Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21907

Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія та організація будівництва» для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”
Authors: Ковальчук, Ярослав Олексійович
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук Я.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія та організація будівництва» для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 28 с. (дистанційне навчання)
Issue Date: 2017
Date of entry: 7-Sep-2017
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Number of pages: 28
Description: У цих методичних вказівках наведені рекомендації з розробки курсового проекту, який передбачає розробку технології та організації зведення одноповерхових промислових будівель.
Content: 1. Загальні положення 4 2 Методика виконання розділів проекту 5 2.1. Характеристика об’єкта 5 2.2. Вибір стропуючих пристроїв 7 2.3.Вибір методів монтажу конструкцій 7 2.4. Вибір монтажного крана 8 2.5. Вибір оптимального варіанта монтажу збірних конструкцій 12 2.6. Розробка кошторису трудових витрат і календарного графіка виконання робіт 16 2.7. Вибір транспортних засобів 17 3. Список літератури 21 4. Додатки 22 Д1. Приблизний перелік робіт при монтажі каркасу одноповерхової виробничої будівлі 22 Д 2. Тривалість ручних операцій при монтажі одноповерхових будівель 23 Д 3. Техніко-економічні показники кранів 24 Д 4. Вагові характеристики збірних елементів 25 Д 5. Рекомендовані транспортні засоби 27
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21907
References (Ukraine): 1. Технологія будівельного виробництва / за ред. В.К.Черненка, М.Г.Ярмоленка. – К.: Вища шк., 2000. 2. Чичерин И.И. Монтаж стальных и железобетонных конструкций промышленных зданий. – М.: Высш. шк., 1987. 3. Строительные краны. Справочник под ред. В.П.Станевского. – Киев, «Будівельник», 1989. 4. Панченко В.О., Костюк М.Г., Кагура А.О., Окуневский Л.М. Технологія і механізація будівельних процесів. Навчально-методичний посібник, Харків, 2005р. 5. Трифонов А.П., Холодов И.Я. Специальные транспортные машины в строительстве. – Киев, «Будівельник», 1983.
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри будівельної механікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools