Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22037

Title: Koha jako podstawa tworzenia wirtualnej przestrzeni bibliotecznej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja
Authors: Dubyk, Serhij
Onysko, Galyna
Shkodzinsky, Oleg
Дубик, Сергій Орестович
Онисько, Галина Ярославівна
Шкодзінський, Олег Ксаверович
Affiliation: Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja dubyk@ukr.net; lib@tu.edu.te.ua; shk@tu.edu.te.ua
Bibliographic description (Ukraine): Dubyk S. Koha jako podstawa tworzenia wirtualnej przestrzeni bibliotecznej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja / Serhij Dubyk, Galyna Onysko, Oleg Shkodzinsky // Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowe, red. nauk. Dorota Buzdygan, Aneta Januszko-Szakiel. — Oficyna Wydawnicza AFM. — Kraków. — P. 209-219. ISBN 978-83-65208-59-0.
Bibliographic description (International): Dubyk S. Koha jako podstawa tworzenia wirtualnej przestrzeni bibliotecznej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja / Serhij Dubyk, Galyna Onysko, Oleg Shkodzinsky // Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowe, red. nauk. Dorota Buzdygan, Aneta Januszko-Szakiel. Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków. P. 209-219. ISBN 978-83-65208-59-0.
Journal/Collection: Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowe
Issue Date: 2016
Date of entry: 20-Oct-2017
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
Country (code): PL
Place of the edition/event: Kraków
Keywords: Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Puluja
zintegrowany system biblioteczny Koha
Koha
biblioteki akademickie
Number of pages: 11
Page range: 209-219
Start page: 209
End page: 219
Abstract: Zadanie stworzenia wirtualnego środowiska edukacyjnego i badawczego w Tarnopol- skim Narodowym Uniwersytecie Technicznym im. Iwana Puluja rozwiązują wolne oprogramowania ty- pu ATutor (D-learning server), DSpace (Repozytorium ELARTU), Wiki, Koha, zajmujące czołowe miejsce w automatyzacji procesów bibliotecznych. Koha spełnia podstawowe funkcje, tj.: świadczenie usług bibliotecznych i udostępnianie książek, elektroniczny katalog w stylu biblioteki 2.0, personalizacja obszaru roboczego użytkownika, itp. Wraz z platformą DSpace Koha tworzy system monitorowania działalności wydawniczej naukowców Uniwersytetu. Dla systemu bibliotecznego UFD/Biblioteka pozo- stawiono obsługę drukowania (księgi pełne oraz inwentaryzacyjne, akty spisu, karty katalogowe). Dla skutecznego wykorzystania zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha i jego integracji z infor- macyjnym oraz e-learningowym środowiskiem uniwersyteckim postanowiono zsynchronizować bazę danych z głównej bazy uczestników procesu edukacyjnego w oparciu o LDAP i bazę danych zasobu bi- blioteki utworzonej w oprogramowaniu UFD/Biblioteka z odpowiednią bazą Koha.
Description: Licencja: Creative Commons; cc by nc nd 3.0 pl (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych).
Content: 1. Wprowadzenie 2. Historia 3. Interakcja systemów UFD/Biblioteka i Koha 4. Obsługa czytelników 6. Hierarchia według indeksów klasyfikacyjnych 7. Upowszechnienie Koha w Ukrainie 8. Stan tłumaczenia Koha 9. Uwagi końcowe Bibliografia
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22037
ISBN: 9788365208590
Copyright owner: © Serhij Dubyk, Galyna Onysko, Oleg Shkodzinsky, 2016
URL for reference material: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=64849
https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=64849
https://www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja/abstrakty/
References (International): Bìblìotečno-bìblìografìčna klasifikacìâ. http://uk.wikipedia.org/wiki/ Бібліотечно- бібліографічна_класифікація [odczyt: 08.10.2014].
BibTeX. http://uk.wikipedia.org/wiki/BibTeX [odczyt: 28.10.2014].
ELARTU — Ìnstitucìjnij repozitarìj TNTU ìmenì Ìvana Pulûâ. http://elartu.tntu. edu.ua/ [odczyt: 28.10.2014].
Elektronnij katalog 2.0 naukovo-tehnìčnoï bìblìoteki TNTU ìmenì Ìvana Pulûâ. http://koha.tntu.edu.ua/ [odczyt: 28.10.2014].
MARC standards/MARCXML. http://en.wikipedia.org/wiki/MARC_standard- s#MARCXML [odczyt: 28.10.2014].
MARC Standards (Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress). http://www.loc.gov/marc/ [odczyt: 28.10.2014].
Scopus. http://www.scopus.com/ [odczyt: 28.10.2014].
ServanTek Ukraine. http://servantek.org.ua/ [odczyt: 28.10.2014].
Server distancìjnogo navčannâ Ternopìl ́s ́kogo nacìonal ́nogo tehnìčnogo unìversitetu ìmenì Ìvana Pulûâ. http://dl.tntu.edu.ua [odczyt: 28.10.2014].
UFD/Bìblìoteka. https://uk.wikipedia.org/wiki/ УФД/Бібліотека [odczyt: 08.10.2014].
UkrMark – ukraïns ́kij UniMarc. http://www.lsl.lviv.ua/e-library/library_stan- darts/UkrMarc/ [odczyt: 28.10.2014].
Universal ́na desâtkova klasifikacìâ. http://uk.wikipedia.org/wiki/ Універсальна_ десяткова_класифікація [odczyt: 08.10.2014].
Vìdkrite programne zabezpečennâ. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Відкрите_ програмне_забезпечення [odczyt: 08.10.2014].
Vìdkritij dostup. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Відкритий_доступ [odczyt: 08.10.2014].
Vìdkryta osvìta. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Відкрита_освіта [odczyt: 08.10.2014].
Content type: Article
Appears in Collections:Публікації працівників бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DubykS_KohaPodstawa.pdffragment książki2,29 MBAdobe PDFView/Open
Koha_okladka_2016.jpg3,07 kBJPEGView/Open
DubykS_KohaPodstawa-1.djvu483,72 kBDjVuView/Open
DubykS_KohaPodstawa-1__COVER.png266,97 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools