Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4051

Title: Висівний апарат точного висіву насіння
Other Titles: Sowing drill of precise seed sowing
Высевающий аппарат точного высева семян
Authors: Гевко, Іван Богданович
Гнатьо, Володимир Михайлович
Гнатьо, Михайло Васильович
Гнатьо, Петро Михайлович
Чвартацький, Ігор Іванович
Chvartatskyi, Ihor Ivanovych
Hevko, Ivan Bohdanovych
Hnatio, Mykhailo Vasyliovych
Hnatio, Mykhailo Васильович
Hnatio, Mykhaylo Vasyliovych
Hnatio, Volodymyr Mykhailovych
Hnatio, Volodymyr Mykhailovych
Hnat’io, Mykhailo Vasyliovych
Hnat’io, Petro Mykhailovych
Гевко, Иван Богданович
Гнатьо, Владимир Михайлович
Гнатьо, Михаил Васильевич
Гнатё, Михаил Васильевич
Гнатё, Петр Михайлович
Чвартацкий, Игорь Иванович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 10433 UA, МПК A01B 17/00. Висівний апарат точного висіву насіння [Текст] / Гевко Іван Богданович, Гнатьо Володимир Михайлович, Гнатьо Петро Михайлович, Гнатьо Михайло Васильович, Чвартацький Ігор Іванович (Україна) - опубл. 15.11.2005.
Patent 10433 UA, MPK A01B 17/00. Sowing drill of precise seed sowing [Text] / Hnat’io Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Mykhaylo Vasyliovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnatio Mykhailo Васильович, Chvartatskyi Ihor Ivanovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnat’io Petro Mykhailovych, Hevko Ivan Bohdanovych (Ukraine) - publ. 15.11.2005.
Патент 10433 UA, МПК A01B 17/00. Высевающий аппарат точного высева семян [Текст] / Гнатё Михаил Васильевич, Гнатьо Михаил Васильевич, Чвартацкий Игорь Иванович, Гнатьо Владимир Михайлович, Гнатё Петр Михайлович, Гевко Иван Богданович (Украина) - опубл. 15.11.2005.
Issue Date: 15-Nov-2005
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: A01B 17/00
плуги з особливими допоміжними пристроями, наприклад з пристроями для внесення добрив у грунт, з подрібнювач і т.п.
Abstract: Висівний апарат точного висіву насіння, який виконаний у вигляді рами, механізму забору і подачі насіння, живильника, насіннєпроводу, кілів з сошниками, приймальних камер насіння, механізму приводу і привідних коліс, бачка для насіння, який відрізняється тим, що на диску механізму забору і подачі насіння в насіннєпровід рівномірно по колу радіально на шарнірах встановлені осі, а до них жорстко закріплені лівий і правий привідні важелі, які розміщені в одній площині і є перпендикулярними до осі механізму забору, а третій важіль жорстко закріплений на відповідній віддалі від привідних важелів на кінці осі перпендикулярно до неї і розміщений в площині, яка проходить через вісь і повернута під кутом α до площини, в якій розміщені привідні важелі, а на їх кінцях жорстко закріплені черпаки, крім того на диску радіально по колу на однаковій віддалі від осей встановлені пружні упори для привідних важелів, а на рамі справа за рухом висівного апарата встановлено упор з можливістю провертання правого важеля, а на рамі зліва від диска за напрямком руху жорстко закріплена кругова доріжка ковзання кінця лівого важеля, яка в зоні провертання лівого важеля має виріз під кутом β, крім того на рамі жорстко закріплений піддон живильника, в якому встановлена перегородка, нижня кромка якої розміщена на висоті h від дна піддона і на віддалі b від стінки піддона, а збоку від перегородки в проміжку с на осі коливання встановлено коромисло, яке другим кінцем розміщено на ексцентрику вала механізму забору і подачі насіння, крім того збоку до піддона закріплений бачок для насіння, а на рамі встановлено вал привідних коліс, на якому жорстко закріплено диск гасника горизонтальної швидкості переміщення насіння, що висівається, а також ведучий шків механізму забору і подачі насіння, а на диску рівномірно по колу встановлені еластичні лопатки діаметром, рівним діаметру привідних коліс, крім того до рами жорстко прикріплений сошник таким чином, що внутрішня циліндрична поверхня його кіля є рівною діаметру привідних коліс і є в контакті з кромками еластичних лопаток, а до кіля прикріплені боковини, які є в контакті з боковими кромками еластичних лопаток, крім того на сошнику встановлена приймальна камера насіння, а на рамі на осі встановлено підпружинений важіль з напрямним шківом.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4051
Other Identifiers: 10433
Copyright owner: ® Гевко Іван Богданович, Гнатьо Володимир Михайлович, Гнатьо Петро Михайлович, Гнатьо Михайло Васильович, Чвартацький Ігор Іванович
Content type: Other
Appears in Collections:2005Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.