Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/421

Title: Основи проектування енергоощадних джерел і режимів нагрівання для наплавлення тонких елементів конструкцій
Issue Date: 23-Mar-2010
Date of entry: 23-Mar-2010
Abstract: Об’єкт дослідження: процес індукційного наплавлення тонких сталевих дисків порошкоподібними твердими сплавами і якість наплавлення. Предмет дослідження: закономірності процесу одночасного індукційного наплавлення по всій робочій поверхні тонких елементів конструкцій (сталевих дисків). Метою даної роботи є створення теоретичних засад та рекомендацій для проектування енергоощадних нагрівальних систем одночасного індукційного наплавлення по всій робочій поверхні тонких елементів конструкцій (сталевих дисків) і розробка на цій основі технологій при мінімальних термінах та матеріальних затратах для їх практичної реалізації. Основні завдання досліджень: - розробити математичні моделі для визначення конструктивних параметрів нагрівальних систем у випадках, коли нагрівання здійснюється системою індуктор, тепловий і електромагнітний екрани (ІТЕЕ) та системою індуктор-магнітопровід, дослідивши також процес вільного остигання диска після наплавлення; - розробити алгоритми та програми числового моделювання конструктивних параметрів вищезгаданих нагрівальних систем; - знаходження оптимальних температурних полів, які забезпечують необхідні технологічні процеси при мінімальних енергозатратах; - провести дослідження впливу режимів і нагрівальних систем на технологічність, продуктивність, енергозатрати і якість наплавленого металу; - на основі проведених досліджень розробити технологічний процес для наплавлення тонких дисків у дрібно- і багатосерійному виробництві з урахуванням конструкцій нагрівальних систем. В результаті виконання роботи отримані результати: - математичні моделі оптимізації конструктивних параметрів нагрівальних систем для наплавлення тонких сталевих дисків та вільного остигання дисків після наплавлення; - алгоритми та програми числового моделювання оптимальних процесів наплавлення тонких елементів конструкцій з використанням струмів високої частоти; - технологічні процеси для наплавлення тонких сталевих дисків в дрібно- і багатосерійному виробництві. Отримані результати відповідають світовому рівню.
URI: http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/421
Appears in Collections:Звіти за 2009 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DI_134-07_Shabliy.pdf125,08 kBAdobe PDFView/Open
cover.jpg141,33 kBJPEGView/Open
DI_134-07_Shabliy.djvu68,21 kBDjVuView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.