy i problemy funktsionuvannia, s. 104. 7. O Sukhobokova, Ukrainska hromada SShA ta ukrainske pytannia v period Pershoi svitovoi viiny [The Ukrainian community in the United States and the Ukrainian question during the First World War], «Amerykanska istoriia ta polityka», 2016, № 1, c. 157. 8. Ukrainska Tsentralna Rada proholosyla povnu Nezavysymist Ukrainy [The Ukrainian Central Rada proclaimed the full Independence of Ukraine],Svoboda (Dzhersi- Siti), 1918, n.12, 29 sichnia, s.1.; A. Drahan, Z pozhovklykh lystkiv [From the yellow pages],Svoboda (Dzhersi- Siti), 1958, n.14, 22 sichnia, s.3. 9. R. Ilnytskyi, Pryznachennia ukraintsiv v Amerytsi [Function of Ukrainians in America], Niu-York, b.v., 1965, c.103-104. 10. Znovu svitle 22 sichnia [Bright January 22 again], Svoboda (Dzhersi- Siti), 1981, n.14, 22 sichnia, s.2. 11. M. Lendiel, Formuvannia ukrainskoho lobi v SShA v pershii polovyni KhKh st.: uspikhy i problemy funktsionuvannia, s. 106-107. 12. M. Lendiel, Formuvannia ukrainskoho lobi v SShA v pershii polovyni KhKh st.: uspikhy i problemy funktsionuvannia, s. 106. 13. D. Halychyn, Na perelomi: zvit z diialnosti Ukrainskoho Konhresovoho Komitetu za roky 1952-1955 [At the turn: a report on the activities of the Ukrainian Congress Committee for the years 1952-1955], Svoboda (Dzhersi- Siti), 1955, n.108, 8 chervnia, s.2. 14. D. Halychyn, Na perelomi: zvit z diialnosti Ukrainskoho Konhresovoho Komitetu za roky 1952-1955, s.2. 15. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.13, 15 sichnia, s.1. 16. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.13, 15 sichnia, s.1. 17. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.13, 15 sichnia, s.1. 18. Dni ukrainskoi nezalezhnosty v Amerytsi [Ukrainian independence days in America], Svoboda (Dzhersi- Siti), 1953, n.21, 23 sichnia, s.1. 19. Hubernatory Steitiv Ilynoi i Vyskansyn proholosyly «Ukrainskyi Den» [Governors of Illinois and Wisconsin proclaimed «Ukrainian Day»], Svoboda (Dzhersi- Siti), 1953, n.22, 24 sichnia, s.1. 20. Hubernator steitu Merilend proholosyv «Ukrainskyi Den» [Governor of the State of Maryland proclaimed «Ukrainian Day»] Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.13, 15 sichnia, s.1. 21. Konhresmen Kersten promovliatyme na Ukrainskomu Dni u Fyladelfii [Congressman Kersten will speak on the Ukrainian Day in Philadelphia] Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.15, 17 sichnia, s.4. 22. Hubernator Niu Dzherzi i maior Dzherzy Syti pidpysaly dekliaratsii u spravi Ukrainskoho Dnia [New Jersey governor and Jersey City mayor signed the proclamation of Ukrainian Day], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.18, 20 sichnia, s.1. 23. Ukraintsi Klivlendu zapochatkuvaly sviatkuvannia rokovyn 22 sichnia [The Cleveland Ukrainians started celebrating of January 22 anniversary] Svoboda (Dzhersi-Siti), 1953, n.18, 20 sichnia, s.1. 24. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1955, n. 14, 22 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1955, n. 15, 25 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1956, n. 12, 21 sichnia, s.3; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 14, 22 sichnia, s.7; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 17, 25 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1970, n. 14, 22 sichnia, s.1. 25. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1956, n. 12, 21 sichnia, s.1,3; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1957, n. 12, 21 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n.14, 22 sichnia, s.8; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 17, 25 sichnia, s.1,2; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1964, n. 15, 23 sichnia, s.1; Svoboda (Dzhersi-Siti), 1965, n.10, 16 sichnia, s.1. 26. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n.14, 22 sichnia, s.8. 27. Vrochyste proholoshennia ukrainskoho dnia v Steiti Niu York [The ceremonial proclamation of the Ukrainian day in New York state] Svoboda (Dzhersi-Siti), 1957, n. 12, 21 sichnia, s.1. 28. Hubernator Rokefeller proholosyv Ukrainskyi Den u steiti Niu York [Governor Rockefeller proclaimed the Ukrainian Day in New York state], Svoboda, 1959, n. 16, 24 sichnia, s.1. 29. Molytva za Ukrainu v Konhresi Ziedynenykh derzhav [Prayer for Ukraine in the US Congress], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1955, n. 14, 22 sichnia, s.1. 30. HDA MZS Ukrainy, f. 1, op. 2, spr. 854 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro antyradiansku diialnist ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv, ark.33-39; Konhres ZDA vrochysto vidznachyv 40-richchia proholoshennia nezalezhnosty Ukrainskoi derzhavy [The USA Congress solemnly celebrated the 40th anniversary of the proclamation of the independence of Ukrainian state], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 18, 28 sichnia, s.1. 31. Konhres ZDA vrochysto vidznachyv 40-richchia proholoshennia nezalezhnosty Ukrainskoi derzhavy [The USA Congress solemnly celebrated the 40th anniversary of the proclamation of the independence of Ukrainian state], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 18, 28 sichnia, s.1; HDA MZS Ukrainy, f. 1, op. 2, spr. 854 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro antyradiansku diialnist ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv, ark.33-39. 32. Dalshi vidznachennia rokovyn proholoshennia ukrainskoi nezalezhnosty v Konhresi ZDA [Further celebration of the anniversary of the proclamation of Ukraines independence in the US Congress], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 20, 30 sichnia, s.1) 33. HDA MZS Ukrainy, f. 1, op. 2, spr. 854 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro antyradiansku diialnist ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv, ark.33-39; Konhres ZDA vrochysto vidznachyv 40-richchia proholoshennia nezalezhnosty Ukrainskoi derzhavy [The USA Congress solemnly celebrated the 40th anniversary of the proclamation of the independence of Ukrainian state], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1958, n. 18, 28 sichnia, s.1. 34. HDA MZS Ukrainy, f. 1, op. 2, spr. 854 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro antyradiansku diialnist ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv, ark. 41. 35. U Konhresi ZDA mynuloho tyzhnia 76 zakonodavtsiv zabyraly holos z nahody rokovyn proholoshennia ukrainskoi nezalezhnosti [76 lawmakers spoke on the occasion of the anniversary of the proclamation of Ukraine independence in the US Congress], Svoboda, (Dzhersi-Siti), 1958, n. 18, 28 sichnia, s.1. 36. Congressional Record, Proceedings and Debates of the 86th congress first session, vol. 105, part 1, January 7, 1959, to January 29, 1959, United States Government Printing Office, Washington, 1959, 1478 p., p. 873. 37. HDA MZS Ukrainy, f. 1, op. 2, spr. 854 Dovidky ta dokumenty Viddilu presy pro antyradiansku diialnist ukrainskykh burzhuaznykh natsionalistiv, ark. 42. 38. Konhresmen Hallaher zgholosyv v Konhresi ZDA novu rezoliutsiiu v spravi Dnia ukrainskoi nezalezhnosty v Amerytsi [Congressman Gallagher announced a new resolution on the Day of Ukrainian Independence in America in the US Congress], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1960, n. 17, 27 sichnia, s.1. 39. V Konhresi ZSA znovu vneseno rezoliutsiiu v spravi shchorichnoho proholoshuvannia dnia ukrainskoi nezalezhnosty [The new resolution on the annual proclamation of the Day of Ukrainian independence was presented in the US Congress], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1976, n.15, 24 sichnia, s.1; V Konhresi ZSA znovu zgholosheno rezoliutsiiu v spravi dnia ukrainskoi nezalezhnosty [The resolution on the Ukrainian independence Day was again declared in the US Congress], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1977, n. 16, 22 sichnia, s.1. 40. Senatory Persi i Shvaiker zaproponuvaly rezoliutsiiu v spravi dnia ukrainskoi nezalezhnosty [Senators Percy and Schweiker proposed a resolution on the Ukrainian independence day], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1971, n. 17, 27 sichnia, s.1. 41. Congressional Record, Proceedings and debates of the 94th Congress, second session, vol. 122, part 1, January 19, 1976 to January 27, 1976, p. 304. 42. Svoboda (Dzhersi-Siti), 1979, n.12, 17 sichnia, s.1. 43. Rokovyny ukrainskoi nezalezhnosty v Kapitolii u Vashynhtoni [The Ukrainian Independence Anniversary in the Washington Capitol], Svoboda (Dzhersi-Siti), 1976, n. 15, 24 sichnia, s.1. 44. Spetsiialne poslannia prezydenta Forda do ukraintsiv bulo pokazane i vyholoshene z pryhotovanoho v Bilomu Domi videoteipu na sviati nezalezhnosty v Chikaho [The special message from President Ford to Ukrainians was shown and proclaimed from the White House videotape on Independence Day in Chicago], Svoboda, 1976, n. 16, 27 sichnia, s.1. 45. M. Lendiel, Mizh Amerykoiu ta Ukrainoiu. Ukrainska hromada v SShA yak hrupa politychnoho tysku, s. 5.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наук вісник Історія (1, 2018)-pages-1-5,136-145.pdf9,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.