Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4381

Title: Гвинтова опора підвищеної навантажувальної здатності
Other Titles: Screw support of increased loading ability
Винтовая опора повышенной нагружающей способности
Authors: Гевко, Іван Богданович
Колесник, Олег Анатолійович
Ляшук, Олег Леонтійович
Рогатинська, Лілія Романівна
Hevko, Ivan Bohdanovych
Kolesnyk, Oleh Anatoliiovych
Liashuk, Oleh Leontiiovych
Rohatynska, Lilia Romanivna
Гевко, Иван Богданович
Колесник, Олег Анатольевич
Ляшук, Олег Леонтьевич
Рогатинская, Лилия Романовна
Bibliographic description (Ukraine): Патент 44413 UA, МПК B66D 3/00. Гвинтова опора підвищеної навантажувальної здатності [Текст] / Колесник Олег Анатолійович, Ляшук Олег Леонтійович, Рогатинська Лілія Романівна, Гевко Іван Богданович (Україна) - опубл. 12.10.2009.
Patent 44413 UA, MPK B66D 3/00. Screw support of increased loading ability [Text] / Kolesnyk Oleh Anatoliiovych, Rohatynska Lilia Romanivna, Liashuk Oleh Leontiiovych, Hevko Ivan Bohdanovych (Ukraine) - publ. 12.10.2009.
Патент 44413 UA, МПК B66D 3/00. Винтовая опора повышенной нагружающей способности [Текст] / Колесник Олег Анатольевич, Рогатинская Лилия Романовна, Ляшук Олег Леонтьевич, Гевко Иван Богданович (Украина) - опубл. 12.10.2009.
Issue Date: 12-Oct-2009
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: B66D 3/00
переносні чи рухливі підйомні або буксирувальні пристрої
Abstract: Гвинтова опора підвищеної навантажувальної здатності, яка виконана у вигляді циліндричного стержня, знизу який виконаний конусної форми, а до зовнішнього його діаметра жорстко приєднана внутрішнім діаметром гвинтова опора у вигляді шнека, який знизу виконаний конусної форми, яка відрізняється тим, що циліндричний стержень виконано у вигляді пустотілої труби, на нижній торцевій поверхні якої виконані насічки рівномірно по колу в радіальному напрямку до його осі, крім цього у внутрішньому отворі пустотілої труби встановлено гвинт, який внутрішнім діаметром жорстко з’єднаний з валом з можливістю кругового і осьового переміщення, який знизу виконаний конічної форми, як і сам гвинт, а з верхнього торця до пустотілої труби перпендикулярно жорстко закріплено великий маховик, по зовнішньому діаметру якого жорстко закріплено два привідні пальці, осі яких є перпендикулярні до його площини і паралельні між собою та паралельні до осі пустотілої труби, причому привідні пальці закріплені в радіально протилежних місцях, а зверху в центральному отворі великого маховика виконано ступінчастий наскрізний отвір, в який встановлено малий маховик приводу гвинта і вала з можливістю осьового і кругового провертання, причому центральний наскрізний отвір малого маховика виконано у вигляді багатогранника, який є у взаємодії привідним багатогранником, причому до верхнього торця вала жорстко приєднана втулка з внутрішнім отвором багатогранної форми, верхній торець якої є пустотілим аналогічно багатогранному профілю наскрізного малого маховика і є у взаємодії з нижнім кінцем привідного багатогранника, крім цього зверху малого маховика по його зовнішньому діаметру жорстко закріплені два довгих приводних пальці перпендикулярно до його площини в діаметрально протилежних місцях, осі яких є паралельні між собою і до осі вала, причому висота довгих приводних пальців є більшою в 1,5...2 рази порівняно з приводними пальцями великого маховика, крім того зверху над шнеком до пустотілої труби жорстко закріплено упорний диск з можливістю осьового і кругового переміщення, який нижнім торцем є у взаємодії з поверхнею, крім цього зверху до пустотілої труби над упорним диском жорстко закріплено хомут, до якого під’єднаний натяжний канат.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4381
Other Identifiers: 44413
Copyright owner: ® Колесник Олег Анатолійович, Ляшук Олег Леонтійович, Рогатинська Лілія Романівна, Гевко Іван Богданович
Content type: Other
Appears in Collections:2009Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.