Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21401

Title: Основи технології радіоелектронних апаратів
Authors: Ткачук, Роман Андрійович
Дозорський, Василь Григорович
Дедів, Леонід Євгенович
Дедів, Ірина Юріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001
Bibliographic description (Ukraine): Ткачук Р. А. Основи технології радіоелектронних апаратів : навчальний посібник / Р. А. Ткачук, В. Г. Дозорський, Л. Є. Дедів, І. Ю. Дедів. - Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. - 336 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 23-Jun-2017
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 621.396
BBK: 32.844
Keywords: навчальний посібник
технологія
радіоелектроніка
радіотехнічні матеріали
Number of pages: 336
Abstract: З того часу, як Йоганн Бекман в 1772-му році ввів у наукове використання термін «технологія», він став невід’ємною частиною життя кожного та показником розвитку держави у світовому масштабі. Сам же термін «технологія» є багатогранним і може бути трактований як сукупність методів та засобів для досягнення бажаного результату, в тому числі – застосування наукового знання для вирішення практичних завдань. Основним призначенням посібника є ознайомлення студентів технічного спрямування із основами технологічних прийомів та підходів, що використовуються сьогодні при проектуванні та виготовленні радіоелектронної апаратури (РЕА). Значна увага при цьому приділяється аналізу характеристик (фізико-механічних, електричних тощо) широкої номенклатури матеріалів, що так чи інакше застосовуються на різних етапах створення РЕА, в тому числі і матеріалів, з покращеними показниками біосумісності, або таких, що застосовуються при створенні спеціалізованої медичної РЕА. В посібнику приведені характеристики матеріалів, їх позначення та основні режими одержання необхідних параметрів властивостей в процесі їх технологічної переробки при виготовленні основних деталей чи вузлів. Постійний пошук нових матеріалів із специфічними властивостями розширює можливості їх впровадження в радіотехнічне виробництво та область медичного приладобудування зокрема, якщо врахувати сучасний стрімкий розвиток радіоелектроніки. Це в свою чергу веде до необхідності розробки принципово нових технологічних процесів, проектування і виготовлення апаратури монтажу, контролю та випробування. Незважаючи на те, що питаннями матеріалознавства, технологічними процесами виготовлення деталей та складання і монтажу займалося багато провідних вчених в Україні та за її межами, в запропонованому посібнику авторам хотілося зробити спробу об’єднати відомості про властивості матеріалів, сучасний стан технології виготовлення радіоелектронних виробів, засоби автоматизації та механізації, що застосовуються передовими фірмами для створення конкурентоздатної техніки. В процесі автоматизації і механізації виробництва радіоелектронної апаратури крім підвищення продуктивності праці важливим є також покращення якості продукції. Застосування групових методів складання PEA, в тому числі поверхневого монтажу та використання безкорпусних електрорадіоелементів, не тільки дозволило зменшити вагу і скоротити площу друкованих плат зайнятими компонентами в 10-20 разів, але і значно підвищити надійність складної апаратури. Передумовою для впровадження методів групової пайки і складання є випуск широкої номенклатури безвивідних резисторів та конденсаторів, ІМС з планарними і матричними виводами, розробка і впровадження нового типу обладнання, установок оптичного та теплового контролю готових виробів, гнучких автоматизованих модулів та систем. Автоматизація операцій складання і монтажу в значній мірі залежить від правильності і точності виконання попередніх операцій виготовлення деталей, друкованих плат, підготовки електрорадіоелементів до пайки, зміни фізико-хімічних властивостей застосованих матеріалів при виготовленні PEA.
Description: Посібник написано на основі лекцій, прочитаних студентам у відповідності із навчальними планами спеціальності 6.050902 "Електронні апарати", 6.051402 "Біомедична інженерія" та 6.050901 "Радіотехніка". Це перероблене і доповнене видання не претендує на повноту викладення всіх аспектів, що стосується матеріалознавства, технології виготовлення деталей і монтажу радіоелектронної апаратури, але сподіваємось, буде корисним для студентів та інженерно-технічних працівників, що займаються виробництвом складної електронної техніки, зокрема і медичного призначення.
Content: ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА 13 РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ 15 1.1 Загальні властивості металів і сплавів 17 1.2 Основні характеристики металів, їх класифікація і технологічні особливості 20 1.2.1 Класифікація сталей 23 1.2.2 Застосування кольорових металів та їх сплавів 27 1.3 Застосування матеріалів з різними питомими опорами 29 1.4 Властивості електротехнічних матеріалів 31 1.4.1 Загальні властивості електротехнічних матеріалів 31 1.4.2 Суть намагнічування магнітних матеріалів 31 1.4.3 Особливості обробки діелектричних матеріалів 39 1.5 Питання для самоконтролю 1.6 Літературні джерела 54 РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 57 2.1 Вплив біологічних середовищ на характеристики матеріалів для медичних інструментів 59 2.2 Основні властивості матеріалів для медичних інструментів 59 2.2.1 Основні вимоги до конструкцій і матеріалів медичних інструментів 59 2.2.2 Матеріали для ріжучих і колючих хірургічних інструментів 60 2.2.3 Матеріали для затискачів та допоміжних інструментів 62 2.2.4 Матеріали для медичних допоміжних пристосувань 63 2.2.5 Матеріали для виготовлення хірургічних імплантатів 63 2.2.6 Матеріали для виготовлення багатолезових ріжучих інструментів 63 2.2.7 Матеріали для виготовлення зондуючих і відтісняючих інструментів 65 2.2.8 Особливості виготовлення стоматологічних інструментів 66 2.2.9 Виготовлення інструментів з особливими властивостями 66 2.2.10 Вуглецеві інструментальні сталі 66 2.2.11 Леговані інструментальні сталі 67 2.2.12 Особливості застосування сплавів титану 67 2.3 Способи прикінцевої обробки медичних інструментів 68 2.3.1 Гальванічні покриття (захисні і декоративні) 68 2.3.2 Ефективність захисних покриттів для медичних інструментів 69 2.3.3 Методи матування поверхонь медичних інструментів 70 2.4 Особливості застосування сплавів з ефектом пам'яті форми 72 2.5 Застосування полімерів у медицині 76 2.5.1 Властивості та маркування полімерних матеріалів 78 2.5.2 Полімери медико-технічного призначення 78 2.5.3 Полімери для використання у відновлюваній хірургії 80 2.5.4 Полімери для використання в серцево-судинній хірургії 81 2.5.5 Застосування полімерів у хірургії внутрішніх органів і тканин 82 2.5.6 Застосування полімерів у травматології та ортопедії 82 2.5.7 Застосування полімерів в офтальмології 83 2.5.8 Застосування полімерів у стоматології та щелепно-лицьовому протезуванні 83 2.5.9 Полімери для застосування у функціональних вузлах хірургічних апаратів 84 2.6 Низькотемпературні пластики для ортопедії 84 2.7 Питання для самоконтролю 2.8 Літературні джерела 86 РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТА ЗАГОТОВОК 88 3.1 Технологія та способи отримання заготовок і деталей методами лиття 90 3.2 Технологія і методи отримання заготовок і деталей методами холодної листової штамповки 102 3.3 Технологія обробки заготовок і деталей різанням 110 3.4 Технологія і методи отримання заготовок і деталей із пластмас і металевих порошків 137 3.5 Технологія нанесення покриттів 148 3.6 Технологія нанесення написів і виготовлення шкал та шильників 153 3.7 Технологія просочування, обволікування, заливки та сушіння 156 3.8 Технологія виготовлення друкованих плат 160 3.9 Питання для самоконтролю 3.10 Літературні джерела 166 РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ СКЛЕЮВАННЯ ТА ЗВАРЮВАННЯ 167 4.1 Основи технології склеювання 169 4.1.1 Характеристики і області застосування 169 4.1.2 Вибір клею та маркування 171 4.1.3 Підготовка поверхонь під склеювання 179 4.1.4 Приготування і способи нанесення клею 187 4.1.5 Формування клеєвого з’єднання 189 4.1.6 Контроль якості і методи випробувань клеєвого з’єднання 192 4.2 Основи технології зварювання 194 4.2.1 Загальні поняття 194 4.2.2 Дугове зварювання 195 4.2.3 Джерела живлення для дугового зварювання 197 4.2.4 Ручне дугове зварювання 198 4.2.5 Автоматичне дугове зварювання під флюсом 198 4.2.6 Дугове зварювання в захисних газах 199 4.2.7 Електрошлакове зварювання 200 4.2.8 Газове зварювання 200 4.2.9 Контактне зварювання 201 4.2.10 Особливі способи зварювання 202 4.2.11 Методи випробування якості зварювання сталей 203 4.3 Питання для самоконтролю 4.4 Літературні джерела 205 РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЯ ПАЯЛЬНИХ РОБІТ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ 206 5.1 Формування монтажних з’єднань методом пайки 208 5.2 Процеси нагріву при пайці 208 5.2.1 Загальні поняття 208 5.2.2 Пайка хвилею припою 210 5.2.3 Інфрачервона пайка 214 5.2.4 Вентиляційний нагрів 215 5.2.5 Конденсаційна пайка 216 5.2.6 Локальна пайка 217 5.3 Характеристики та параметри паяних з’єднань 220 5.3.1 Вплив температури і часу на механічні характеристики припоїв і паяних зєднань 220 5.3.2 Вплив змінних динамічних навантажень на паяні зєднання 221 5.3.3 Критерії міцності паяних зєднань при теплозмінах 222 5.3.4 Фактори міцності паяних зєднань при температурних впливах 225 5.3.5 Механічні характеристики паяних зєднань 230 5.4 Типові дефекти пайки 233 5.4.1 Причини утворення «холодної» пайки 233 5.4.2 Розчинення покриттів 234 5.4.3 Відсутність змочування 235 5.4.4 Причини утворення інтерметалічних з'єднань 235 5.4.5 Відтік припою 235 5.4.6 Утворення перемичок 235 5.4.7 Відсутність електричного контакту 236 5.4.8 Утворення кульок припою 236 5.4.9 Пердумови утворення пустот 237 5.5 Матеріали для паяльних робіт 238 5.5.1 Низькотемпературні припої 238 5.5.2 Застосування м'яких припоїв 239 5.5.3 Припої для безсвинцевої пайки 242 5.5.4 Флюси для монтажної пайки 243 5.5.5 Активатори пайки 247 5.5.6 Розчинники флюсів і паяльної пасти 248 5.5.7 Реологічні добавки 248 5.5.8 Паяльні пасти 249 5.6 Питання для самоконтролю 5.7 Літературні джерела 250 РОЗДІЛ 6. МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ДРУКОВАНИХ ВУЗЛІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ 252 6.1 Типи технологій складання друкованих вузлів радіоелектронної апаратури 254 6.1.1 Загальні відомості 254 6.1.2 Типи компоновок друкованих вузлів 255 6.2 Технологія монтажу PTH (монтаж компонентів в отвори) 261 6.2.1 Загальні особливості проведення монтажних робіт 261 6.2.2 Оптимізація технологічних операцій 263 6.2.3 Методи контролю якості 271 6.2.4 Автоматизоване технологічне устаткування 272 6.3 Технологія поверхневого монтажу 279 6.3.1. Зберігання та підготовка компонентів до монтажу 280 6.3.2 Технологія пайки 281 6.3.3 Нанесення паяльної пасти на контактні площадки друкованих плат 282 6.3.4 Очищення поверхні монтажу 290 6.3.5 Нанесення захисних покриттів 292 6.4 Питання для самоконтролю 6.5 Літературні джерела 294 РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 295 7.1 Методологічні принципи виявлення причин і характеру відмов РЕМА для оптимізації та ефективності регулювальних робіт 297 7.1.1 Аналогове моделювання для оптимізації регулювальних робіт 297 7.1.2 Методи виявлення причин відмов РЕА 303 7.1.3 Моделювання відмов РЕМА, які виникають в результаті впливу механічних навантажень 308 7.1.4 Моделювання відмов РЕА при дії теплових потоків 310 7.1.5 Моделювання відмов РЕА при впливі термовакуумних факторів 313 7.1.6 Моделювання дії агресивних середовищ на регулювання РЕА 314 7.2 Врахування умов та режимів роботи радіоелектронної апаратури на процеси наладки та регулювання у виробництві 317 7.3 Технічні засоби регулювання та налагоджування РЕА 321 7.3.1 Засоби для забезпечення контролю електро- і теплофізичних параметрів 323 7.3.2 Комплексний аналіз емісійних і теплових параметрів катодно-підігріваючих вузлів 323 7.3.3 Технологічний контроль характеристик радіокомпонентів 324 7.3.4 Методи виявлення відмов ІМС при вимірюванні електрофізичних параметрів 324 7.4 Питання для самоконтролю 7.5 Літературні джерела 325 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 326
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21401
ISBN: 978-966-305-081-2
Copyright owner: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
References (Ukraine): 1. Сабитов В.Х. Медицинские инструменты. – М.: Медицина, 1985. – 175 с. 2. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры : Учебник для вузов / И.П. Бушминский, О.Ш. Даутов, А.П. Достанко и др.; Под ред.. А.П. Достанко, Ш.М. Чабдарова. – М.: Радио и связь,1989. – 624 с. 3. Вейцман Э.В. Технологическая подготовка производства радиоэлектронной аппаратуры / Э.В. Вейцман, В.Д. Венбрин. – М.: Радио и связь, 1989. – 128 с. 4. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры : учебное пособие / С.В. Фролов, В.М. Строев, А.Ю. Куликов, А.Н. Жмаев. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с. 5. Селиванова З.М. Технология радиоэлектронных средств : учебное пособие / З.М. Селиванова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 80 с. 6. В.Н. Канюков, А.Д. Стрекаловская, В.И. Килькинов, Н.В. Базарова Материалы для современной медицины: Учебное пособие.– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 113с. 7. Муслов С.А. Металлы медицинского назначения и их упругие свойства. – Современные наукоемкие технологи, 2007. – №8. – с. 64-66. 8. Хенч Л., Джоунс Д. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей. – М.: Техносфера, 2006. 304 c. 9. Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. – М.: Наука, 2005. 204 с. 10. Сускин В.В. Основы технологии поверхностного монтажа : - Рязань, Изд-во Узорочье, 2001. – 160 с. 11. Никелид титана. Медицинский материал нового поколения / В.Э. Гюнтер, В.Н. Ходоренко, Ю.Ф. Ясенчук, Т.Л. Чекалкин и др.. – Томск: Изд-во МИЦ, 2006. – 296 c 12. Лохов В.А. Сплавы с памятью формы: применение в медицине. обзор моделей, описывающих их поведение / В.А. Лохов, Ю.И. Няшин, А.Г. Кучумов. – Российский журнал биомеханики, 2007, том 11, № 3. – с. 9–27 13. Ткачук Р.А. Конспект лекцій з дисципліни «Матеріали та основи технології виробництва радіоелектронної апаратури». – Тернопіль: ТДТУ, 2003. – 320 с. – ISBN966-305-004-7. 14. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : Учебник для вузов / К.И. Билибин, А.И. Власов, Л.В. Журавлева и др. ; Под ред. В.А. Шахнова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 528 с. 15. Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства / А.П. Достанко, В.Л. Панин, А.А. Хмыль, Л.П. Ануфриев. – Минск: Высшая школа, 2002. – 414 с. 16. Медведев А.М. Сборка и монтаж электронных устройств. – М.: Техносфера, 2007. – 256 с. 17. Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В.О., Лопатько К.Г. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – Київ: Либідь, 2002. – 326с. 18. Бабаянц С.С. Основы конструирования и технологии производства электронных и электрических средств автоматизации / С.С. Бабаянц, Е.А. Селенков. – Москва: Высшая школа. – 1977. 19. Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Высшая школа, 1970. 20. Гусев В.П. Технология радиоаппаратостроения. – М.:, Высшая школа, 1979. 21. Горобец А.И. Справочник по конструированию радиоэлектронной аппаратуры (печатные узлы) / А.И. Горобец, А.И. Степаненко, В.М. Коронкевич. – К.: Техніка,1985. – 312 с. 22. Единая система конструкторской документации. Основные положения. – М.: Государственные стандарты союза ССР, 1985. – 344 с. 23. Грачев А. Поверхностный монтаж при конструировании и производстве электронной аппаратуры / Грачев А., Мельник А., Панов Л. – Одесса: ЦНТЕПИ ОНЮА, 2003. – 428 с. 24. Галактионова Н. А. Конструкционные материалы и их обработка / Н.А. Галактионова, Бойчук И.Ф. – М.: Металлургия, 1975. – 394 с. 25. Савровский Д.С. Конструкционные материалы и обработка / Д.С. Савровский, В.Г. Головня. – М: Высшая школа, 1976. – 328 с. 26. Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы. Учебник для вузов / Н.П. Богородицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареев. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 304 с. 27. Пасынков В. В. Материалы электронной техники. – М.: Высшая школа, 1980. – 406 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри біотехнічних системItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools