Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4034

Title: Вітровий двигун з вертикальною віссю обертання
Other Titles: Windmill with vertical axis of rotation
Ветродвигатель с вертикальной осью вращения
Authors: Гевко, Іван Богданович
Гнатьо, Володимир Михайлович
Гнатьо, Михайло Васильович
Гнатьо, Петро Михайлович
Hevko, Ivan Bohdanovych
Hnatio, Mykhailo Vasyliovych
Hnatio, Mykhailo Васильович
Hnatio, Mykhaylo Vasyliovych
Hnatio, Volodymyr Mykhailovych
Hnatio, Volodymyr Mykhailovych
Hnat’io, Mykhailo Vasyliovych
Hnat’io, Petro Mykhailovych
Гевко, Иван Богданович
Гнатьо, Владимир Михайлович
Гнатьо, Михаил Васильевич
Гнатё, Михаил Васильевич
Гнатё, Петр Михайлович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 10101 UA, МПК F03D 1/00. Вітровий двигун з вертикальною віссю обертання [Текст] / Гнатьо Володимир Михайлович, Гнатьо Михайло Васильович, Гнатьо Петро Михайлович, Гевко Іван Богданович (Україна) - опубл. 15.11.2005.
Patent 10101 UA, MPK F03D 1/00. Windmill with vertical axis of rotation [Text] / Hnatio Mykhailo Васильович, Hnatio Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Mykhaylo Vasyliovych, Hnat’io Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnat’io Petro Mykhailovych, Hevko Ivan Bohdanovych (Ukraine) - publ. 15.11.2005.
Патент 10101 UA, МПК F03D 1/00. Ветродвигатель с вертикальной осью вращения [Текст] / Гнатё Михаил Васильевич, Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатьо Владимир Михайлович, Гнатё Петр Михайлович, Гевко Иван Богданович (Украина) - опубл. 15.11.2005.
Issue Date: 15-Nov-2005
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: F03D 1/00
вітряні двигуни з віссю обертання ротора, паралельної повітряному потоку, що входить в ротор
Abstract: Вітровий двигун з вертикальною віссю обертання, який виконаний у вигляді вертикальної опори, яка закріплена в вертикальних площинах розтяжками, вітрових коліс з вертикальною віссю обертання, флюгерного механізму, вертикальних валів, муфт з’єднання, ведучого колеса з біговою доріжкою і генератора, який відрізняється тим, що на вертикальній опорі жорстко встановлено раму вітроколеса, в якій на вертикальних трубчастих валах встановлено корпус конічного планетарного редуктора з однаковими центральною і сателітними шестернями, який є основою вітрового колеса, на якому в горизонтальній площині з інтервалом 120° рівномірно по колу жорстко встановлені три трубчасті щогли, на кінцях яких, в їх площині і перпендикулярно до їх осей, жорстко закріплені три напрямні, на кінцях щогл у площині, перпендикулярній до осі напрямних, встановлені осі куліс, причому на осі встановлені куліси, які шатунами з’єднані з повзуном, що розміщений на напрямній, а через щогли встановлені горизонтальні вали, на кінцях яких встановлені конічні сателітні шестерні, які є в зачепленні з центральною шестірнею, яка жорстко з’єднана з валом, що проходить через трубчастий вал корпуса редуктора і жорстко з’єднаний через наступні вали з флюгерною площиною і кривошипи, які через шатуни з’єднані з повзунами, на кінцях куліс однією вершиною зафіксовані трикутні тканинні вітрила, які протилежною стороною закріплені на ролику, а кривошипи встановлені таким чином, що при знаходженні щогли в площині перпендикулярній до флюгерної площини з правої сторони від осі обертання по напрямку вітру, вони є у крайньому лівому положенні, що відповідає максимальному розкриттю вітрил, зверху на раму вітроколеса жорстко встановлена рама другого вітрового колеса, будова якого аналогічна, крім того, трубчасті вали корпусів планетарних редукторів з’єднані через муфту таким чином, що їх щогли зміщені по колу на 60°, а вал сонячної шестірні жорстко з’єднаний з валом флюгерної площини, а кривошипи встановлені таким чином, що при знаходженні щогли в площині перпендикулярній до флюгерної площини з правої сторони від осі обертання по напрямку вітру, вони є у крайньому лівому положенні, що відповідає максимальному розкриттю вітрил, причому корпуси планетарних редукторів встановлені з можливістю вільного кругового обертання навколо осі центральних шестерень, яка є у вертикальній площині, а центральні шестерні вільно повертаються навколо вертикальної осі під дією флюгерної площини, відповідно до зміни напрямку вітру, а на корпусах конічних планетарних редукторів встановлено механізми керування площею вітрил.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/4034
Other Identifiers: 10101
Copyright owner: ® Гнатьо Володимир Михайлович, Гнатьо Михайло Васильович, Гнатьо Петро Михайлович, Гевко Іван Богданович
Content type: Other
Appears in Collections:2005Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.