Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5915

Title: Участь УНДО в організації Всеукраїнського Національного Конгресу
Authors: Потіха, Оксана Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Випуск 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера: [голова редколегії Ярослав Ісаєвич, відп. ред. Олена Аркуша]. - Львів НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, 2008.
Issue Date: Jun-2008
Date of entry: 3-Oct-2015
Publisher: НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Львів
Keywords: Українське національно-демократичне об'єднання
Всеукраїнський національний конгрес
Abstract: У статті на основі архівних матеріалів і тогочасної преси зроблена спроба висвітлити місце і роль Українського національно-демократичного об’єднання у підготовці та організації Всеукраїнського національного конгресу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5915
ISBN: 978-966-02-4879-3
ISSN: 2223-1196
References (Ukraine): 1. Соляр І. Українське національно-демократичне об’єднання: перший період діяльності (1925-1928). – Львів. – 1995. – 70 с. 2. Кугутяк М. Історія української націонал-демократії (1918-1929). Т.1. – К. – Івано-Франківськ: Плай, 2002.– 536 с.; 3. Кугутяк М. Українське національно-демократичне об’єднання: активізація діяльності, посилення громадсько-політичних впливів (1928-1930 рр.) // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ. – 1999. - №3. – С. 24-34. 4. Скочиляс І. Повітовий комітет УНДО у суспільно-політичному житті Борщівщини середини 20-х – кінця 30-х рр. ХХ ст. – Львів. – 1995. – 56 с. 5. Tomczyk R. Ukraińskie zjednoczenie narodowo-demokratyczne (1925-1939). – Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2006.– 336 s. 6. Всеукраїнський Національний Конгрес // Діло. – 1933. – 15 липня. – С.1. 7. Українська преса про Всеукраїнський Національний Конгрес // Діло. – 1934. – 5 січня. – С.3. 8. Всеукраїнський Національний Конгрес. Що таке ініціативна комісія в Празі? // Діло. – 1933. – 18 серпня. – С.2. 9. Народний комітет. Засідання Народнього Комітету УНДО дня 1 січня 1934 р. у Львові // Діло. – 1934. – 4 січня. – С.1; 10. Народний комітет. Постанови Народнього Комітету УНДО з дня 1 січня ц.р. // Діло. – 1934. – 13 січня. – С.2. 11. В справі Всеукраїнського Національного Конгресу. Засідання екзекутиви УНДО // Діло. – 1934. – 3 березня. – С.1. 12. Левицький Д. За консолідацію українських національних сил // Діло. – 1935. – 2 січня. – С.1. 13. Центральний державний історичний архів, м.Львів (далі – ЦДІАУ, м. Львів). – Ф.359. – Оп.1. – Спр. 381. – Арк. 1-6. 14. ЦДІАУ, м. Львів. – Ф.359. – Оп.1. – Спр. 381. – Арк. 10-16. 15. ЦДІАУ, м. Львів. – Ф.359. – Оп.1. – Спр. 381. – Арк. 19-20. 16. Конференція українських політичних партій у справі Національного конгресу // Новий час. – 1934. – 31 грудня. – С.3. 17. Протест українських політичних партій проти терору на Східній Україні // Новий час. – 1934. – 29 грудня. – С.1. 18. ЦДІАУ, м. Львів. – Ф.359. – Оп.1. – Спр. 381. – Арк. 41-42. 19. Левицький Д. За консолідацію українських національних сил // Діло. – 1935. – 2 січня. – С.1-2. 20. Мудрий В. Різдво Христове Зірка на політичному українському небосклоні // Діло. – 1935. – 5 січня. – С.1. 21. ЦДІАУ, м. Львів. – Ф.359. – Оп.1. – Спр. 381. – Арк. 43 зв. 22. Українці як чинник внутрішньої та закордонної політики. Промова Голови УПР Д. Левицького на пленумі сойму 5 лютого 1935 р. // Діло. – 1935. – 7 лютого. – С. 2; 23. ЦДІАУ, м. Львів. – Ф.344. – Оп.1. – Спр.409. – Арк. 7-8. 24. Biblioteka Narodowa, Warszawa. – Мф. 71751. – S.16. 25. Українська непоправність: ставка на міжнародного коня... // Діло. – 1935. – 14 лютого. – С.1. 26. Нарада Народного Комітету УНДП // Новий час. – 1935. – 5 березня. – С.4; 27. Постанови Народного Комітету Українського національно-демократичного об’єднання // Новий час. – 1935. – 7 березня. – С.4. 28. ЦДІАУ, м. Львів. – Ф.359. – Оп.1. – Спр. 381. – Арк. 118-120. 29. Створення Українського соціалістичного блоку // Новий час. – 1935. – 20 січня. – С.3; 30. Васюта І. Політична історія Західної України (1918-1939). – Львів: Каменяр, 2006. – С. 269.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства і філософії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UNDO_VUNK.djvu114,38 kBDjVuView/Open
UNDO_VUNK.pdf136,08 kBAdobe PDFView/Open
UNDO_VUNK__COVER.png318,2 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.