Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3880

Title: Очищувально-транспортуючий пристрій
Other Titles: Cleaning and transporting device
Очистительно-транспортирующее устройство
Authors: Безпальок, Андрій Петрович
Кондрачук, Володимир Петрович
Кондрачук, Петро Іванович
Маланчин, Анатолій Миколайович
Мартиненко, Володимир Якимович
Павлов, Ярослав Антонович
Рибак, Тимофій Іванович
Bezpaliok, Andrii Petrovych
Kondrachuk, Petro Ivanovych
Malanchyn, Anatolii Mykolaiovych
Martynenko, Volodymyr Yakymovych
Pavlov, Yaroslav Antonovych
Rybak, Tymofii Ivanovych
Безпалёк, Андрей Петрович
Кондрачук, Петр Иванович
Маланчин, Анатолий Николаевич
Мартыненко, Владимир Акимович
Павлов, Ярослав Антонович
Рыбак, Тимофей Иванович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 52903 UA, МПК A01D 17/16. Очищувально-транспортуючий пристрій [Текст] / Мартиненко Володимир Якимович, Кондрачук Володимир Петрович, Павлов Ярослав Антонович, Кондрачук Петро Іванович, Безпальок Андрій Петрович, Маланчин Анатолій Миколайович, Рибак Тимофій Іванович (Україна) - опубл. 15.01.2003.
Patent 52903 UA, MPK A01D 17/16. Cleaning and transporting device [Text] / Martynenko Volodymyr Yakymovych, Rybak Tymofii Ivanovych, Malanchyn Anatolii Mykolaiovych, Kondrachuk Petro Ivanovych, Bezpaliok Andrii Petrovych, Pavlov Yaroslav Antonovych (Ukraine) - publ. 15.01.2003.
Патент 52903 UA, МПК A01D 17/16. Очистительно-транспортирующее устройство [Текст] / Мартыненко Владимир Акимович, Рыбак Тимофей Иванович, Маланчин Анатолий Николаевич, Кондрачук Петр Иванович, Безпалёк Андрей Петрович, Павлов Ярослав Антонович (Украина) - опубл. 15.01.2003.
Issue Date: 15-Jan-2003
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: A01D 17/16
з шнековим конвеєром
Abstract: Очищувально-транспортуючий пристрій, що складається з очисних шнекових валів, нахиленого транспортера з захоплюючими скребками і встановленого між ними передаточного пристрою, який складається з вала і жорстко закріплених на ньому з певним кроком багатогранних елементів, який відрізняється тим, що одна з граней багатогранного елемента має підвищену зносостійкість і віддалена від осі обертання порівняно з іншими, а в кожному наступному багатогранному елементі віддалена грань провернута на осі обертання на певний кут відносно попереднього.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3880
Other Identifiers: 52903
Copyright owner: ® Мартиненко Володимир Якимович, Кондрачук Володимир Петрович, Павлов Ярослав Антонович, Кондрачук Петро Іванович, Безпальок Андрій Петрович, Маланчин Анатолій Миколайович, Рибак Тимофій Іванович
Content type: Other
Appears in Collections:2003Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.