Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21269
Title: Взаємодія видів транспорту: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"
Authors: Вовк, Юрій Ярославович
Вовк, Ірина Петрівна
Дзюра, Володимир Олексійович
Цьонь, Олег Петрович
Vovk, Yuriy
Vovk, Iryna
Dzyura, Volodymyr
Tson, Oleg
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Взаємодія видів транспорту" для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.070101 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" / укл. : О.П. Цьонь, В.О. Дзюра, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2016. – 36 с.
Issue Date: 19-Dec-2016
Date of entry: 20-Jun-2017
Publisher: ФОП Паляниця В.А.
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 656.02
BBK: 65.29
Keywords: транспортні технології
Number of pages: 36
Abstract: Зростання чисельності населення та задоволення його природного прагнення у підвищенні добробуту потребуй розвитку суспільного виробництва для більш широкого випуску товарів за обсягом та номенклатурою. Випуск товарів пов'язаний з перевезенням сировини до місць переробки, її переміщенням у процесі виробництва i транспортуванням готової продукції до місць споживання. Об'єкти виробництва та споживання, як правило, розташовані у різних місцях, а потреба у готовій продукції може виникнути негайно або через певний проміжок часу. Тому сфери виробництва та споживання розірвані у просторі i часі. Випуск товарів неможливий без забезпечення виробництва робітниками, доставку яких з місць проживання виконує транспорт. Крім цього, транспорт задовольняє потреби людей на переміщення з освітніми та культурно - побутовими цілями, заклади яких віддалені від місць проживання. Отже, призначення транспорту є надання послуг пов'язаних з переміщенням вантажів та пасажирів у просторі часу. Для реалізації свого призначення транспорт має розвинену інфраструктуру, яка складається з специфічних інфраструктур окремих видів транспорту. При цьому кожний вид транспорту виділяє окремі види сполучень (магістральні, місцеві, тощо), які забезпечуються відповідним рухомим складом i транспортними технологіями. У загальному випадку процес доставки вантажів і пасажирів включає в себе перевезення як з участю різних видів транспорту, так i у межах одного виду транспорту з виконанням різних видів сполучення. Отже, предметом взаємодії видів транспорту є розгляд відносин, які виникають при доставці вантажів i пасажирів різними видами транспорту або різними видами сполучень у межах одного виду транспорту.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21269
Content type: Other
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри транспортних технологій та механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вк_ЛР_1 частина.pdf959,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools