Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22436
Title: Програмування мовою С# 7.0
Authors: Коноваленко, Ігор Володимирович
Марущак, Павло Орестович
Савків, Володимир Богданович
Konovalenko, Ihor Volodimirovich
Marushchak, Pavlo Orestovich
Savkiv, Volodimir Bohdanovich
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Коноваленко І.В. Програмування мовою С# 7.0 : навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О., Савків В.Б. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний унверситет імені Івана Пулюя 2017 – 300 с.
Issue Date: Nov-2017
Submitted date: Nov-2017
Date of entry: 27-Nov-2017
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 681.3
Keywords: програмування
c#
об'єктно-орієнтоване програмування
класи
Number of pages: 300
Abstract: У навчальному посібнику розглянуто принципи об'єктно-орієнтованого програмування мовою C# у середовищі Microsoft Visual Studio. Описано внутрішній устрій і функціонування загального виконуючого середовища та бібліотеку базових класів платформи Microsoft .NET Framework. Матеріал супроводжується великою кількістю прикладів. Навчальний посібник розроблено у відповідності до навчальної програми курсу "Об'єктно-орієнтоване програмування" і рекомендовано для студентів відповідних спеціальностей.
Description: Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Протокол No 9 від 31 жовтня 2017 року.
Content: Скорочення ... 3 Вступ. Об'єктно-орієнтоване програмування ... 4 Розділ 1. Microsoft .NET Framework, мова програмування C# та середовище Microsoft Visual Studio ... 7 Передумови розробки .NET Framework ... 7 Microsoft .NET Framework ... 7 Мова програмування C# ... 7 Microsoft Visual Studio ... 7 Передумови розробки .NET Framework ... 8 Microsoft .NET Framework ... 8 Компоненти .NET Framework ... 9 Компіляція коду в .NET Framework ... 10 Мови програмування .NET Framework ... 11 Мова програмування C# ... 12 Microsoft Visual Studio ... 14 Встановлення Microsoft Visual Studio Community ... 14 Середовище Microsoft Visual Studio ... 15 Редактор коду ... 17 Дизайнери. Розробка форм ... 18 Документація MSDN ... 20 Створення проекту ... 21 Налагодження програм ... 23 Розділ 2. Основи C# ... 28 Проста програма на C# ... 29 Функція Main: початкова точка програми ... 31 Текстовий ввід/ вивід у консольному застосунку ... 31 Метод Write ... 32 Метод WriteLine ... 32 Форматування рядків ... 33 Ідентифікатори ... 34 Ключові слова ... 36 Простори імен ... 37 Пропуски у коді ... 38 Коментарі ... 39 Типи і змінні ... 40 Що таке тип ... 40 Елементи даних та функціональні елементи типу ... 41 Попередньо визначені типи... 41 Типи, які визначає користувач ... 43 Розміщення екземплярів у пам'яті ... 44 Значущі і посилальні типи... 45 Змінні ... 46 Статична і динамічна типизація ... 48 Значення null та типи, які його підтримують ... 49 Оператори та вирази ... 49 Літерали ... 50 Пріоритети операторів ... 52 Прості арифметичні оператори ... 52 Оператори для порівняння ... 53 Оператори інкременту та декременту ... 53 Логічні оператори для умов ... 55 Побітові оператори... 55 Оператори присвоєння ... 56 Умовний оператор ... 57 Інструкції та блоки інструкцій ... 57 Керування потоком виконання ... 59 Інструкція if ... 60 Інструкція if...else ... 61 Інструкція switch ... 62 Цикл while ... 63 Цикл do ... 65 Цикл for ... 66 Інструкції переходу ... 67 Інструкція break ... 68 Інструкція continue ... 68 Мітки ... 70 Інші інструкції ... 71 Розділ 3. Класи: опис об'єктів ... 72 Класи ... 73 Оголошення класу ... 73 Елементи класу ... 74 Створення екземпляра класу ... 76 Елементи екземпляра і статичні елементи ... 77 Модифікатори доступу ... 78 Використання елементів класу всередині класу ... 80 Використання елементів класу за межами класу ... 80 Методи ... 81 Оголошення методу ... 81 Локальні змінні ... 82 Локальні константи ... 84 Виклик методу ... 85 Повернення значення з методу ... 86 Повернення з методів без типу (void) ... 87 Параметри ... 88 Параметри значущих та посилальних типів ... 90 Параметри-посилання ... 92 Посилальні типи у звичайних та ref-параметрах ... 94 Вихідні параметри ... 94 Масив параметрів ... 96 Іменовані параметри ... 98 Необов’язкові параметри ... 99 Перевантаження методів ... 100 Конструктори екземпляру ... 100 Деструктори ... 102 Властивості ... 103 Оголошення властивості ... 104 Використання властивості ... 105 Властивості тільки для читання і тільки для запису ... 108 Властивості з автоматичною реалізацією ... 109 Модифікатори доступу для методів set та get ... 110 Статичні елементи класу та константи ... 111 Статичні поля ... 111 Статичні функціональні елементи ... 112 Константи класу ... 113 Статичні конструктори ... 114 Статичні властивості ... 115 Додаткові особливості елементів класу ... 115 Поля тільки для читання ... 115 Ключове слово this ... 115 Часткові класи та часткові типи ... 116 Розділ 4. Використання класів ... 118 Спадкування класів ... 119 Використання успадкованих елементів ... 120 Приховування елементів базового класу ... 122 Посилання на базовий клас ... 125 Віртуальні методи та їх заміщення ... 126 Заміщення заміщуючих методів ... 130 Заміщення властивостей ... 132 Виконання конструкторів ... 133 Модифікатори доступу класу ... 134 Використання класів з інших збірок ... 135 Модифікатори доступу елементів класу ... 136 Модифікатор public ... 136 Модифікатор private ... 137 Модифікатор protected ... 137 Модифікатор internal ... 137 Модифікатор protected internal ... 138 Підсумки ... 138 Абстрактні елементи та класи ... 139 Абстрактні класи ... 139 Абстрактні елементи ... 139 Запечатані класи ... 141 Статичні класи ... 141 Розділ 5. Виняткові ситуації ... 143 Виняткові ситуації ... 144 Класи виняткових ситуацій ... 145 Обробка виняткових ситуацій ... 146 Секція catch ... 148 Секція finally ... 150 Вкладені блоки try ... 151 Генерування винятків ... 153 Створення власних винятків ... 154 Розділ 6. Структури ... 157 Структури ... 158 Присвоєння структур ... 160 Конструктори структур... 161 Структури як параметри та результати методів ... 163 Додаткові дані щодо структур ... 164 Розділ 7. Масиви ... 165 Масиви ... 166 Види масивів ... 167 Одновимірні та прямокутні масиви ... 168 Зубчаті масиви ... 170 Порівняння прямокутних та зубчатих масивів ... 172 Інструкція foreach ... 172 Коваріантність масивів ... 176 Використання успадкованих елементів класу Array ... 176 Клонування масиву ... 178 Розділ 8. Інтерфейси ... 179 Інтерфейси ... 180 Приклад використання інтерфейсу IComparable ... 186 Інтерфейс як посилальний тип даних ... 189 Реалізація кількох інтерфейсів ... 190 Спадкування інтерфейсів ... 191 Розділ 9. Колекції ... 192 Колекції ... 193 Інтерфейси узагальнених колекцій... 194 Інтерфейс ICollection<T> ... 195 Інтерфейс IList<T> ... 195 Інтерфейс IDictionary<TKey, TValue> ... 196 Інтерфейси IEnumerable<T> та IEnumerator<T> ... 196 Інтерфейси IComparer<T> та IEqualityComparer<T>... 197 Інтерфейси ISet<T> ... 198 Класи узагальнених колекцій ... 199 Клас List<T> ... 199 Клас Dictionary<TKey, TValue> ... 202 Клас Stack<T> ... 204 Клас Queue<T> ... 206 Розділ 10. Застосунки Windows Forms ... 208 Windows Forms ... 209 Структура програми Windows Forms ... 210 Найпростіша програма Windows Forms ... 210 Спадкування класу Form ... 214 Проект Windows Forms Application у Visual Studio ... 216 Програмне створення елементів керування вікна ... 221 Елементи керування з панелі Toolbox ... 223 Елементи керування ... 226 Кнопка: Button ... 228 Група елементів керування: GroupBox ... 228 Мітка: Label ... 229 Мітка-посилання: LinkLabel ... 229 Графічний блок: PictureBox... 230 Індикатор процесу: ProgressBar ... 231 Прапорець: CheckBox ... 231 Перемикач: RadioButton ... 232 Повзунок TrackBar ... 232 Текстовий блок: TextBox ... 233 Текстовий блок з форматуванням: RichTextBox ... 233 Список: ListBox ... 234 Список з прапорцями: CheckListBox ... 234 Комбінований список: ComboBox ... 234 Головне меню: MenuStrip ... 235 Контекстне меню: ContextMenuStrip ... 236 Панель інструментівToolStrip ... 236 Розділ 11. Ввід-вивід ... 237 Потоки вводу-виводу ... 238 Байтові та символьні потоки ... 238 Попередньо визначені потоки ... 238 Класи потоків ... 238 Консольний ввід-вивід ... 240 Байтовий ввід-вивід у файл ... 242 Символьний ввід-вивід ... 246 Читання та запис двійкових даних ... 250 Довільний доступ до даних файлу ... 253 Потоки вводу-виводу у пам'яті ... 256 Використання потоків для роботи з рядками тексту ... 258 Класи для роботи з файлами та папками ... 259 Перетворення числових рядків при вводі-виводі ... 263 Розділ 12. Багатопотокове програмування ... 266 Процеси та потоки виконання ... 267 Клас Thread ... 269 Виявлення моменту закінчення роботи потоку ... 272 Передача параметра у потік ... 277 Припинення виконання потоку ... 277 Види потоків та їх пріоритет ... 277 Синхронізація потоків через блокування ... 282 Інші засоби синхронізації ... 287 Посилання ... 288
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22436
ISBN: 978-966-305-085-0
Copyright owner: © Коноваленко І.В., Марущак П.О., Савків В.Б., 2017
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
References (Ukraine): 1. Кравець П.О. Об'єктно-орієнтоване програмування. – Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 624 с. 2.Гради Буч, Роберт А. Максимчук, Майкл У. Энгл, Бобби Дж. Янг, Джим Коналлен, Келли А. Хьюстон. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. М.: Вильямс, 2008.- 720с. 3.Daniel Solis. Illustrated C# 2012. – APress, 2012. – 732p. 4.Standard ECMA-334. C# Language Specification. 4th Edition. – Ecma International. – June 2006. 5.International standard ISO/IEC 23270:2006. Information technology – Programming languages – C#. Second edition. – ISO/IEC. – 2006. 6.Herbert Schildt. C# 4.0: The Complete Reference.– McGraw-Hill/Osborne Media, 2010.– 949p. 7.Коноваленко І.В., Федорів П.С. Системне програмування у Windows з прикладами на Delphi. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.– Тернопіль: ТНТУ.–2012.– 320с.
Content type: Handbook
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konovalenko_I._Programuvannya_C#_2017.pdf5,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools