Вісник ТНТУ, 2014, № 1 (73) : [35] Collection home page

Logo

Зміст


1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
18
29
38
44
52
57
67
77
85
93
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
102
109
118
127
139
145
153
165
171
179
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
187
194
201
209
218
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
224
238
252
259
269
275
ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
281

Content


1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
18
29
38
44
52
57
67
77
85
93
ENGINEERING, FACTORY AUTOMATION AND PROCESSES OF MECHANICAL TREATMENT
102
109
118
127
139
145
153
165
171
179
INSTRUMENT ENGINEERING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
187
194
201
209
218
MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS. PHYSICS
224
238
252
259
269
275
CHEMISTRY. CHEMICAL, BIOLOGICAL AND FOOD TECHNOLOGY
281

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 35 of 35
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article20-Mar-201431-Aug-2014Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачівМитник, М.; Мороз, Костянтин Михайлович; Сартинська, Ліна Людвіговна; Styhlyak, P.; Mytnyk, M.; Moroz, K.; Sartynska, L.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Комплексне оцінювання молока тваринФалендиш, Н.; Ковбаса, В.; Belinska, K.; Falendysh, N.; Kovbasa, V.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Криптування з використанням еліптичної кривої ЕдвардсаКоссак, О.; Холявка, Я.; Kossak, O.; Kholyavka, Ya.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовамиКачурівська, Г.; Kachurivska, H.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Сингулярно збурені задачі типу «Фільтрація– конвекція–дифузія–масообмін» із урахуванням терморежимуПрисяжнюк, О.; Prysyazhnyuk, O.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналуЯворський, Богдан Іванович; Лещишин, Юрій Зіновійович; Yavorskyy, B.; Leschyshyn, Yu.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пластіБомба, Андрій Ярославович; Гладка, Олена Миколаївна; Кузьменко, А.; Bomba, A.; Hladka, O.; Kuzmenko, A.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лункиФедорчук, Н.; Vlasyuk, A.; Fedorchuk, N.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Гідравлічний робочий еталон об’єму газуKuz, M.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствахПавелчак-Данилюк, О.; Pavelchak-Danilyuk, O.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світлаАндрійчук, Володимир Андрійович; Поталіцин, Сергій Юрійович; Andriychuk, V.; Potalitcyn, S.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильниківLupenko, A.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделіАндрійчук, Володимир Андрійович; Бачинський, Ю.; Наконечний, Мирослав Степанович; Andreychuk, V.; Bachinsky, Y.; Nakonechniy, M.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовищаПопович, Павло Васильович; Добровольська, Л.; Popovych, P.; Dobrovolska, L.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композиційСкирденко, Вадим Олегович; Skyrdenko, V.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Визначення динамічних параметрів жорсткого очисника при взаємодії з коренеплодомЛіннік, Андрій Юрійович; Linnik, A.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсівМакаренко, Н.; Vlasov, A.; Makarenko, N.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Моделювання точності процесу механічної обробки черв’ячних коліс передач з угнутим профілем витка черв’якаПопова, О.; Popova, O.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливанняХазін, Вячеслав Йосипович; Винников, Юрій Леонідович; Khazin, S.; Khazin, V.; Vynnykov, Y.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Дослідження впливу розміщення твердого сплаву на армованих поверхнях зразків вінцевих зубків шарошкових доліт на характер їх зношуванняВойтенко, П.; Семеген, О.; Одосій, З.; Онисько, О.; Vojtenko, P.; Semegen, O.; Odosij, Z.; Onysko, O.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Аналіз параметрів наклепу поверхонь деталей тертя високошвидкісних машин при тонкому кубонітовому шліфуванніГавриш, Анатолій Павлович; Роїк, Тетяна Анатоліївна; Киричок, Петро Олексійович; Віцюк, Юлія Юріївна; Олійник, В.; Gavrish, A.; Roik, T.; Kyrychok, P.; Vitsyuk, Yu.; Olyinik, V.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полівПулька, Чеслав Вікторович; Гаврилюк, Володимир Ярославович; Сенчишин, Віктор Степанович; Shabliy, O.; Pulka, Ch.; Gavryliuk, V.; Senchyshyn, V.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Динамічний аналіз переміщення візка вантажопідйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захватуЛовейкін, В’ячеслав Сергійович; Лимар, Петро Володимирович; Loveykin, V.; Lymar, P.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Інтенсивність теплопередавання та вплив товщини шару забруднень низькотемпературних поверхонь нагріву при спалюванні водопаливних емульсій у котлахАкімов, Олександр Вікторович; Akimov, O.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Протикорозійні та бактерицидні властивості похідних діоксодекагідроакридинуПолутренко, Мирослава Степанівна; Polutrenko, M.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Особливості моделювання МСЕ складного напружено-деформованого стану звичайних, нерозрізних та позацентрово стиснених залізобетонних балокДорофєєв, В.; Карпюк, В.; Крантовська, О.; Петров, М.; Dorofeyev, V.; Karpyuk, V.; Krantovska, O.; Petrov, M.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхніГабрусєв, Григорій Валерійович; Habrusiev, H.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Мішана контактна задача для пластинки з квадратним отвором і жорсткого дискаШинкарчук, Назар Володимирович; Shynkarchuk, N.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформаційГабрусєва, Ірина Юріївна; Шелестовський, Борис Григорович; Habrusieva, I.; Shelestovskiy, B.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампомШтефан, Тетяна Олександрівна; Величко, О.; Shtefan, T.; Velichko, Н.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Імовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтомиЯсній, Олег Петрович; Пастернак, Ярослав Михайлович; Сулим, Георгій Теодорович; Yasniy, O.; Pasternak, Ia.; Sulym, H.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторамиРудяк, Юрій Аронович; Підгурський, Микола Іванович; Rudiak, Yu.; Pidhуrskyі, M.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплавіЯсній, Петро Володимирович; Гладьо, Сергій Володимирович; Yasniy, P.; Glado, S.
Article20-Mar-201431-Aug-2014Зміст-
Article20-Mar-201431-Aug-2014Титул-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 35 of 35