Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4035

Title: Машина для приготування і внесення мінеральних добрив у ґрунт
Other Titles: Machine to prepare and apply mineral fertilizers into soil
Машина для приготовления и внесения минеральных удобрений в почву
Authors: Гевко, Богдан Матвійович
Гнатьо, Володимир Михайлович
Гнатьо, Михайло Васильович
Гнатьо, Петро Михайлович
Логуш, Іван Володимирович
Павлиський, Василь Михайлович
Hevko, Bohdan Matviiovych
Hnatio, Mykhailo Vasyliovych
Hnatio, Mykhailo Васильович
Hnatio, Mykhaylo Vasyliovych
Hnatio, Volodymyr Mykhailovych
Hnatio, Volodymyr Mykhailovych
Hnat’io, Mykhailo Vasyliovych
Hnat’io, Petro Mykhailovych
Lohush, Ivan Volodymyrovych
Pavliskyi, Vasyl Mykhailovych
Гевко, Богдан Матвеевич
Гнатьо, Владимир Михайлович
Гнатьо, Михаил Васильевич
Гнатё, Михаил Васильевич
Гнатё, Петр Михайлович
Логуш, Иван Владимирович
Павлиский, Василий Михайлович
Павлиский, Василь Михайлович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 19374 UA, МПК A01B 49/06, A01B 33/00. Машина для приготування і внесення мінеральних добрив у ґрунт [Текст] / Гевко Богдан Матвійович, Гнатьо Петро Михайлович, Логуш Іван Володимирович, Гнатьо Володимир Михайлович, Павлиський Василь Михайлович, Гнатьо Михайло Васильович (Україна) - опубл. 15.12.2006.
Patent 19374 UA, MPK A01B 49/06, A01B 33/00. Machine to prepare and apply mineral fertilizers into soil [Text] / Pavliskyi Vasyl Mykhailovych, Hevko Bohdan Matviiovych, Hnat’io Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Mykhailo Васильович, Hnatio Mykhaylo Vasyliovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnatio Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnat’io Petro Mykhailovych, Lohush Ivan Volodymyrovych (Ukraine) - publ. 15.12.2006.
Патент 19374 UA, МПК A01B 49/06, A01B 33/00. Машина для приготовления и внесения минеральных удобрений в почву [Текст] / Павлиский Василий Михайлович, Павлиский Василь Михайлович, Гевко Богдан Матвеевич, Гнатё Михаил Васильевич, Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатьо Владимир Михайлович, Гнатё Петр Михайлович, Логуш Иван Владимирович (Украина) - опубл. 15.12.2006.
Issue Date: 15-Dec-2006
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: A01B 33/00
A01B 49/06
для посіву або внесення добрив
знаряддя типу культиваторів для обробки грунту з обертовими від приводу робочими органами
Abstract: Машина для приготування і внесення розчинів мінеральних добрив, що містить раму, елементи підвіски на трактор, резервуари рідких добрив, робочі органи для внесення добрив, штангу з насадками, опорні колеса і трубопроводи, яка відрізняється тим, що на резервуарі встановлено завантажувальний люк, в який вмонтовано всмоктувальний патрубок з фільтром і краном, а в резервуарі під фільтром встановлено сітчастий бачок, крім цього в резервуарі встановлений шнековий збудник води, який виконаний у вигляді трубчастого вала зі шнеком, встановленого на підшипниках, на кінці якого  встановлені вигнуті трубчасті плечі таким чином, що вони розміщені в одній площині обертання, а їхні кінці направлені в протилежному напрямку по дотичній до діаметра, які з’єднані трубопроводом через муфту і кран з об’ємом над заслінкою газоструминного ежектора, встановленого на вихлопній трубі двигуна трактора, а на трубопроводі встановлений корпус з редукційним клапаном і пружиною, крім цього, зверху в резервуар встановлена вакуумна трубка з краном і захисною сіткою, яка своїм верхнім кінцем встановлена в дифузор газоструминного ежектора, також  в резервуар зверху встановлена трубка механізму забезпечення рівномірного виливу рідини з камерою з діафрагмою, нижній кінець якої встановлено на рівні його дна, а на камері встановлений корпус з клапаном, крім того, клапан жорстко з’єднаний з діафрагмою штоком з можливістю їх вільного осьового переміщення в корпусі, а на штоці встановлена пружина і гайка, крім того, порожнина корпуса з’єднана одним патрубком з верхньою частиною резервуара, а другим патрубком, через кран і трубопровід, з об’ємом над заслінкою газоструминного ежектора, встановленого на вихлопній трубі двигуна трактора, крім того, на резервуарі встановлена водомірна трубка, а нижня частина резервуара з’єднана патрубком через кран з дистанційним керуванням з витратним колектором, в якому розміщені витратні патрубки, при цьому їхні верхні кінці розміщені на рівні його осі, крім того, в нижній частині торцевих поверхонь витратного колектора встановлені зливні корки, а витратні трубки трубопроводами з’єднані з наконечниками, закріпленими на штанзі, крім того, в отвори наконечників встановлені стержні, діаметр яких менший від діаметра отвору, що забезпечує потрібну площу перерізу витічної струмини, а на внутрішніх кінцях стержнів встановлені шплінти від випадання їх з отворів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4035
Other Identifiers: 19374
Copyright owner: ® Гевко Богдан Матвійович, Гнатьо Петро Михайлович, Логуш Іван Володимирович, Гнатьо Володимир Михайлович, Павлиський Василь Михайлович, Гнатьо Михайло Васильович
Content type: Other
Appears in Collections:2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.