Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3655

Title: Дисковий викопуючий пристрій
Other Titles: Disk digging unit
Дисковое выкопочное устройство
Authors: Безпальок, Андрій Петрович
Гевко, Роман Богданович
Данильченко, Михайло Григорович
Козіброда, Ярослав Іванович
Кондрачук, Петро Іванович
Мартиненко, Володимир Якимович
Bezpaliok, Andrii Petrovych
Danylchenko, Mykhailo Hryhorovych
Hevko, Roman Bohdanovych
Kondrachuk, Petro Ivanovych
Kozibroda, Yaroslav Ivanovych
Martynenko, Volodymyr Yakymovych
Безпалёк, Андрей Петрович
Гевко, Роман Богданович
Данильченко, Михайло Григорьевич
Козиброда, Ярослав Иванович
Кондрачук, Петр Иванович
Мартыненко, Владимир Акимович
Bibliographic description (Ukraine): Патент 20357 UA, МПК A01D 25/04. Дисковий викопуючий пристрій [Текст] / Козіброда Ярослав Іванович, Данильченко Михайло Григорович, Гевко Роман Богданович, Безпальок Андрій Петрович, Мартиненко Володимир Якимович, Кондрачук Петро Іванович (Україна) - опубл. 15.07.1997.
Patent 20357 UA, MPK A01D 25/04. Disk digging unit [Text] / Danylchenko Mykhailo Hryhorovych, Kondrachuk Petro Ivanovych, Hevko Roman Bohdanovych, Kozibroda Yaroslav Ivanovych, Martynenko Volodymyr Yakymovych, Bezpaliok Andrii Petrovych (Ukraine) - publ. 15.07.1997.
Патент 20357 UA, МПК A01D 25/04. Дисковое выкопочное устройство [Текст] / Данильченко Михайло Григорьевич, Кондрачук Петр Иванович, Гевко Роман Богданович, Козиброда Ярослав Иванович, Мартыненко Владимир Акимович, Безпалёк Андрей Петрович (Украина) - опубл. 15.07.1997.
Issue Date: 15-Jul-1997
Date of entry: 24-Sep-2014
Keywords: A01D 25/04
з рухомими або обертовими робочими органами
Abstract: 1. Дисковий викопуючий пристрій, який скла­дається з рами, на якій в ряд попарно розташовані пасивні і кінематичне зв’язані між собою активні викопуючі диски, який відрізняється тим, що осі обертання активних дисків встановлені ексцентрич­не відносно власних осей, причому власні осі сусідніх активних дисків зміщені в окружному напрямку.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3655
Other Identifiers: 20357
Copyright owner: ® Козіброда Ярослав Іванович, Данильченко Михайло Григорович, Гевко Роман Богданович, Безпальок Андрій Петрович, Мартиненко Володимир Якимович, Кондрачук Петро Іванович
Content type: Other
Appears in Collections:1997Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.