Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25765
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Бібліографія та її використання в сучасних пошукових системах»
Authors: Кареліна, Олена Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Робоча програма «Бібліографія та її використання в сучасних пошукових системах» для студентів, які навчаються за спеціальністю 125 «Кібербезпека». Розробник О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя. - 12 с.
Issue Date: Aug-2017
Date of entry: 23-Jun-2018
Country (code): UA
Keywords: пошук в інтернет, бібліографія, уникнення плагіату
Description: Метою дисципліни “Бібліографія та її використання в сучасних пошукових систе-мах” є формування загальнонавчальних компетентностей ефективного пошуку інформа-ції; критичного оцінювання, впорядкування результатів пошуку; написання документів з використанням знайдених джерел інформації. Оскільки курс розроблений для майбутніх фахівців з кібербезпеки, проводиться пошук інформації з галузі інформаційних комп’ютерних технологій. В даній дисципліні розглядаються такі питання: інструменти пошуку в Інтернет; ро-зробка стратегії пошуку; пошук за ключовими словами та за фразами; аналіз та критерії оцінювання результатів пошуку; правила цитування джерел та уникнення плагіату; конс-труювання пошукових запитів із застосуванням булевих операторів та спеціальних сим-волів; ведення журналу пошуку; фільтри пошуку; метапошук; пошук спеціальної інфор-мації – місць, людей, організацій, урядової та муніципальної інформації; пошук у соціа-льних мережах; блогосфера; RSS; пошук фото та відео; дотримання авторських прав на знайдені ресурси; пошук у вікі-джерелах; література цифрової ери; бібліотечні інформа-ційні ресурси та можливості доступу до них; написання документів із використанням знайдених джерел.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25765
References (Ukraine): 1. D. Barker, M. Barker. Internet research illustrated. Course Technology, Cengage Learning, 2012. 2. C. Burus, M. Sauers. Google search secrets. An imprint of the American Library Assotiation, Chicago, 2014. – 211 p. 3. A. Solomon, G. Wilson, T. Taylor. 100% Information literacy success. Wadsworth, Cengage Learning, 2012.
Appears in Collections:Навчальна література кафедри кібербезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БібліографіяРобПрогр.docx48,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools